Język Polski – klasa IV


Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 2.37 Mb.
Strona24/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   50

Wymagania na ocenę śródrocznąOcena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie posiada wiadomości z zakresu muzyki

- nie zna tekstów i melodii piosenek

- nie rozpoznaje dźwięków

Umiejętności:

- nie wykazuje gotowości do zajęć muzycznychSłabo

Wiadomości:

- posiada bardzo mało wiadomości z zakresu muzyki

- słabo zna teksty i melodię piosenek

- ma trudności z rozpoznaniem dźwiękówUmiejętności:

- wykazuje słabą gotowość do zabaw rytmicznych


Zadowalająco

Wiadomości:

- posiada niewiele wiadomości z zakresu muzyki

- zna częściowo teksty i melodię piosenek

- rozpoznaje niektóre dźwięki i głosyUmiejętności:

- uczestniczy w zajęciach rytmicznych


Pozytywnie

Wiadomości,

- posiada podstawowe wiadomości z zakresu muzyki

- dobrze zna teksty i melodię piosenek

- dobrze rozpoznaje dźwięki i głosyUmiejętności

- chętnie uczestniczy w zajęciach rytmicznych


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- posiada duży zasób wiadomości z zakresu muzyki

- bardzo dobrze zna teksty i melodię piosenek

- bardzo dobrze rozpoznaje głosy i dźwiękiUmiejętności:

- bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach rytmicznych

Wspaniale


Wiadomości:

- posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu muzyki

- świetnie zna teksty i melodię piosenek

- świetnie rozpoznaje głosy i dźwiękiUmiejętności:

- aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznychEdukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja muzyczna

Wymagania na ocenę rocznąOcena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie posiada wiadomości z zakresu muzyki

- nie zna tekstów i melodii piosenek

- nie rozpoznaje dźwiękówUmiejętności:

- nie wykonuje wskazanych ćwiczeń przy muzyce

- nie potrafi odtworzyć rytmu na instrumentach perkusyjnych
Słabo

Wiadomości:

- posiada bardzo mało wiadomości z zakresu muzyki

- słabo zna teksty i melodię piosenek

- ma trudności z rozpoznaniem dźwiękówUmiejętności:

- wykonuje niektóre ćwiczenia przy muzyce

- odtwarza rytm na instrumentach perkusyjnych z pomocą nauczyciela
Zadowalająco

Wiadomości:

- posiada niewiele wiadomości z zakresu muzyki

- zna częściowo teksty i melodię piosenek

- rozpoznaje niektóre dźwięki i głosy

Umiejętności:

- wykonuje wskazane ćwiczenia przy muzyce

- podejmuje próby samodzielnego odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych
Pozytywnie

Wiadomości:

- posiada wiadomości z zakresu muzyki

- dobrze zna teksty i melodię piosenek

- dobrze rozpoznaje dźwięki i głosyUmiejętności:

- wykonuje ćwiczenia przy muzyce

- przy odtwarzaniu rytmu na instrumentach perkusyjnych popełnia nieliczne błędy
Bardzo dobrze

Wiadomości:

- posiada duży zasób wiadomości z zakresu muzyki

- bardzo dobrze zna teksty i melodię piosenek

- bardzo dobrze rozpoznaje głosy i dźwiękiUmiejętności:

- bezbłędnie wykonuje ćwiczenia przy muzyce

- odtwarza poprawnie rytm na instrumentach perkusyjnychWspaniale


Wiadomości:

- posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu muzyki

- świetnie zna teksty i melodię piosenek

- świetnie rozpoznaje głosy i dźwiękiUmiejętności

- aktywnie uczestniczy w różnych formach ruchu

- bezbłędnie odtwarza każdy rytm na instrumentach perkusyjnych

- improwizuje przy muzyceEdukacja wczesnoszkolna - klasa I


Edukacja plastyczna

Wymagania na ocenę śródrocznąOcena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna technik plastycznych

- nie opanował podstawowych wiadomości na temat barw

Umiejętności:

- nie wykonuje prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela

- nie potrafi wykorzystywać środków materiałowych
Słabo

Wiadomości:

- wyróżnia niektóre środki wyrazu plastycznego

- zna tylko niektóre barwy ciepłe i zimne

Umiejętności:
- wykonuje mało ciekawe prace plastyczne

- zadania plastyczne wykonuje posługując się prostymi środkami, często z pomocą nauczyciela

- postać ludzką przedstawia schematycznieZadowalająco

Wiadomości:

- zna kilka technik plastycznych

- słabo zna barwy pochodne, podstawowe, ciepłe i zimneUmiejętności:

- stara się wykonywać ciekawe prace plastyczne

- w pracach wykorzystuje zwykle jedną technikę

- potrafi wykonać pracę plastyczną do utworu muzycznego


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna techniki plastyczne

- opanował wiadomości na temat barw ciepłych, zimnych i pochodnych - wie na czym polega praca malarza, rzeźbiarza i architekta

Umiejętności:

- stara się ciekawie wykonywać prace plastyczne wykorzystując poznane techniki

- prace wykonuje estetycznie i dokładnie

- przedstawia sceny fantastyczne


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna wiele pojęć dotyczących zagadnień praktycznych

- bardzo dobrze opanował wiadomości na temat barw

- ma wiedzę na temat malarstwa znanych malarzy

- opanował pojęcia związane z malarstwem, rzeźbą i architekturą

Umiejętności:

- jego prace są oryginalne i pomysłowe

- szczególnie estetycznie wykonuje prace plastyczne

- stosuje wszystkie poznane techniki

Wspaniale


Wiadomości:

- ma bardzo bogatą wiedzę na temat sztuk plastycznych

- zna doskonale dzieła malarskie poznanych malarzy
Umiejętności:

- wykazuje szczególne zdolności i talent plastyczny

- doskonale radzi sobie z perspektywą w malarstwie

- jego prace są wyjątkowo oryginalne, pomysłowe i estetyczne

- potrafi świetnie posługiwać się środkami wyrazu plastycznego (plama, kreska, bryła)
Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna