Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychPobieranie 51.5 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar51.5 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.16.

KODY STOSOWANE W FORMULARZACH

C.IV


Kody stosowane przy wypełnianiu poszczególnych pól

B

Rodzaj transakcji


Pole 24
POLE 24 - Rodzaj transakcji
Wykaz stosowanych kodów (n1 w poszczególnej kolumnie) podany jest poniżej.
Kody wymienione w kolumnie A należy wpisywać w lewej części pola.

Kody (konkretyzujące rodzaj transakcji) wymienione w kolumnie B, należy wpisywać w prawej części pola.

Kody 3, 6, 7, 8 z kolumny A wpisywane w lewej części pola, w prawej części należy dopełnić zerami.


A

B

1. Transakcje, z którymi związane jest rzeczywiste lub zamierzone przeniesienie prawa własności z rezydenta na nierezydenta za wynagrodzeniem (pieniężnym lub innym) (z wyjątkiem transakcji wymienionych w ust. 2, 7, 8)


1. Bezwarunkowe kupno/sprzedaż

2. Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu, przeznaczone do wysyłki lub dostawy za pośrednictwem agenta komisowego

3. Handel barterowy (wynagrodzenie w naturze)

4. Leasing finansowy (sprzedaż na raty)(1)

9. Inne


2. Zwroty towarów i wymiana towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji.


1. Zwrot towarów

2. Wymiana zwróconych towarów

3. Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone

9. Inne3. Transakcje, z którymi związane jest przeniesienie prawa własności bez rekompensaty finansowej lub innej (np. dostawy humanitarne)
4. Operacje w celu przetwarzania(2) w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności na przetwarzającego)


1. Towary, które mają wrócić do początkowego kraju wywozu

2. Towary, które nie mają wrócić do początkowego kraju wywozu5. Operacje następujące po przetwarzaniu w ramach umowy (bez przeniesienia własności na przetwarzającego)


1. Towary powracające do początkowego kraju wywozu

2. Towary niepowracające do początkowego kraju wywozu
6. Szczególne transakcje kodowane na potrzeby krajowych
7. Operacje w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych
8. Transakcje, z którymi związana jest dostawa materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach umowy budowlanej o generalne wykonawstwo lub w zakresie inżynierii lądowej, dla których nie jest wymagane osobne fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest faktura za całą dostawę objętą umową.

9. Inne rodzaje transakcji, których nie można sklasyfikować pod innymi kodami

1. Wynajem, wypożyczenie i leasing operacyjny dłuższy niż 24 miesiące

9. Inne(1) Leasing finansowy obejmuje operacje, w których raty leasingu obliczane są w taki sposób, że obejmują całą lub prawie całą wartość towarów. Ryzyko i korzyści związane z własnością przekazywane są korzystającemu. W chwili zakończenia umowy korzystający staje się prawnym właścicielem towarów.

(2) Przetwarzanie to obejmuje operacje (przekształcenie, zbudowanie, montaż, ulepszenie, renowacja...) mające na celu wytworzenie nowego lub rzeczywiście ulepszonego produktu. Niekoniecznie jest to związane ze zmianą klasyfikacji produktu. Przetwarzanie wykonywane na własną rękę przez podmiot dokonujący przetwarzania nie jest objęte niniejszą pozycją i powinno być zarejestrowane w pozycji 1 kolumny A.
Pobieranie 51.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna