Instrukcja MikroMap


Przesuwanie wierzchołków istniejącej liniiPobieranie 0.81 Mb.
Strona9/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

Przesuwanie wierzchołków istniejącej linii


Gdy na panelu linii jest wciśnięty przycisk , możemy przy pomocy myszy „chwytać” i przesuwać wierzchołki istniejących linii - także początek i koniec. W trakcie tej czynności nie działa przyciąganie do punktów ani linii, przesuwanie wykonujemy „na oko” (w sposób uproszczony działa jednak przyciąganie do punktów – jeżeli „upuścimy” wierzchołek w pobliżu istniejącego punktu, zostanie on dociągnięty).

Ta funkcja jest przydatna głównie dla warstwic, ramek i innych pomocniczych linii.

Funkcję przesuwania wierzchołków możemy wykorzystać do przedłużania linii, dociągania linii do punktu lub innej linii,

Gdy naciskamy klawisz Ctrl na klawiaturze i przedłużamy końce odcinka myszką, program dba o to, żeby linia nie zmieniła kierunku. Przy użyciu przyciągania do punktów i linii możemy w ten sposób dociągać linię do innej linii czy punktu. To jest też najprostszy sposób na przedłużenie linii.


  1. Łączenie wierzchołków wg. numerów


Gdy mamy dużą ilość zanumerowanych punktów swobodnych, np. zaimportowanych z WinKalk-a, wygodnie jest je łączyć po prostu podając numery kolejnych wierzchołków z klawiatury. Tą funkcję uruchamiamy przyciskiem z panelu linii (lub klawiszami Ctrl-N). Pojawi się wtedy dialog:

Rys. M - Łączenie punktów linią

W okienko wpisujemy kolejne numery i potwierdzamy je klawiszem Enter (lub przyciskiem Następny). Jak widać na dialogu powtórzona jest większość funkcji z menu linii, możemy go więc używać jako dodatkową pomoc przy kreśleniu linii. Naturalnie można też na przemian kreślić linię poprzez podawanie numerów i klikanie myszką w rysunek.

Na dialogu mamy też możliwość domknięcia linii (Domknij), domknięcia pod kątem prostym (Prostopadle), domknięcia wcięciem liniowym (Wcięciem) i doliczania punktów (Oblicz pkt.). Możemy też usunąć ostatni narysowany punkt (Cofnij) lub pierwszy punkt linii (Skasuj pierwszy punkt).Jak linia jest gotowa naciskamy klawisz Zakończ, aby ją zaakceptować lub Rezygnuj, aby ją usunąć.
  1. Narzędzia do obróbki istniejących linii


Funkcje umożliwiające obróbkę istniejących linii (przecinanie, opis czołówek itp.) są zgromadzone na panelu Narzędzia linii który pojawia się po naciśnięciu ikonki z panelu narzędzi z lewej strony ekranu. Pojawi się wtedy panel:Rys. N - Panel narzędzi linii


Zanim będziemy mogli skorzystać z tej funkcji, musimy zaznaczyć linię, do której będziemy kreślić równoległe. Linie zaznaczamy wybierając narzędzie - strzałkę i klikając w linię. Zaznaczona linia zostaje otoczona czterema czarnymi kwadracikami. Jeżeli na rysunku żadna linia nie jest zaznaczona, ikonki panelu są nieaktywne (wyszarzone).
   1. Kreślenie linii równoległych


Najpierw zaznaczamy linię, do której chcemy kreślić równoległe. Potem możemy wybrać z panelu linii ikonkę . Pojawi się dialog:

Rys. O - Kreślenie linii równoległych

Podajemy odległość, tzn. przesunięcie równoległe w metrach (w lewo ze znakiem -) i naciskamy przycisk „Utwórz linię równoległą”. Możemy w ten sposób utworzyć wiele linii, a następnie zamknąć dialog przyciskiem Zamknij.

   1. Czołówki


Linię możemy opisać czołówkami. Najpierw musimy zaznaczyć linię jak opisano powyżej, a następnie nacisnąć ikonkę . Wybieramy czcionkę, którą mają być wrysowane czołówki i nad wszystkimi odcinkami zaznaczonych linii pojawią się teksty czołówek. Możemy je następnie edytować i przesuwać jak każdy inny tekst. Jeżeli nie chcemy aby czołówka pojawiła się tylko nad jednym odcinkiem linii, musimy najpierw linie rozbić na odcinki - funkcja opisana poniżej. Możemy też skasować niepotrzebne czołówki po ich utworzeniu. Po opisaniu linii na panelu w dole ekranu pojawi się suma czołówek.
   1. Rozbijanie linii


Linie łamane są zapamiętywane przez program w całości, tak jak je utworzyliśmy. Czasami może być przydatne rozbicie takiej łamanej na elementarne odcinki. Możemy to zrobić funkcją z panelu linii. Przedtem oczywiście należy zaznaczyć linię do rozbicia jak opisano powyżej.
   1. Łączenie linii


Przycisk powoduje, że program próbuje połączyć końcami wszystkie zaznaczone linie (o ile się stykają).
   1. Przecinanie linii


Możemy zaznaczyć kilka przecinających się linii i nacisnąć przycisk . Program rozbije wtedy wszystkie zaznaczone linie na fragmenty w punktach przecięcia.
   1. Wydłużanie linii


Przy użyciu przycisku możemy wydłużyć lub skrócić linię. Po jego naciśnięciu pojawi się dialog z wyświetloną aktualną długością odcinka w metrach. Wpisujemy tam taką długość jaką sobie życzymy i klikamy OK. Odcinek zmienia swą długość. Jeżeli okaże się, że wydłużenie nastąpiło nie z tego końca co trzeba, użyjmy przycisku Cofnij, a następnie powtórzmy czynność wydłużania wpisując długość z minusem.

Jeżeli zaznaczona linia nie jest odcinkiem, ale łamaną składającą się z wielu odcinków wydłużeniu ulega ostatni (lub pierwszy) odcinek łamanej. Aby uniknąć problemów lepiej jest najpierw łamaną rozbić na odcinki funkcją opisaną powyżej, a dopiero potem wydłużać ten, który chcemy.

Inny sposób przedłużania linii mamy na panelu linii – włączamy funkcję przesuwania wierzchołków, naciskamy klawisz Ctrl na klawiaturze i możemy przedłużać końce odcinka myszką – z możliwością użycia przyciągania do punktów i linii!.

   1. Szrafurowanie


Ta funkcja pozwala wybrać wypełnienie dla zaznaczonej linii. Linia musi być zamknięta. Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się dialog z którego możemy wybrać rodzaj wypełnienia (kolor wybieramy na głównym ekranie). Po naciśnięciu OK wnętrze linii zostaje wypełnione wybranym wzorem.
   1. Wygładzanie linii


Przycisk wygładza zaznaczone linie, tzn. wstawia do linii dodatkowe wierzchołki tak, aby miała bardziej gładki przebieg. Funkcja ta jest użyteczna w zasadzie tylko dla warstwic.
   1. Usuwanie warstwic


Funkcja pozwala na usunięcie warstwic spod zaznaczonej linii (jeżeli jest to linia zamknięta). W ten sposób możemy szybko usunąć niepotrzebne fragmenty warstwic przebiegających pod budynkami.

Jeżeli zaznaczymy linię która nie jest zamknięta i uruchomimy tą funkcję, warstwice zostaną tylko poprzecinane w miejscach przejścia pod zaznaczoną linią. W ten sposób możemy zaznaczyć dwie nie powiązane ze sobą linie - np. krawędzie drogi, wygenerować przecięcia i ręcznie usunąć niepotrzebne fragmenty warstwic spomiędzy linii.


   1. Rysowanie prostokąta


Przycisk pozwala na rysowanie prostokątów o bokach równoległych do ramki. Ta funkcja jest przydatna głownie przy tworzeniu tabelek i ramek. Po jago naciśnięciu program pyta o wymiary prostokąta (w milimetrach w skali wydruku mapy), następnie na tle rysunku pojawi się przyczepiony do myszki prostokąt o podanych wymiarach. Pozycjonujemy go na rysunku i wstawiamy kliknięciem. Przy wstawianiu działa przyciąganie, co może być przydatne przy tworzeniu tabelek (program przyciąga lewy górny róg wstawianego prostokąta do np. prawego górnego rogu prostokąta już istniejącego, dzięki czemu mamy pewność, że do siebie przylegają).


  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu