Język Polski – klasa IV


Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 2.37 Mb.
Strona30/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   50

Wymagania na ocenę śródroczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- ma niewielką wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- nie wykazuje gotowości do zajęć wymagających sprawności ruchowej

- unika ćwiczeń
Słabo

Wiadomości:

- ma słabą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia
Umiejętności:

- wykazuje słabą sprawność ruchową

- unika pojedynczych ćwiczeń
Zadowalająco

Wiadomości:

- ma podstawową wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- wykazuje zadowalającą sprawność ruchową

- zazwyczaj wykonuje proponowane ćwiczenia
Pozytywnie

Wiadomości,

- posiada ogólną wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności

- wykazuje dobrą sprawność ruchową

- chętnie i poprawnie wykonuje proponowane ćwiczenia
Bardzo dobrze

Wiadomości:

- ma dużą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- wykazuje bardzo dobrą sprawność ruchową

- aktywnie i bezbłędnie wykonuje proponowane ćwiczenia
Wspaniale


Wiadomości:

- ma rozległą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- wykazuje nadprzeciętną sprawność ruchową

- aktywnie uczestniczy w różnych formach ruchu

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja wychowanie fizyczne

Wymagania na ocenę roczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- ma niewielką wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- nie wykazuje gotowości do zajęć wymagających sprawności ruchowej

- unika ćwiczeń

- w małym stopniu współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Słabo

Wiadomości:

- ma słabą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia


Umiejętności:

- wykazuje słabą sprawność ruchową

- unika pojedynczych ćwiczeń

- słabo współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Zadowalająco

Wiadomości:

- ma podstawową wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- wykazuje zadowalającą sprawność ruchową

- zazwyczaj wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną

- próbuje współpracować z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Pozytywnie

Wiadomości,

- ma ogólną wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności

- wykazuje dobrą sprawność ruchową

- chętnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną

- współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- ma dużą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- wykazuje bardzo dobrą sprawność ruchową

- bezbłędnie wykonuje wszystkie ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną

- zgodnie współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych

Wspaniale


Wiadomości:

- ma rozległą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życiaUmiejętności:

- wykazuje nadprzeciętną sprawność ruchową

- aktywnie uczestniczy w różnych formach ruchu

- aktywnie i chętnie współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznychPobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna