Język Polski – klasa IV


Edukacja wczesnoszkolna – klasa IPobieranie 2.37 Mb.
Strona32/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   50Edukacja wczesnoszkolna – klasa I

Język angielski

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować


Uczeń, mimo pomocy nauczyciela, nie potrafi przyswoić wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- rozpoznaje i czyta tylko nieliczne nazwy produktów spożywczych, a błędy, które popełnia poprawia przy pomocy nauczyciela

- nazywa tylko nieliczne zwierzęta, popełniając błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozumie niektóre polecenia i reaguje na nie z pomocą nauczyciela

- recytuje wierszyk i śpiewa z grupą, popełniając większą ilość błędów, poprawianych przy pomocy nauczyciela

- wymawia określone głoski, słowa i zdania, popełnia liczne błędy, które poprawia przy pomocy nauczyciela

- rozpoznaje nieliczne pisemne formy nazw zwierząt

- pisze po śladzie nazwy zwierząt niestarannie i z licznymi błędami

- rozróżnia i pisze niektóre liczebniki z zakresu 1-10, ale popełnia większą ilość błędów, które poprawia z pomocą nauczyciela

- liczy w zakresie 1-10, popełniając większą ilość błędów poprawianych z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje niektórych bohaterów i nazywa ich

- powtarza i odgrywa z grupą dialogi z historyjki, popełniając wiele błędów, które poprawia z pomocą nauczyciela

- odpowiada z grupą na pytanie o zwierzę, popełniając błędy, które popełnia koryguje wraz z nauczycielem

- czyta z grupą dialogi z historyjki, popełniając większą ilość błędów, które poprawia przy pomocy nauczyciela

- uzupełnia zdania wpisanymi nazwami zwierząt często korzystając z pomocy nauczyciela

- rozumie pytanie o kolor i odpowiada na nie z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje samodzielnie pisemną formę większości nazw kolorów, popełnia dużo błędów

- pisze po śladzie nazwy kolorów niestarannie i z licznymi błędami

- uzupełniając zdania wybranymi wyrazami korzysta z pomocy nauczyciela

- określa upodobania, popełniając liczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- pytając o zwierzęta i kolor i odpowiadając na takie pytanie często korzysta z pomocy nauczyciela

- często korzysta z pomocy nauczyciela podczas układania zdania opisującego zwierzę

- rozumie pytania o stan posiadania, kolor i rzecz, ale przy formułowaniu odpowiedzi często oczekuje pomocy nauczyciela

- układa wyrazy z części, popełnia liczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela
Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- rozpoznaje i czyta większość nazw produktów spożywczych, a błędy, które popełnia poprawia przy pomocy nauczyciela

- nazywa niektóre zwierzęta, popełniając błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozumie większość poleceń, reaguje na nie z pomocą nauczyciela

- recytuje wierszyk i śpiewa z grupą, popełniając niewiele błędów, które poprawia przy pomocy nauczyciela

- wymawia określone głoski, słowa i zdania z nielicznymi błędami, poprawianymi przy pomocy nauczyciela

- rozpoznaje większość pisemnych form nazw zwierząt

- pisze po śladzie nazwy zwierząt niestarannie i z nielicznymi błędami

- rozróżnia i pisze liczebniki z zakresu 1-10, ale popełnia nieliczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- liczy w zakresie 1-10, popełniając nieliczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje większość bohaterów i nazywa ich

- powtarza i odgrywa z grupą dialogi z historyjki, popełniając nieliczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

- rozpoznaje pytanie o zwierzę i odpowiada z grupą na nie, a błędy, które popełnia koryguje wraz z nauczycielem, opisuje z grupą wygląd zwierzęcia, popełniając większą ilość błędów, które poprawia przy pomocy nauczyciela

- odgrywa i czyta z grupą dialogi z historyjki, popełniając niewiele błędów, które poprawia przy pomocy nauczyciela

- uzupełnia zdania wpisanymi nazwami zwierząt, czasami korzystając z pomocy nauczyciela

- rozumie pytanie o kolor i odpowiadając na nie popełnia liczne błędy

- rozpoznaje samodzielnie pisemną formę większości nazw kolorów i nie popełnia większej ilości błędów

- pisze po śladzie nazwy kolorów niestarannie z nielicznymi błędami  • uzupełnia zdania wybranymi wyrazami i popełnia wiele błędów, które poprawia samodzielnie

- określa upodobania, popełniając nieliczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela

  • pyta o zwierzęta i kolor i odpowiadając na takie pytanie, popełnia liczne błędy

- układając samodzielnie zdania opisujące zwierzę, popełnia wiele błędów

- rozumie pytania o stan posiadania, kolor i rzecz, ale odpowiadając na nie popełnia liczne błędy

- układa wyrazy z części, popełnia nieliczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- rozpoznaje i czyta większość produktów spożywczych, a błędy, które popełnia poprawia samodzielnie

- rozróżnia i nazywa większość zwierząt, popełniając błędy, które poprawia samodzielnie

- rozumie polecenia i reaguje na nie właściwie, czasami popełnia nieliczne błędy

- recytuje wierszyk i śpiewa z grupą popełnia niewiele błędów, które poprawia samodzielnie

- wymawia określone głoski, słowa i zdania, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozpoznaje wszystkie pisemne formy nazw zwierząt, czasami myli się

- pisze po śladzie nazwy zwierząt niestarannie i bez błędów

- rozróżnia i pisze liczebniki z zakresu 1-10, nie popełniając większej ilości błędów, które poprawia samodzielnie

- liczy w zakresie 1-10, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozpoznaje wszystkich bohaterów, czasami w nazwach popełnia nieliczne błędy

- powtarza i odgrywa z grupą dialogi z historyjki, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- rozpoznaje pytanie o zwierzę i odpowiada na nie, a błędy, które popełnia sam koryguje, opisuje z grupą wygląd zwierzęcia, popełniając nieliczną ilość błędów

- odgrywa i czyta z grupą dialogi z historyjki, popełnia nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- uzupełnia zdania wpisanymi nazwami zwierząt, popełnia nieliczne błędy

- rozumie pytanie o kolor i odpowiada na nie, popełnione nieliczne błędy poprawia samodzielnie

- rozpoznaje samodzielnie pisemną formę wszystkich nazw kolorów, popełnia nieliczne błędy

- pisze po śladzie i samodzielnie nazwy kolorów starannie

- uzupełnia zdania wybranymi wyrazami i nie popełnia wielu błędów, które poprawia samodzielnie

- określa upodobania, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- pyta o zwierzęta i kolor i odpowiadając na takie pytanie, czasami popełnia nieliczne błędy

- układa samodzielnie zdania opisujące zwierzę i nie popełnia wielu błędów

- rozumie pytania o stan posiadania, kolor i rzecz i odpowiada na nie niewielką liczbą błędów

- układa wyrazy z części, popełniając nieliczne błędy, poprawia samodzielnieBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- rozpoznaje i czyta wszystkie produkty spożywcze

- rozróżnia i nazywa wszystkie zwierzęta bez błędów

- rozumie polecenia i reaguje na nie bezbłędnie

- recytuje wierszyk i śpiewa samodzielnie, nie popełnia błędów

- wymawia określone głoski, słowa i zdania, nie popełniając błędów

- rozpoznaje wszystkie pisemne formy nazw zwierząt bezbłędnie

- pisze po śladzie nazwy zwierząt starannie i bez błędów

- rozróżnia i pisze liczebniki z zakresu 1-10, nie popełniając błędów

- liczy w zakresie 1-10 bezbłędnie

- rozpoznaje wszystkich bohaterów bezbłędnie

- powtarza i odgrywa z grupą dialogi z historyjki z pamięci, bezbłędnie

- rozpoznaje pytanie o zwierzę i odpowiada na nie poprawnie, opisuje samodzielnie wygląd zwierzęcia i nie popełnia błędów

- odgrywa i czyta samodzielnie i bezbłędnie dialogi z historyjki

- uzupełnia zdania wpisanymi nazwami zwierząt bez błędów

- rozumie pytanie o kolor i odpowiada na nie bezbłędnie

- rozpoznaje samodzielnie pisemną formę wszystkich nazw kolorów i nie popełnia błędów

- pisze po śladzie nazwy kolorów starannie i bezbłędnie

- uzupełnia zdania wybranymi wyrazami bezbłędnie

- określa upodobania samodzielnie i nie popełnia błędów

- pyta o zwierzęta i kolor i odpowiada poprawnie na takie pytanie bez błędów

- układa samodzielnie zdania opisujące zwierzę i nie popełnia błędów

- rozumie pytania o stan posiadania, kolor i rzecz i odpowiada na nie bezbłędnie

- układa samodzielnie wyrazy z części, nie popełniając błędów


Wspaniale


Uczeń doskonale opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej


Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna