Jak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym – informacje dla absolwentów szkół średnich lub wyższych technicznychPobieranie 448.3 Kb.
Strona3/3
Data25.10.2017
Rozmiar448.3 Kb.
1   2   3WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI * LICENCJI NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66

(APPLICATION FORM)

EASA FORM 19

POŚWIADCZENIE PRAKTYKI OBSŁUGOWEJ*

( Certificate of practical maintenance experience )

w przypadku wykonywania pracy u różnych pracodawców, poświadczenia praktyki załączyć na oddzielnych stronach

( if applicant has been working in other Organizations, he should add confirmation of maintenance experience on separate pages)Niniejszym poświadczam, że Pan(i) …………………………………………………….. przepracował(a) jako mechanik lotniczy przy obsłudze liniowej/ hangarowej* niżej wymienionych, pozostających w eksploatacji statków powietrznych w zakresie objętym kategorią/podkategorią B1……. licencji AML Part 66 , wykonując rutynowe działania obsługowe, w tym. m.in.: inspekcje oraz usuwanie defektów, zgodnie z zatwierdzonymi danymi statków powietrznych i zatwierdzonymi procedurami Organizacji Obsługowej.

I hereby certify that Mr/Ms ……………………….. has been working within the scope of functions covered by category B1……** of AML Part 66 License as an aircraft engineer on operating aircraft carrying out routine line/base* maintenance tasks, including inspections and defects rectification duties in accordance with the aircraft approved data and maintenance organization procedures.

* - wykreślić zbędne / delete as applicable

** - wpisać podkategorię / insert subcategory

Lp.

Typ statku powietrznego /silnik/wyposażenie/

Aircraft / powerplant

Płatowiec

Airframe

Zespół napędowy

Powerplant

Systemy elektryczne

Electrical systems

Systemy awioniki/

Avionics

Okres czasu

From-to

Liczba miesięcy praktyki
Number of months

Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli TAK - jeśli dotyczy. (Insert „ YES”, if applicable.)

Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli NIE - jeśli nie dotyczy. (Insert „NO” if not )

Wykonane czynności obsługowe odnotowane są w niżej wymienionych dokumentach (systemach elektronicznych) organizacji:

All the service activities are noted in the below listed documents (electronic systems) of the organization:Dane osoby poświadczającej/ Employer Details ;

Nazwa Organizacji obsługowej/ Nr. Zatwierdzenia:…………………………………………………..……. Name of Maintenance Organization/ AMO approval Reference

Stanowisko: …………………………………………………………………………………………...............

Position: Production Manager/ Quality Manager.( Match appropriate position )

Imię i Nazwisko: …………………………… Podpis( pieczątka) ……………….…... Name Signature( stamp )

Miejscowość, data:

Place , date: …………………………………………………...
WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI * LICENCJI NA OBSŁUGĘ TACHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66

( APPLICATION FORM)

EASA FORM 19

POŚWIADCZENIE PRAKTYKI OBSŁUGOWEJ*

( Certificate of practical maintenance experience )

w przypadku wykonywania pracy u różnych pracodawców, poświadczenia praktyki załączyć na oddzielnych stronach

( if applicant has been working in other Organizations, he should add confirmation of maintenance experience on separate pages)
Niniejszym poświadczam, że Pan(i) …………………………………………………….. przepracował(a) jako mechanik lotniczy przy obsłudze liniowej/ hangarowej* niżej wymienionych, pozostających w eksploatacji statków powietrznych w zakresie objętym kategorią B2 licencji AML Part 66 , wykonując rutynowe działania obsługowe, w tym. m.in.: inspekcje oraz usuwanie defektów, zgodnie z zatwierdzonymi danymi statków powietrznych i zatwierdzonymi procedurami Organizacji Obsługowej.

I hereby certify that Mr/s …………………………………….has been working within the scope of functions covered by category B2 of AML Part 66 License mechanic on operating aircraft carrying out routine line/base maintenance tasks and defects rectification duties in accordance with the aircraft approved data and maintenance organization procedures.

* - wykreślić zbędne / delete as applicable

Lp.

Typ statku powietrznego /silnik/wyposażenie/

Aircraft / powerplant

Płatowiec

Airframe

Zespół napędowy

Powerplant

Systemy elektryczne

Electrical systems

Systemy awioniki/

Avionics

Okres czasu

From-to

Liczba miesięcy praktyki
Number of monthsNIE

NIENIE

NIE
NIE

NIE


Uwaga: Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli TAK - jeśli dotyczy. (Insert „ YES”, if applicable.)

Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli NIE - jeśli nie dotyczy. ( Insert „NO” if not )

Wykonane czynności obsługowe odnotowane są w niżej wymienionych dokumentach (systemach elektronicznych) organizacji:

All the service activities are noted in the below listed documents (electronic systems) of the organization:


Dane osoby poświadczającej/ Employer Details ;

Nazwa Organizacji obsługowej/ Nr. Zatwierdzenia:……………………………………………….…..……. Name of Maintenance Organization/ AMO approval Reference

Stanowisko: …………………………………………………………………………………………................

Position: Production Manager/ Quality Manager.( Match appropriate position )

Imię i Nazwisko: …………………………… Podpis( pieczątka) ………………….... Name Signature( stamp )

Miejscowość, data:

Place , date: …………………

WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI * LICENCJI NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66

(APPLICATION FORM)

EASA FORM 19

POŚWIADCZENIE PRAKTYKI OBSŁUGOWEJ*

( Certificate of practical maintenance experience )

w przypadku wykonywania pracy u różnych pracodawców, poświadczenia praktyki załączyć na oddzielnych stronach

( if applicant has been working in other Organizations, he should add confirmation of maintenance experience on separate pages)Niniejszym poświadczam, że Pan(i) …………………………………………………….. przepracował(a) jako mechanik lotniczy przy obsłudze liniowej/ hangarowej* niżej wymienionych, pozostających w eksploatacji statków powietrznych w zakresie objętym kategorią/podkategorią B3 licencji AML Part 66 , wykonując rutynowe działania obsługowe, w tym. m.in.: inspekcje oraz usuwanie defektów, zgodnie z zatwierdzonymi danymi statków powietrznych i zatwierdzonymi procedurami Organizacji Obsługowej.

I hereby certify that Mr/Ms ……………………….. has been working within the scope of functions covered by category B1……** of AML Part 66 License as an aircraft engineer on operating aircraft carrying out routine line/base* maintenance tasks, including inspections and defects rectification duties in accordance with the aircraft approved data and maintenance organization procedures.

* - wykreślić zbędne / delete as applicable

** - wpisać podkategorię / insert subcategory

Lp.

Typ statku powietrznego /silnik/wyposażenie/

Aircraft / powerplant

Płatowiec

Airframe

Zespół napędowy

Powerplant

Systemy elektryczne

Electrical systems

Systemy awioniki/

Avionics

Okres czasu

From-to

Liczba miesięcy praktyki
Number of months

Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli TAK - jeśli dotyczy. (Insert „ YES”, if applicable.)

Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli NIE - jeśli nie dotyczy. (Insert „NO” if not )

Wykonane czynności obsługowe odnotowane są w niżej wymienionych dokumentach (systemach elektronicznych) organizacji:

All the service activities are noted in the below listed documents (electronic systems) of the organization:


Dane osoby poświadczającej/ Employer Details ;

Nazwa Organizacji obsługowej/ Nr. Zatwierdzenia:………………………………………………….…….. Name of Maintenance Organization/ AMO approval Reference

Stanowisko: …………………………………………………………………………………………...............

Position: Production Manager/ Quality Manager.( Match appropriate position )

Imię i Nazwisko: …………………………… Podpis( pieczątka) ………………….... Name Signature( stamp )

Miejscowość, data:

Place , date: …………………………………………………...
WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI * LICENCJI NA OBSŁUGĘ TACHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66

( APPLICATION FORM)

EASA FORM 19

POŚWIADCZENIE PRAKTYKI OBSŁUGOWEJ*

( Certificate of practical maintenance experience )

w przypadku wykonywania pracy u różnych pracodawców, poświadczenia praktyki załączyć na oddzielnych stronach

( if applicant has been working in other Organizations, he should add confirmation of maintenance experience on separate pages)Niniejszym poświadczam, że Pan(i) …………………………………………………….. przepracował(a) jako mechanik lotniczy przy obsłudze liniowej niżej wymienionych, pozostających w eksploatacji statków powietrznych w zakresie objętym kategorią/ podkategorią A…….** licencji AML Part 66 , wykonując czynności w ramach prostej planowej obsługi liniowej, w tym m.in.: inspekcje oraz usuwanie prostych usterek, w zakresie wyszczególnionym w AMC145A.30 (g) oraz zgodnie z zatwierdzonymi danymi statków powietrznych i zatwierdzonymi procedurami Organizacji Obsługowej.

I hereby certify that Mr/s …………………………………….has been working within the scope of functions covered by cat/subcat. A ……** of AML Part 66 License mechanic on operating aircraft carrying out routine line maintenance tasks and simple defects rectification duties in accordance with AMC145A.30. (g) and the aircraft approved data and company procedures.

** - wpisać podkategorię / insert subcategory

Lp.

Typ statku powietrznego /silnik/wyposażenie/

Aircraft / powerplant

Płatowiec

Airframe

Zespół napędowy

Powerplant

Systemy elektryczne

Electrical systems

Systemy awioniki/

Avionics

Okres czasu

From-to

Liczba miesięcy praktyki
Number of monthsUwaga: Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli TAK - jeśli dotyczy. (Insert „ YES”, if applicable.)

Zaznaczyć w odpowiednim obszarze powyższej tabeli NIE - jeśli nie dotyczy. ( Insert „NO” if not )

Wykonane czynności obsługowe odnotowane są w niżej wymienionych dokumentach (systemach elektronicznych) organizacji:

All the service activities are noted in the below listed documents (electronic systems) of the organization:Dane osoby poświadczającej/ Employer Details ;

Nazwa Organizacji obsługowej/ Nr. Zatwierdzenia:…………………………………………………..……. Name of Maintenance Organization/ AMO approval Reference

Stanowisko: …………………………………………………………………………………………...............

Position: Production Manager/ Quality Manager.( Match appropriate position )

Imię i Nazwisko: …………………………… Podpis( pieczątka) …………………... Name Signature( stamp ) .

Miejscowość, data:

Place , date: …………………WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI * LICENCJI NA OBSŁUGĘ TACHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66

( APPLICATION FORM)

EASA FORM 19

POŚWIADCZENIE PRAKTYKI OBSŁUGOWEJ*

( Certificate of practical maintenance experience )

w przypadku wykonywania pracy u różnych pracodawców, poświadczenia praktyki załączyć na oddzielnych stronach

( if applicant has been working in other Organizations, he should add confirmation of maintenance experience on separate pages)

Wykonane czynności obsługowe odnotowane są w niżej wymienionych dokumentach (systemach elektronicznych) organizacji:

All the service activities are noted in the below listed documents (electronic systems) of the organization:Dane osoby poświadczającej/ Employer Details ;

Nazwa Organizacji obsługowej/ Nr. Zatwierdzenia:…………………………………………………...……. Name of Maintenance Organization/ AMO approval ReferenceNiniejszym poświadczam, że Pan(i) ………………………………………………..ubiegający(a) się o kategorię C licencji AML Part-66, wykonywał(a) czynności wykazane w poniższej tabeli:
I hereby certify that Mr/Ms …………………. apply for cat. C Part-66 AML license, has been carrying out the tasks described below:

LpTyp statku powietrznego/ silnik

Aircraft type)/ powerplant

Ścieżka „akademicka” do kategorii C
Academic” path to cat .C

Ścieżka do kategorii C dla personelu poświadczającego kategorii B1 lub B2

Path from Cat. B1; B2 to Cat. C

Praktyka w obsłudze statku powietrznego

Experience as maintenance staff

Obserwacja zadań obsługi bazowej

Observation of base maintenance tasks

Poświadczanie obsługi w kategorii B1 lub B2
Experience as a cat. B1 or B2 certifying staff

Praca w charakterze personelu wspomagającego kategorii B1 lub B2
Experience as a category B1 or B2 support staff

Tak/nie Yes/ No

Liczba

Miesięcy

Number of months

Tak/nie

Yes/ No

Liczba

Miesięcy

Number of months

Tak/nie

Yes/ No

Liczba

Miesięcy

Number of months

Tak/nie

Yes/ No

Liczba

miesięcy

Number of months

1
2
3
4
5Stanowisko: ……………………………………………………………………………………......................

Position: Production Manager/ Quality Manager.( Match appropriate position )

Imię i Nazwisko: …………………………… Podpis( pieczątka) ………………....... Name Signature( stamp )

Miejscowość, data:

Place , date: …………………

WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI * LICENCJI NA OBSŁUGĘ TACHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66

( APPLICATION FORM)

EASA FORM 19

Ubiegam się o zaliczenie (w stosownych przypadkach): ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Doświadczenia zdobytego podczas szkolenia w Part-147

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Równoważnych egzaminów zgodnie z posiadanymi świadectwami

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….……
Należy załączyć odpowiednie świadectwa.


REKOMENDACJA ORGANIZACJI OBSŁUGOWEJ Part-145 (jeśli dotyczy):

Zaświadczamy, że wnioskodawca Pan(i)………………………………………………………… posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe wymagane przez Part-66 w zakresie niezbędnym do wydania mu wnioskowanej licencji na obsługę techniczną statku powietrznego (AML) określonej w Part-66 i rekomendujemy wydanie mu przez Nadzór Lotniczy ww. licencji.Imię i Nazwisko: ...................................... Podpis: ......................................................................
Stanowisko: ........................................................................ Data: .............................................Pobieranie 448.3 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna