J. Iwasa, M. Ochi, Y. Uchio, N. Adachi, K. Kawasaki From Shimane University School of Medicine, Izumo, JapanPobieranie 3.56 Kb.
Data24.10.2017
Rozmiar3.56 Kb.

Redukcja wiotkości przedniej kolana przy zastosowaniu stymulacji elektrycznej zdrowych i rekonstruowanych więzadeł krzyżowych przednich.
J. Iwasa, M. Ochi, Y. Uchio, N. Adachi, K. Kawasaki

From Shimane University School of Medicine, Izumo, Japan
Zbadaliśmy zmiany wiotkości przedniej stawu kolanowego wywołane stymulacją elektryczną ośmiu zdrowych i 45 zrekonstruowanych więzadeł krzyżowych przednich. (ACL). W tych ostatnich średni czas od rekonstrukcji wynosił 26,7 miesiąca (od 24 do 32). Więzadła były poddawane stymulacji przy użyciu elektrody bipolarnej podczas artroskopii. Niestabilność przednią badano przy użyciu artrometru KT-2000 przed, w trakcie i po stymulacji, w zgięciu kolana 20º, przy użyciu siły 134 N, skierowanej do przodu od kości piszczelowej.

Translacja przednia piszczeli została znacznie zredukowana podczas stymulacji w porównaniu do wyników przed stymulacją we wszystkich przypadkach zdrowych więzadeł krzyżowych przednich i w 17 przypadkach rekonstrukcji. Wśród pozostałych 28 przypadkach rekonstruowanych więzadeł, w 22 stwierdzono wykrywalne potencjały somatosensoryczne w czasie stymulacji, bez redukcji przedniej translacji piszczeli. Te obserwacje wskazują, że odruch skurczowy pomiędzy więzadłem krzyżowym przednim, a zginaczami może wpływać na stabilność funkcjonalną kolana, oraz że nie udaje się go odtworzyć w części operacji rekonstrukcyjnych więzadła krzyżowego przedniego.


J Bone Joint Surg [Br] 2006;88-B:477-83.

Pobieranie 3.56 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu