Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego uszczegóŁowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020 Kraków, wrzesień 2015 r


Optoelektroniczne systemy i materiałyPobieranie 0.5 Mb.
Strona12/23
Data27.10.2017
Rozmiar0.5 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Optoelektroniczne systemy i materiały


 1. Optyczne systemy telekomunikacyjne i informacyjne

 • Kluczowym elementem dla zastosowań fotonicznych w telekomunikacji jest kompleksowe podejście do rozwiązań architektonicznych sieci optycznych, umożliwiających efektywne wykorzystanie pasma oraz redukcję konsumpcji energii.

 • Optyczne urządzenia nadawcze i odbiorcze, urządzenia przetwarzające oraz aktywne i pasywne elementy sieci światłowodowych w obszarze sieci dostępowych następnej generacji (ang. NGA – Next Generation Access).

 • Optyczne urządzenia i systemy zapewniające bezpieczeństwo transmisji
  i/lub przetwarzania danych na poziomie warstwy fizycznej.

 • Techniki modulacji i demodulacji sygnałów optycznych ze zwiększoną odpornością na zakłócenia i zniekształcenia transmisji.

 • Zwiększenie informacyjnej przepustowości łączy i sieci optycznych poprzez złożone metody kodowania i zaawansowane techniki detekcji.

 • Optyczne urządzenie nadawcze i odbiorcze, urządzenia przetwarzające
  dla sieci transportowych z uwzględnieniem transmisji długodystansowej, efektywne wzmacniacze mocy optycznej, optymalizacja wykorzystywanego pasma, również poza pasmami C i L.

 • Rozwój technologii FSO (ang. Free-Space Optical communication)
  do przepustowości na poziomie 100 Gbps i dystansach co najmniej 10 km.

 • Rozwój technologii optycznego przetwarzania sygnałów.


  1. Inteligentne technologie kreacyjne


Specjalizacja obejmuje całość metod, algorytmów, systemów informatycznych i innowacji organizacyjnych opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przy projektowaniu, produkcji i obsłudze systemów wspomagania wzornictwa,
w tym form przemysłowych, systemów wspomagania nauczania i uczenia się,
gier komputerowych, produkcji dźwiękowej, filmowej i multimedialnej, w tym systemów enhanced reality i virtual reality.

   1. Wzornictwo

 • Projektowanie wzornicze

 • Narzędzia wspierające wzorniczy proces projektowy

  • Nowatorskie metody projektowe zwiększające efektywność prac projektowych.

  • Nowatorskie metody projektowe wykorzystujące zaawansowane systemy IT.

  • Metody testowania koncepcji projektowych prowadzące do powstania nowych narzędzi wspomagających proces projektowy,
   m. in. wykorzystujących technologie IT.

  • Metody budowania modeli operacyjnych wykorzystywanych w procesie projektowym, w szczególności opartych o technologie IT.

  • Nowatorskie narzędzia służące do zapisu, komunikacji i prezentacji efektów prac projektowych mające na celu usprawnienie podejmowania decyzji
   w procesie projektowym, w szczególności oparte o technologie IT.

  • Nowatorskie narzędzia służące zarządzaniu pracą i komunikacją interdyscyplinarnego zespołu projektowego, w tym oparte o technologie IT.

  • Nowatorskie narzędzia służące do testowania koncepcji projektowych
   w fazie przedprototypowej.

  • Nowatorskie narzędzia służące do prototypowania koncepcji projektowych, w pracach, których efektem końcowym jest rozwiązanie materialne
   i niematerialne (system, proces, organizacja, usługa) w tym z zakresu
   UX i IT.

   1. Gry

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo. Prace dotyczą całego procesu produkcji gry i wiążą się z prototypowaniem, projektowaniem
  i wzornictwem elementów składowych gry, w tym:

  • Nowatorskich koncepcji gier adresowanych do aktualnych potrzeb
   i oczekiwań rynku i graczy,

  • Głównego modelu rozgrywki, zestawu głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry oraz ich połączeń i zależności.

  • Modelu komunikacji z graczem, kodu wizualnego oraz stylu wizualnego,
   w tym unikalnej warstwy artystycznej mającej odpowiednio oddziaływać
   na gracza,

  • Zestawów animacji, modeli i tekstur, modeli zachowań istot żywych
   oraz urządzeń mechanicznych.

  • Systemów udźwiękowienia gry opartych na systemie analizy sytuacji w grze w czasie rzeczywistym.

  • Poziomów, interfejsów, społeczności, postaci, ikon, przedmiotów, pojazdów, efektów specjalnych, roślinności oraz modeli wegetacji, warunków pogodowych wraz z symulacją oddziaływania, cyklów dnia
   i nocy.

  • Innowacyjnych i efektywniejszych metod produkcji, narzędzi do produkcji
   i modeli biznesowych.

 • Platformy i silniki oraz techniki przetwarzania

Punkt ten obejmuje technologie będące podstawą procesu produkcji
oraz działania każdej gry wideo, czyli przede wszystkim techniki przetwarzania oraz oprogramowanie pośredniczące (tzw. silniki):

  • Opracowanie i rozwój innowacyjnych silników grafiki i fizyki na potrzeby gier oraz ich adaptacja do wymagań różnych platform i urządzeń (mobilnych, konsol, etc.).

  • Techniki motion i performance capture.

  • Innowacyjne techniki digitalizacji obrazów i obiektów 3D.

  • Nowe i ulepszone techniki i narzędzia optymalizacji danych.

 • Zastosowanie sztucznej inteligencji

  • Doskonalenie algorytmów służących rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych ze sztuczną inteligencją oraz metod ich implementacji w grach.

  • Algorytmy i modele symulacji wiarygodnych zachowań postaci,
   grup postaci czy środowiska.

  • Mechanizmy służące automatycznemu generowaniu treści.

  • Tworzenie systemów służących gromadzeniu, przechowywaniu i obróbce zasobów danych, które charakteryzują się dużą złożonością, zmiennością
   i rozmiarem (tzw. „Big data”).

 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji

Interakcja użytkownika z grą wideo jest kluczowym aspektem jej działania
i jednocześnie tym elementem, który w istotnym stopniu rzutuje na jego zainteresowanie produktem i zaangażowanie w rozgrywkę. Dlatego ważne
dla rozwoju sektora są prace badawcze w zakresie:

  • Nowoczesnych narzędzi do wykorzystania innowacyjnych interfejsów
   i mechanizmów interakcji z grą i otoczeniem, ich adaptacji do nowych platform sprzętowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Wykorzystania danych pochodzących z kontrolerów i sensorów
   w nowoczesnych mechanizmach interakcji z grą czy w mechanice gry.

  • Metod i rozwiązań, które pozwalają na stworzenie i zastosowanie nowych modeli narracji oraz gier o nieliniowej fabule.

 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online

Opracowanie nowoczesnych metod sprzedaży i dystrybucji gier oraz wsparcie rozwoju technologii i infrastruktury niezbędnych dla wieloosobowych gier online, w tym:

  • Rozwiązań, technologii i infrastruktury na potrzeby udostępniania
   oraz obsługi gier w chmurze m.in. cyfrowej dystrybucji, dostarczania danych w czasie rzeczywistym (streaming), obsługi zewnętrznych systemów dystrybucji, unifikacji wyświetlania powiadomień.

  • Stworzenie platform i funkcjonalności do zaawansowanych rozgrywek wieloosobowych oraz interakcji pomiędzy użytkownikami wewnątrz gier
   i poza nimi, przy użyciu różnych platform oraz różnych sieci (np. Internet, LAN) oraz technologie i systemy zabezpieczeń przed oszustwami.

  • Rozwój rozproszonej infrastruktury, umożliwiającej rozgrywki wieloosobowe oraz budowanie środowiska dla tych rozgrywek o trwałym stanie (persistent state world).

  • Opracowanie nowatorskich modeli ekonomicznych na potrzeby cyfrowej dystrybucji oraz gier online.

  • Opracowanie platform dostarczających treści związane z grami mobilnymi oraz sieciowymi.

 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier

  • Narzędzia i metody wykorzystujące zaawansowane metody oceny reakcji, stanu psychologicznego i emocjonalnego gracza.

  • Narzędzia automatyzujące i ułatwiające procesy testowania gier
   oraz wykrywania błędów w tym testowania elementów tworzonych proceduralnie (automatycznie).

  • Narzędzia wspomagające komunikację oraz wymianę danych w ramach zespołu tworzącego grę.

  • Narzędzia wspomagające procesy tworzenia gier wideo na różne platformy i urządzenia.

   1. Multimedia

 • Wsparcie i optymalizacja procesów

  • Opracowanie nowatorskich metod lub modeli wspomagających, optymalizujących, kontrolujących procesy wytwarzania
   i rozpowszechniania treści.

  • Narzędzia i metody wykorzystujące zaawansowane metody oceny reakcji, stanu psychologicznego i emocjonalnego odbiorców treści.

  • Narzędzia automatyzujące i ułatwiające wykrywanie błędów,
   testy generowane z pomocą algorytmów i procedur w procesach wytwarzania treści.

  • Narzędzia wspomagające komunikację, wymianę lub przesył danych
   w ramach zespołów tworzących treści.

 • Kształtowanie rynku twórców i konsumentów

  • Modele i narzędzia zdalnego i bezpośredniego pomiaru oraz analizy i oceny preferencji odbiorców w celu podnoszenia efektywności projektów kreacyjnych zaspokajających wyższe potrzeby obywateli: pomiary wykorzystujące wskaźniki subiektywne i obiektywne.

  • Modele i narzędzia służące do personalizacji przekazu audiowizualnego
   na podstawie preferencji i zachowań odbiorców.

  • Opracowanie nowatorskich modeli biznesowych umożliwiających współfinansowanie i zaangażowanie odbiorców w proces tworzenia
   i realizacji treści audiowizualnych i rozwiązań interaktywnych.

  • Narzędzia i aplikacje do tworzenia innowacyjnych modeli edukacyjnych
   i prezentacyjnych wykorzystujących multimedia i interakcję.

  • Technologie i rozwiązania wspomagające nowatorskie formy upowszechniania treści wśród różnych grup społecznych.

 • Wiedza i narzędzia wspierające wytwarzanie i aktualizację treści cyfrowych

  • Modele, technologie, urządzenia, aplikacje projektowania, zarządzania
   i wytwarzania treści wizualnych, audialnych i audiowizualnych, w tym: technologie sieciowe, mobilne, sprzętowe systemy wbudowane, stacjonarne systemy automatyzujące procesy produkcji i postprodukcji, innowacyjne interfejsy, systemy interaktywne i silniki multimediów generowanych w czasie rzeczywistym lub generowanych automatycznie, systemy wykorzystujące analizę i przetwarzanie obrazu oraz dźwięku
   w modelowaniu wielowymiarowym.

  • Technologie, urządzenia, aplikacje i algorytmy przetwarzania i cyfrowej rekonstrukcji kopii zapisanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych,
   w tym: technologie usprawniające i automatyzujące procesy digitalizacji, rewitalizacji i dostosowania treści do współczesnych kanałów dystrybucyjnych.

  • Technologie i rozwiązania wspierające procesy modelowania, prototypowania, testowania funkcjonalności i użyteczności treści, produktów lub usług audiowizualnych i interaktywnych, w tym tworzenie
   i zastosowanie nowych modeli narracji oraz treści o nieliniowej fabule.

  • Wszelkie technologie kreacyjne na rzecz rozwoju i automatyzacji procesów pre-produkcji, produkcji i postprodukcji obrazu lub dźwięku
   oraz ich udostępniania i przechowywania, w tym techniki digitalizacji
   i przetwarzania obrazów i obiektów wielowymiarowych oraz techniki motion i performance capture, a także kodu wizualnego, stylu wizualnego, animacji, modeli i tekstur, symulacji, efektów specjalnych,
   modeli zachowań organizmów żywych i urządzeń mechanicznych.

 • Dystrybucja i zarządzanie treściami

  • Tworzenie nowatorskich kanałów dystrybucji treści dedykowanych różnym grupom społecznym (także grupom wykluczonym zdrowotnie, ekonomicznie, geograficznie, społecznie) w tym: inteligentne strumieniowanie treści, dostarczanie treści w czasie rzeczywistym.

  • Modele, narzędzia, technologie, aplikacje, interfejsy służące inteligentnemu rozpowszechnianiu i dystrybucji, m. in.: poprzez zapewnienie trwałej identyfikacji i skutecznej ochrony kopii przed nielegalnym dostępem
   i rozpowszechnianiem.

  • Narzędzia, metody i technologie pomiarów i kontroli zachowania prawidłowych parametrów dystrybucji treści.

  • Systemy zarządzania zasobami danych charakteryzujących się dużą złożonością, zmiennością lub rozmiarem.

  • Rozwiązania umożliwiające międzysystemową wymianę wieloelementowych danych cyfrowych.

  • Tworzenie platform i funkcjonalności dla wieloosobowego
   lub interaktywnego udziału użytkowników w przekazach treści, przy użyciu różnych kanałów dystrybucji, w tym zwłaszcza dla celów uczenia się.

  • Opracowanie platform związanych z mobilnym oraz sieciowym przekazem treści.

  • Tworzenie repozytoriów i serwerów kursów e-learningowych

 • Archiwizacja i inteligentny dostęp do treści

  • Modele, technologie, urządzenia i aplikacje do bezpiecznego długoterminowego przechowywania treści utrwalonych analogowo
   lub cyfrowo.

  • Technologie wyszukiwania lub dostępu do treści, w tym semantyczne analizatory obrazu i dźwięku oraz systemy inteligentnego indeksowania treści multimedialnych.

  • Systemy zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi oraz rozwiązania zgodne z międzynarodowymi normami, umożliwiające ich międzysystemową wymianę.

 • Tworzenie multimedialnych platform e-learningowych.

 • Systemy wspomagania kreatywności, zwłaszcza kreatywności procesu uczenia się, kreatywności projektowania technicznego. 1. Pobieranie 0.5 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu