Instrukcja MikroMapPobieranie 0.81 Mb.
Strona8/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39

Przyciąganie


Kreślenie linii „na oko” nie zawsze da nam wystarczającą dokładność. Aby mieć pewność, że linia przechodzi dokładnie przez zadane punkty, musimy wykorzystać funkcję przyciągania. Po jej włączeniu nie będziemy mogli wstawić wierzchołka linii w dowolnym miejscu, ale jeżeli klikniemy w pobliżu istniejącego punktu, program zakotwiczy wierzchołek linii dokładnie w tym miejscu.

Przyciąganie możemy włączyć wciskając ikonkę u góry ekranu (przycisk pozostanie wciśnięty), lub wybierając opcję Przyciąganie z menu które rozwija się po naciśnięciu prawego klawisza myszki (przy pozycji przyciąganie pojawi się znaczek V). W podobny sposób możemy wyłączyć tą funkcję. Wciśnięcie tego przycisku zapewnia nam przyciąganie do punktów i wierzchołków linii. Aby móc przyciągnąć linię do już istniejącej linii, należy jeszcze wcisnąć przycisk .

Jeżeli mamy problem ze zbyt dużym nagromadzeniem punktów na rysunku i nie jesteśmy w stanie rozróżnić, do którego trzeba dociągnąć linię, możemy powiększyć fragment rysunku klawiszem PageUp, połączyć linię i ponownie zmniejszyć rysunek klawiszem PageDown. Możemy też użyć funkcji Zoom.

  1. Kończenie, domykanie


Po utworzeniu ostatniego wierzchołka linię kończymy klikając klawisz Enter na klawiaturze, lub ikonkę na panelu, lub wybierając pozycję Zakończ z menu które pojawia się po naciśnięciu prawego klawisza myszki.

Jeżeli wykreślona linia nam nie odpowiada, możemy też z niej zrezygnować wciskając klawisz ESC na klawiaturze lub wybierając z menu opcję Rezygnuj.

Możemy też linię domknąć, tzn. połączyć ostatni punkt z pierwszym. Aby to zrobić, należy nacisnąć ikonkę na panelu linii albo wybrać opcję Domknij z menu lub nacisnąć klawisz End na klawiaturze.

Istnieją też inne sposoby domykania: domknięcie prostopadłe i wcięciem. Obydwa są opcjami w menu. Domknięcie prostopadłe jest przydatne gdy np. mamy pomierzone 3 punkty budynku i chcemy doliczyć czwarty. Program wystawia prostopadłe od pierwszego i ostatniego boku linii i tworzy wierzchołek w punkcie przecięcia.Domknięcie wcięciem można wykorzystać np., gdy mamy pomierzone 3 punkty budynku i czołówki do niewidocznego punktu. Po podaniu ich długości program robi wcięcie liniowe za podstawę przyjmując pierwszy i ostatni punkt linii.
  1. Obliczanie punktów linii


Pojedyncze punkty możemy doliczyć w trakcie kreślenia linii na podstawie wielkości pomierzonych w terenie. Z menu należy wybrać opcję „Oblicz następny punkt” i w dialogu, który się pojawi wpisać pomierzoną długość.

Rys. L - Obliczanie punktów linii

Do wyboru mamy następujące konstrukcje:


 • Punkt w przedłużeniu prostej - tworzy wierzchołek w przedłużeniu dwóch ostatnich wierzchołków prostej.

 • Punkt na prostej - tworzy wierzchołek pomiędzy dwoma ostatnimi wierzchołkami prostej (ostatni wierzchołek jest zastąpiony przez nowy punkt).

 • W lewo, W prawo - tworzy wierzchołek na domiarze w lewo lub w prawo. Możemy też zadać inny kąt odkładania domiaru niż prosty (100 gradów).

Możemy też przedłużać linie już istniejące. Należy wtedy jednak najpierw „dowiązać” się do istniejącej linii: wybrać narzędzie Linie, włączyć Przyciąganie, kliknąć w początek i koniec odcinka który chcemy przedłużać, i można już obliczać następny punkt w przedłużeniu tego odcinka.
Odcinek „dowiązany” jest narysowany podwójnie, jeżeli nam to przeszkadza możemy użyć funkcji „usuń pierwszy pkt” z menu (patrz Rys. K - Menu linii)

Inny sposób przedłużania linii to użycie przycisku z panelu Narzędzi linii, opisanego w dalszej części instrukcji.


  1. Linie prostopadłe


Istnieje specjalna funkcja kreślenia linii które załamują się tylko pod kątem prostym (budynki, tabelki itp.). Uruchamiamy ją wciskając klawisz na panelu linii. W czasie kreślenia tych linii działają wszystkie opisane wyżej funkcje domykania i obliczania. Należy dodać, że w czasie kreślenia możemy przełączać się dowolną ilość razy pomiędzy kreśleniem linii zwykłych i prostopadłych wciskając odpowiednią ikonkę na panelu.

Jeżeli włączone jest przyciąganie do punktów, działa ono tylko dla pierwszych dwóch punktów linii prostopadłej.
  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu