Język Polski – klasa IV


Informatyka- klasa VI Wymagania na ocenę rocznąPobieranie 2.37 Mb.
Strona20/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   50

Informatyka- klasa VI

Wymagania na ocenę roczną

Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca


Wiadomości:

- nazywa edytor tekstu, w którym pracuje, wskazuje elementy okna edytora tekstu • wie do czego można wykorzystać arkusz kalkulacyjny

 • omawia podstawowe operacje wykonywane w oknie arkusza

 • zna pojęcie bazy danych i omawia jej zastosowanie

- wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry

 • wyjaśnia pojęcia: hasło, Internet, wyszukiwarka

Umiejętności:

- formatuje czcionkę w tekście według wzoru (zmienia rodzaj czcionki, jej rozmiar, styl i kolor) • dokonuje poprawek w gotowym tekście

- z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się kilkoma narzędziami edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych

 • drukuje wskazane dokumenty z pomocą nauczyciela

 • prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z arkuszem kalkulacyjnym

 • otwiera gotowy arkusz

 • odczytuje adres komórki

 • przegląda bazę danych

- obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji według wskazówek nauczyciela

 • przegląda otwartą stronę www

- zakłada własną pocztę elektroniczną


Dostateczna

Wiadomości:

- omawia najważniejsze funkcje edytora tekstu i elementy okna edytora tekstu • zna pojęcia: komórka, wiersz, kolumna arkusza kalkulacyjnego

 • umieszcza dane w komórkach arkusza

 • przegląda zawartość arkusza kalkulacyjnego

 • zaznacza obszar komórek

 • podaje przykłady baz danych z życia codziennego

- wyjaśnia pojęcia: programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne

 • wyjaśnia pojęcia: strona www., poczta elektroniczna


Umiejętności:

 • formatuje czcionkę i akapity według własnego uznania

 • samodzielnie pisze proste teksty

- potrafi odczytywać dane z istniejącej bazy (uruchomić bazę danych, poruszać się po tabelach przy pomocy myszki lub klawiatury)

 • odczytuje informacje z wybranego rekordu

- korzysta z podglądu wydruku w celu przygotowania dokumentu do druku

 • samodzielnie obsługuje programy multimedialne

- wyszukuje określone informacje na stronach www; otwiera w przeglądarce stronę o podanym adresie

 • wysyła kartki okolicznościowe na pocztę elektroniczną
Dobra

Wiadomości:

- wymienia inne różne edytory tekstu, omawia atrybuty czcionki i różne sposoby formatowania tekstu, rozpoznaje pliki tekstowe na podstawie rozszerzeń

- omawia budowę okna programu i zastosowanie jego charaktery-stycznych elementów

- wymienia typy danych wprowadzanych do arkusza, opisuje standardowe rozmieszczenie danych różnych typów w komórkach arkusza • omawia budowę bazy danych

- opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych i zasady pracy ze słownikami i encyklopediami multimedialnymi

- omawia zastosowanie przeglądarki i wyszukiwarki oraz wskazuje charakterystyczne elementy strony www. i poczty elektronicznejUmiejętności:

- tworzony dokument tekstowy ozdabia poprzez dodanie obramowania i cieniowania; wstawia do dokumentu gotowe rysunki z galerii ClipArt i korzysta z modułu WordArt

 • przenosi i kopiuje zawartość komórek metodą przeciągania

 • wypełnia komórki serią danych metodą przeciągania

 • nadaje danym określony format

 • tworzy nowy rekord w bazie danych

 • ustala parametry drukowania; drukuje przygotowany dokument

- wykorzystuje programy multimedialne do znalezienia konkretnej informacji

- tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacjiBardzo dobra

Wiadomości:

- omawia różnice i podobieństwa w pracy w poznanych programach tekstowych • omawia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

- podaje przykłady wykorzystania menu EDYCJA do wypełniania komórek

 • objaśnia podstawowe operacje wykonywane na bazach danych

- omawia zalety płynące z wykorzystania informacji ze źródeł multimedialnych; wskazuje na zagrożenia związane z grami komputerowymi
Umiejętności:

- formatuje tekst z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji edytora tekstu • wstawia do tworzonego dokumentu tabele, numeracje, punktory

 • wykonuje w arkuszu obliczenia, tworząc proste formuły

- wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach poznane funkcje (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA)

 • ustala kryterium uporządkowania i sortuje bazę danych

 • drukuje dokumenty pochodzące z różnych źródeł

- wykorzystuje zgromadzone informacje w zbiorach multimedialnych do opracowania w edytorze tekstu pisemnej wypowiedzi na zadany temat

- wykorzystuje zgromadzone informacje w internecie do opracowania w edytorze tekstu pisemnej wypowiedzi na zadany temat


 • przesyła załączniki za pomocą poczty elektronicznej
Celująca

Wiadomości:

 • omawia różnice i podobieństwa w pracy w różnych edytorach tekstu

 • omawia zasady tworzenia i przeznaczenie formuł

- porównuje formuły tworzone z liczb z formułami zawierającymi odwołania do komórek

 • objaśnia zalety komputerowego gromadzenia i przetwarzania danych

 • omawia rolę poczty elektronicznej i komunikatorów


Umiejętności:

 • formatuje tekst i wykorzystuje nagłówek, stopkę, numeruje strony

- wstawia do tworzonego dokumentu różne rysunki i obiekty, formatuje je, pisze w kolumnach

- potrafi w systemie Windows i DOS edytować pliki i tworzyć je w edytorze oraz usuwać

- stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań matematycznych

- tworzy bogate w wiele środków artystycznych dokumenty tekstowe i graficzne, wykorzystując liczne narzędzia i dostępne źródłaPobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna