Język Polski – klasa IV


Wymagania na ocenę rocznąPobieranie 2.37 Mb.
Strona26/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50

Wymagania na ocenę rocznąOcena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie potrafi wymienić, jakie są zwyczaje ludowe i symbole narodowe

- nie potrafi wymienić nazwy zawodów wykonywanych najczęściej w swojej miejscowości

Umiejętności:

- nie zachowuje się bezpiecznie w ruchu drogowym, domu i w szkole

- nie dba o estetykę swego otoczenia

- nie potrafi zachować właściwych relacji z innymi


Słabo

Wiadomości:

- nie zawsze potrafi wymienić zwyczaje ludowe i symbole narodowe

- słabo zna nazwy zawodów wykonywanych najczęściej w swojej miejscowości

Umiejętności:

- zachowuje się nie zawsze bezpiecznie w ruchu drogowym, w domu i w szkole

- słabo dba o estetykę swego otoczenia

- nie zawsze nawiązuje właściwe relacje z innymi


Zadowalająco

Wiadomości:,

- z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zwyczaje ludowe i symbole narodowe

- zna niektóre nazwy zawodów wykonywanych najczęściej w swojej miejscowości

Umiejętności:

- zachowuje się w miarę bezpiecznie w ruchu drogowym, domu i w szkole

- dość dobrze dba o estetykę swego otoczenia

- stara się zachować właściwe relacje z innymi


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna zwyczaje ludowe i symbole narodowe

- zna nazwy zawodów wykonywanych najczęściej w swojej miejscowości

Umiejętności:

- zachowuje się bezpiecznie w ruchu drogowym, domu i w szkole

- dobrze dba o estetykę swego otoczenia

- zachowuje właściwe relacje z innymi, jest otwarty na potrzeby innych ludzi

- interesuje się tradycjami rodzinnymi

- ma świadomość, że Polska jest w Europie, rozpoznaje flagę i hymn unii europejskiej


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna tradycję, kulturę i zwyczaje ludowe, bardzo dobrze zna symbole narodowe

- bardzo dobrze zna nazwy zawodów wykonywanych najczęściej w swojej miejscowości

Umiejętności

- przestrzega na co dzień zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w domu i w szkole

- bardzo dobrze dba o estetykę swego otoczenia

- bardzo dobrze radzi sobie w budowaniu właściwych relacji z innymi

- czuje się członkiem społeczności lokalnej

- identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami

- kojarzy, że Polska jest w Europie, rozpoznaje flagę i hymn unii europejskiejWspaniale


Wiadomości:

- zna legendy związane z różnymi miejscowościami

- zna świetnie tradycję, kulturę i zwyczaje ludowe

- doskonale zna symbole narodowe

- świetnie zna nazwy zawodów wykonywanych najczęściej w swojej miejscowości i charakteryzuje je

Umiejętności:

- zawsze zachowuje się bezpiecznie w ruchu drogowym, w szkole i w domu, właściwie reaguje w sytuacjach zagrożenia

- świetnie dba o estetykę swego otoczenia

- doskonale radzi sobie w budowaniu właściwych relacji z innymi

- ma świadomość, przynależności do środowiska lokalnego, poczucie tożsamości narodowej, przejawia postawę proeuropejską

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja przyrodnicza

Wymagania na ocenę śródroczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna zjawisk charakterystycznych dla pór roku

- nie zna zwierząt i roślin

- nie zna zasad bezpiecznego zachowania się w środowisku przyrodniczymUmiejętności:

- nie dokonuje obserwacji przyrodniczych

- nie dba o przyrodę i estetykę swego otoczenia
Słabo

Wiadomości:

- wymienia niektóre zjawiska charakterystyczne dla pór roku

- zna nieliczne gatunki zwierząt i roślin

- zna zasady bezpiecznego zachowania się w środowisku przyrodniczymUmiejętności:

- wykazuje bardzo małe zainteresowanie w poznawaniu przyrody

- dba o przyrodę i estetykę swego otoczenia
Zadowalająco

Wiadomości:

- krótko omawia zjawiska charakterystyczne dla pór roku

- wymienia znane zwierzęta i rośliny

- krótko omawia zasady bezpiecznego zachowania się w środowisku przyrodniczym
Umiejętności:

- tylko niekiedy prowadzi proste obserwacje przyrodnicze

- uświadamia sobie niektóre problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu
Pozytywnie

Wiadomości:

- charakteryzuje zjawiska charakterystyczne dla pór roku

- wymienia zwierzęta i rośliny i charakteryzuje je

- charakteryzuje zasady bezpiecznego zachowania się w środowisku przyrodniczymUmiejętności:

- prowadzi proste obserwacje przyrodnicze

- potrafi przedstawić problemy ekologiczne i działania przyczyniające się do ochrony środowiska

Bardzo dobrze

Wiadomości:

- posiada wiadomości o otaczającym środowisku w aspekcie pór roku

- wymienia zwierzęta i rośliny, charakteryzuje je i omawia ich znaczenie w środowisku

- wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia


Umiejętności:

- prowadzi dokładne obserwacje przyrodnicze

- potrafi ocenić szkodliwość zanieczyszczeń i konieczność dbania o

środowisko
Wspaniale


Wiadomości:

- posiada rozległe wiadomości o otaczającym środowisku w aspekcie pór roku

- wykazuje dużą wiedzę na temat flory i fauny (zwierzęta i rośliny)

- omawia zachowania w sytuacji zagrożeniaUmiejętności:

- prowadzi proste hodowle i uprawy

- potrafi ocenić szkodliwość różnorodnych zagrożeń i konieczność dbania o środowisko


Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja przyrodnicza


Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna