Jmb Marek Baranowki, 00-185 Warszawa, ul


Rozdział 1: Przygotowanie oprogramowania do pracyPobieranie 6.61 Mb.
Strona2/10
Data15.02.2018
Rozmiar6.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rozdział 1: Przygotowanie oprogramowania do pracy


Po instalacji oprogramowanie musi być przygotowane do współpracy z serwerem monitoringu.

W tym celu, w menu „Ustawienia – Serwer archiwum...” należy wpisać w odpowiednie pola parametry dostępu do serwera otrzymane od administratora dostawcy usługi monitoringu:


  1. Login

  2. Hasło

  3. Serwer

  4. Port


Uwaga: w niektórych wersjach oprogramowania login, serwer lub port są przypisane na stałe i nie można ich zmienić.

Rozdział 2: Używane nazewnictwo

Na rysunku opisano nazwy obszarów okna oprogramowania, używane dalej w instrukcji: 1. Pasek tytułowy

 2. Menu

 3. Pasek informacyjny

 4. Pasek narzędziowy pozycji w archiwum

 5. Pasek narzędziowy listy zdarzeń

 6. Okno mapy

 7. Lista zdarzeń

 8. Pasek podpowiedzi.


Rozdział 3: Obsługa menuMenu Plik: 1. Pobierz archiwum z serwera...

Pozwala pobrać z serwera SpaceGUARD archiwum trasy pojazdu. W tym celu należy z listy wybrać nr rejestracyjny albo identyfikator pojazdu, w kalendarzu ustawić datę początkową archiwum, a w grupie „Długość archiwum” wybrać okres czasu, który ma zostać pobrany.


 1. Pobierz archiwum Platformy Lokalizacyjnej...

Pozwala pobrać z lokalnego archiwum uprzednio otrzymane przez program cMap OnLine kolejne pozycje obiektu. W tym celu należy z listy wybrać nr rejestracyjny albo identyfikator pojazdu, w kalendarzu ustawić datę początkową archiwum, a w grupie „Długość archiwum” wybrać okres czasu, który ma zostać pobrany.

Dotyczy tylko wersji oprogramowania współpracujących z PLOK.


 1. Pobierz archiwum wszystkich...

Pozwala pobrać z serwera INKA archiwum tras wszystkich pojazdów.

Dotyczy tylko wersji oprogramowania współpracujących z systemem INKA.


 1. Logi dodatkowe w tle

Otwiera okno z listą logów, które mogą być wyświetlane w tle głównego archiwum


 1. Otwórz archiwum z pliku...

Pozwala wczytać archiwum z dysku, jeżeli uprzednio zostało zapisane.


 1. Zapisz archiwum do pliku...

Zapisuje pobrane archiwum na dysku


 1. Skasuj archiwum

Kasuje z pamięci programu bieżące archiwum.


 1. Zapisz listę zdarzeń jako plik CSV

Zapisuje na dysku, w formacie CSV, aktualną zawartość listy zdarzeń


 1. Wybierz aktywny log z MULTI archiwum

Jeżeli aktualne archiwum zawiera dane wielu pojazdów, pozwala wybrać dane dotyczące jednego z nich.


 1. Zapisz jako plik CSV

Zapisuje na dysku w postaci pliku tekstowego rozdzielonego przecinkami zawartość listy zdarzeń dla bieżącego archiwum, co pozwala analizować je np. w programie Microsoft Excel


 1. Kreator raportów

Drukuje raporty z archiwum dla wielu pojazdów. Opcja jest opisana w rozdz. „Kreator raportów”.


 1. Drukuj listę zdarzeń

Drukuje zawartość listy zdarzeń dla bieżącego archiwum.


 1. Podgląd listy zdarzeń

Podgląd wydruku zawartości listy zdarzeń dla bieżącego archiwum.


 1. Drukuj okno mapy

Drukuje mapę wraz z trasą z archiwum


 1. Statystki archiwum

Wyświetla dane statystyczne i wykresy dla bieżącego archiwum


 1. Statystyki wejść 1-4

Wyświetla dane statystyczne i wykresy dla wejść 1-4 nadajnika z bieżącego archiwum


 1. Zakończ

Wyłącza oprogramowanie
Menu Notatki:

- Otwórz notatki

Otwiera plik notatek użytkownika i wyświetla je na mapie


- Edytuj na liście

Pozwala dokonywać zmian w notatkach w oknie dialogowym, nie na mapie


- Etykiety notatek

Włącza wyświetlanie etykiet z opisem notatek
 1. Szukaj notatki...

Wyszukuje notatki, których opis zawiera podany wzorzec


 1. Wyświetlaj wszystkie

Na mapie są wyświetlane wszystkie notatki z pliku


 1. ... ostatnią listę

Na mapie są wyświetlane notatki z listy po ostatnim użyciu opcji „Szukaj notatki...”


 1. ... ostatnią znalezioną

Na mapie jest wyświetlana notatka wskazana na liście po ostatnim użyciu opcji „Szukaj notatki...”


 1. Zapisz...

Zapisuje aktualny plik notatek na dysku pod pierwotną nazwą.


 1. Zapisz jako...

Zapisuje aktualny plik notatek na dysku pod nową nazwą.


 1. Zamknij...

Zamyka i usuwa z ekranu aktualny plik notatek.

Menu Szukaj:

- Miejscowości

Umożliwia odnalezienie na mapie miejscowości znajdującej się na mapie.
 1. Ulicy, drogi, obszaru

Umożliwia odnalezienie na mapie ulicy w miejscowości miejscowości, której plan jest częścią mapy ogólnej.
- Numeru adresowego

Wyszukuje na mapie numery adresowe, o ile dane adresowe zostały zainstalowane w systemie.


- Centruj na pozycji geo...

Wyszukuje pozycje geograficzną.


Menu Ustawienia:

- Serwer archiwum SpaceGUARD...

Umożliwia zdefiniowanie parametrów dostępu do serwera usługi lokalizacji pojazdów

SpaceGUARD GPRS. Dane niezbędne do wpisania podaje administrator serwera.


 1. Serwer archiwum AVL INKA

Jak wyżej; dla transmisji typu INKA.


 1. Kolory elementów

Zmiana kolorów niektórych elementów mapy.


 1. Filtrowanie alarmów

Pozwala nadawać różne kolory zgłoszeniom alarmowym na liście zdarzeń, oraz eliminować z niej dowolne typy zdarzeń alarmowych.


 1. Okno czasowe

Pozwala zdefiniować okno czasowe dla archiwum, tj. nową datę początkową i końcową.

Następnie jednym z przycisków na pasku narzędziowym pozycji w archiwum można ograniczyć aktualnie wyświetlane archiwum do zdefiniowanych dat.
 1. Parametry...

Określa ustawienia dla niektórych zdarzeń z archiwum


 1. Ustawienia paliwa

Definiuje kalibrację paliwa dla pojazdu, którego archiwum jest wyświetlane. Procedura kalibracji jest opisana dalej.


 1. Dni świąteczne

Zawiera kalendarz, w którym definiuje się, które dni w roku program ma uznawać za świąteczne.


 1. Godziny jazdy służbowej

Zawiera tabelę tygodniową, o półgodzinnej rozdzielczości, w której definiuje się, które odcinki czasowe program ma uznawać za służbowe, a które za prywatne.


 1. Odległości na liście w metrach

Przełącza jednostki przebiegów wyświetlanych na liście zdarzeń.


 1. Lista BTS

Wyświetla okno zawierające listę nadajników BTS, pozwala zmieniać parametry ich wizualizacji.


 1. Symulator GPS

Pozwala, aby bieżąca pozycja w archiwum była kierowana na port szeregowy w formacie NMEA, udając odbiornik GPS. Pozwala to na połączenie cMap z innym zewnętrznym oprogramowaniem mapowym
Menu Mapa:

- Kolory mapy

Definiuje styl kolorystyczny mapy wektorowej.


- Mapa wektorowa cmf6

Włącza – wyłącza wyświetlanie głównej mapy wektorowej.


- Raster

Włącza – wyłącza wyświetlanie map rastrowych, jeśli takie są zainstalowane w systemie.


- Pliki SHP

Pozwala na wyświetlanie map w formacie SHP pochodzących od innych producentów.


- Arkusze map

Wyświetla nazwy arkuszy map w układzie międzynarodowym.


- Mapa dodatkowa

Pozwala włączyć wyświetlanie dodatkowej mapy wektorowej, jeśli taka jest zainstalowana


- Mapa bazowa

Pozwala zastosować, w miejsce bazowej mapy „Polska.cm6” inną mapę, wykonaną na zamówienie przez jmb


- Siatka kilometrowa

Włącza wyświetlanie na mapie siatki kilometrowej.Menu Pomoc:
- O programie

Informacje o bieżącej wersji oprogramowania.


- Ścieżki

Wykaz ścieżek systemowych używanych przez program.


- Konfiguracja

Informacje o aktywnych opcjach oprogramowania.


- Licencja stała

Po wpisaniu kodu licencyjnego odblokowuje oprogramowanie. Tylko dla wersji bez klucza

sprzętowego.Pobieranie 6.61 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna