Język Polski – klasa IV


Wychowanie fizyczne- klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona21/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   50

Załącznik nr 10

Wychowanie fizyczne- klasa IV

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna regulamin sali gimnastycznej i nie respektuje goUmiejętności:

- słabo opanował technikę prowadzenia piłki slalomem(MPN)

- nie potrafi poprawnie technicznie wykonać rzut piłeczką palantową

- słabo zna sposoby chwytów i rzutów piłki (MPK)

- potrafi przebiec na długim dystansie, ale nie kończy biegu

- wykazuje znaczne braki podczas kozłowania piłki(MPR)
Dostateczna

Wiadomości:

- zna, ale nie zawsze respektuje przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna sposoby przyjęcia i podania piłki do partner w grach i zabawach

Umiejętności:

- potrafi przyjąć i podać piłkę wewnętrzną częścią stopy(MPN)

- potrafi poprawnie technicznie i motorycznie wykonać rzut piłeczką palantową na nie wielką odległość

- opanował technikę szybkiego prowadzenia piłki slalomem(MPN)

- wykona prawidłowo skok w dal

- potrafi kozłować piłkę ręką lewą i prawą(MPR)

- potrafi wykonać zagrywkę dolną(MPS)

- potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską zarówno wysoką jak i niską
Dobra

Wiadomości:

- zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna sposoby przyjęcia i podania piłki do partner w grach i zabawach

Umiejętności:

- wykona prawidłowo skok w dal z odbicia jednonóż i lądowanie obunóż

- potrafi nogą prawą i lewą uderzyć piłkę w światło bramki(MPN)

- potrafi poprawnie technicznie i motorycznie wykonać rzut piłeczką palantową na znaczną odległość

- potrafi dobrze kozłować piłkę lewą i prawą ręką i poprawnie wykonać rzut na bramkę z miejsca(MPR)

- potrafi wykonać poprawnie zagrywkę dolną (MPS)
Bardzo dobra

Wiadomości:

-bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna sposoby przyjęcia i podania piłki do partner w grach i zabawach

Umiejętności:

- ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie

- potrafi wykonać 4 zagrywki dolne w różne części boiska(MPS)

- bardzo dobrze kozłuje lewą i prawą ręką w biegu i bezbłędnie wykonuje rzut na bramkę z wyskoku(MPR)

- umie rozłożyć prawidłowo siły w biegu długim i dzięki temu osiąga w nim bardzo dobre wyniki

- potrafi poprawnie technicznie i motorycznie wykonać rzut piłeczką palantową na daleką odległość

-potrafi prawidłowo technicznie nogą prawą i lewą uderzyć piłkę w wyznaczone części bramki(MPN)

- reprezentuje barwy szkoły w rozgrywkach sportowych
Celująca

Wiadomości:

- bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna sposoby przyjęcia i podania piłki do partner w grach i zabawach

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizycznąUmiejętności:

- opanował umiejętności techniczne znacznie przewyższające wymagania

- potrafi poprawnie technicznie i motorycznie wykonać rzut piłeczką palantową na bardzo daleką odległość

- potrafi bezbłędnie wykonać zagrywkę dolną w wyznaczone przez nauczyciela miejsca(MPS)

-potrafi bezbłędnie wykonać rzut na bramkę z wyskoku ręką lewą i prawą(MPR),

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych

Wychowanie fizyczne- klasa IV

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna, lecz nie zawsze stosuje się do przestrzegania przepisów i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatniUmiejętności:

- z pomocą nauczyciela potrafi przez kilka sekund utrzymać równowagę podczas stania na rękach

- potrafi dowolnym sposobem przebić piłkę przez siatkę(MPS)

- potrafi wykonać skok w dal

- potrafi wykonać strzał z podłoża(MPN)


Dostateczna

Wiadomości:

- zna i stosuje się do przestrzegania przepisów i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatniUmiejętności:

- potrafi z pozycji podpartej przodem samodzielnie stanąć na rękach

- umie wykonać przebicie atakujące oburącz(MPS)

- potrafi wykonać strzał na bramkę po koźle(MPN)

- uczeń potrafi przebić piłkę na boisko przeciwnika(MPS)

- uczeń umie wykonać rzut do kosz z miejsca i po biegu(MPK)
Dobra

Wiadomości:

- zna i stosuje się do przestrzegania przepisów i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatniUmiejętności:

- potrafi ze postawy wysokiej wykonać stanie na rękach przy asekuracji nauczyciela

- potrafi wykonać strzał z „woleja”(MPN)

- umie wykonać przebicie atakujące oburącz w wyznaczone miejsce(MPS)

- potrafi prawidłowo poruszać się po boisku(MPS)

- potrafi wykonać przerzut bokiem z miejsca i z marszu

- potrafi wykonać skok wzwyż sposobem naturalnym


Bardzo dobra

Wiadomości:

- bardzo dobrze zna zasady i przepisy gier sportowych objętych programem nauczania

- posiada wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu

- reprezentuje barwy szkoły w rozgrywkach sportowych, bierze udział w mistrzostwach szkołyUmiejętności:

- ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie

- potrafi zastosować niekonwencjonalne sposoby odbić podczas gry(MPS)

- potrafi wykonać strzał z woleja po podaniu partnera(MPN)

- potrafi bezbłędnie stanąć na rękach z postawy wysokiej

- potrafi wykonać rzut do kosza z biegu kozłując ręką prawą i lewą(MPK)

- uczeń potrafi wykonać skok wzwyż techniką nożyc


Celująca

Wiadomości:

- bardzo dobrze zna zasady i przepisy gier sportowych objętych programem nauczania

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, szczebla międzyszkolnego, powiatu, województwaUmiejętności:

- opanował umiejętności techniczne znacznie przewyższające wymagania

- potrafi wykorzystać fragmenty gry dla doskonalenia wybranych umiejętności

- potrafi bezbłędnie wykonać stanie na rękach z postawy wysokiej

- potrafi wykonać skok wzwyż techniką nożyc

- umie ustalić taktykę swojej drużyny

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna