Język Polski – klasa IV


Informatyka- klasa VI Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 2.37 Mb.
Strona19/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   50


Informatyka- klasa VI

Wymagania na ocenę śródroczną

Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca


Wiadomości:

- wymienia zasady bhp pracy z komputerem dotyczące prawidłowej pozycji ciała, czasu pracy oraz właściwej organizacji komputerowego stanowiska pracy • zna prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej

- zna zastosowanie podstawowych elementów zestawu komputerowego (monitor, klawiatura, mysz, głośniki, mikrofon, drukarka) i pojęcia: plik, aplikacja, folder, skrót

- rozpoznaje wersję systemu pod nadzorem którego pracują komputery, zna zadania systemu operacyjnego

- omawia przebieg instalacji i deinstalacji programu na przykładzie wykonywanych ćwiczeń

- omawia przeznaczenie edytora grafiki, wskazuje elementy okna edytora grafiki


Umiejętności:

- dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy

- korzysta ze wskazanych przez nauczyciela zbiorów informacji okazując szacunek dla cudzej własności twórczej

- uruchamia programy wykorzystując: ikonę skrótu, przycisk lub Mój komputer według wskazówek nauczyciela

- zmienia rozmiar i położenie okna według potrzeb oraz odkłada okna na pasek zadań i przywraca je na pulpit

- przegląda zawartość folderów na różnych poziomach ich struktury, korzystając z ikony Mój komputer, tworzy folder • otwiera plik według wskazówek nauczyciela

 • zapisuje plik według wskazówek nauczyciela

 • uruchamia system DOS i przegląda zawartość dysku

- wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki, tworzy rysunki z figur geometrycznych z wykorzystaniem „przybornika”

 • w rysunku dowolnym używa narzędzi do ręcznego rysowania
Dostateczna

Wiadomości:

- charakteryzuje najczęściej popełniane błędy podczas organizacji komputerowego stanowiska pracy

- omawia prawa i obowiązki użytkownika pracowni komputerowej; podaje przykłady przejawów piractwa komputerowego

- wymienia rodzaje pamięci komputera oraz wyjaśnia pojęcia: procesor, płyta główna, Pulpit, bit, bajt, okno programu, program multimedialny, internet • objaśnia zadania systemu operacyjnego

 • wyjaśnia potrzebę deinstalowania programu i zapisywania danych

 • omawia zalety edytora grafikiUmiejętności:

- stara się przy pracy z komputerem przestrzegać regulamin i zasady bhp

- dokonuje prób wyboru tych informacji z dostępnych zbiorów, które wolno wykorzystać w pracy

- tworzy na Pulpicie skrót do programu (różnymi sposobami); otwiera pliki z aplikacji, w której zostały utworzone

- obsługuje okna i menu programów oraz okna dialogowe z wykorzystaniem poznanych elementów

- wykorzystuje polecenia menu podręcznego do tworzenia struktury folderów • kopiuje i usuwa pliki, foldery

- wykonuje proste polecenia systemu DOS (label, time date), tworzy strukturę katalogów (md)

 • wykorzystuje krzywą w przedstawianiu wybranych przedmiotów

- wykonuje rysunki z prostych elementów graficznych, dobierając kolor oraz narzędzie


Dobra

Wiadomości:

 • przy pracy z komputerem przestrzega zasad bhp i regulamin pracowni

- omawia zagrożenia dla życia człowieka jakie niesie nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem

- wskazuje na zagrożenia wynikające z użytkowania pirackiego oprogramowania

- wyjaśnia pojęcia: gniazdo, zawieszenie komputera; omawia zastosowanie skanera, plotera, modemu; omawia rolę urządzeń zewnętrznych i pamięci


 • charakteryzuje elementy środowiska Windows

- omawia różnicę między deinstalowaniem a kasowaniem programu z dysku

- wyjaśnia pojęcia: edytor grafiki, grafika komputerowa, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki


Umiejętności:

- wybiera z dostępnych zbiorów te informacje, które może wykorzystać w pracy

- uruchamia programy za pomocą polecenia Znajdź lub Uruchom

z menu Start

- tworzy i rozbudowuje strukturę folderów wg wybranego kryterium, zmienia nazwę folderu

- wybiera optymalną metodę do kopiowania i usuwania folderów, plików • dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany ze zmianą lokalizacji

 • zapisuje pliki tekstowe w DOS (komenda copy con i edit)

 • wykorzystuje krzywą do rysowania figur zamkniętych

 • wkomponowuje w dowolny rysunek dowolny tekst

Bardzo dobra

Wiadomości:

- prezentuje i uzasadnia własną wizję możliwości wykorzystania komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej

- omawia korzyści wynikające z użytkowania legalnego oprogramowania i czynności uznawane za piractwo komputerowe

- wymienia elementy wewnętrzne komputera i objaśnia ich przeznaczenia

- wskazuje na zagrożenie wynikające z niekompletnego posługiwania się poleceniami Panelu sterowania

- wskazuje podobieństwa i różnice między znanymi edytorami grafiki


Umiejętności:

- stosuje komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się zgodnie z regulaminem i zasadami bhp

- wybiera, gromadzi i wykorzystuje w pracy informacje z dostępnych zbiorów


 • uruchamia programy korzystając z eksploracji

 • tworzy folder podczas zapisu pliku

- tworzy nową wersje pliku na dysku ze zmianą lokalizacji i nazwy pliku

 • usuwa pliki i foldery w DOS (komendy: del, rd)

 • wykonuje figury geometryczne korzystając z siatki

 • wykonuje dowolne rysunki uwzględniając proporcje i kompozycję
Celująca

Wiadomości:

 • analizuje wady i zalety komputeryzacji życia

- prezentuje rys historyczny komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej

- rozróżnia najważniejsze gniazda służące do połączenia urządzeń zewnętrznych; szereguje jednostki pamięci komputera według wielkości • omawia podobieństwa i różnice pomiędzy systemami

 • wskazuje na zadania polecenia dodaj\usuń programy

 • wskazuje podobieństwa i różnice między różnymi edytorami grafiki


Umiejętności:

 • obsługuje skaner

- wybiera, gromadzi i przetwarza na własne potrzeby informacje z dostępnych zbiorów

- usuwa wybranym sposobem pliki i foldery, porządkuje zawartość folderów

 • instaluje i uruchamia nieznane dotychczas programy

- tworzy plik tekstowy w DOS w edytorze tekstu i zapisuje go w wybranym przez siebie lub utworzonym samodzielnie katalogu

 • wykonuje bryły geometryczne na płaszczyźnie ( w rzucie)

 • wykonuje dowolne rysunki z zachowaniem perspektywyPobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna