Instrukcja MikroMap


Tworzenie podręcznego paska symboliPobieranie 0.81 Mb.
Strona39/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Tworzenie podręcznego paska symboli


Zwykle jest kilka symboli których używamy dużo częściej niż innych np. drzewa, latarnie. Dialog K1 daje nam możliwość umieszczenia ich na głównym ekranie w postaci przycisków, tak, że będą dostępne po jednym kliknięciu myszką.

Załóżmy, że chcemy w ten sposób mieć pod ręką symbol np. drzewa. Na dialogu K1 wciskamy mały przycisk z prawej strony. Pojawia się dialog wyjaśniający, że przeszliśmy w tryb definiowania podręcznego menu. Dopóki przycisk pozostanie wciśnięty, klikanie w przyciski Symbol, Linia, Opis nie powoduje wstawiania symboli, linii, opisów na mapę, ale wstawia do podręcznego paska narzędzi ikonkę oznaczoną literką s (symbol), l (linia, t (tekst) i rysunkiem odpowiedniego symbolu.

Wróćmy do naszego przykładu, wyszukujemy drzewo na dialogu K1:

Teraz po naciśnięciu przycisku (klawisz + jest wciśnięty) z prawej strony ekranu pojawi się pasek, a na nim nowy przycisk z literką s:Przycisk ten pozostanie już zawsze na ekranie (chyba, że go sami usuniemy, o czym dalej). Kliknięcie w ten przycisk będzie miało taki sam skutek, jak wyszukanie obiektu „Drzewo liściaste pomierzone” na dialogu K1 i wciśnięcie przycisku symbol - czyli będzie powodować wstawienie na mapę symbolu drzewa.

W ten sposób możemy wstawić na podręczny pasek do 14 ikonek tworzących symbole, linie lub opisy.

Jeżeli chcemy usunąć któryś z przycisków z podręcznego paska, należy kliknąć w ten pasek PRAWYM klawiszem myszki. Rozwinie się wtedy menu, z którego wybieramy „Usuń przycisk”. Potem należy kliknąć w przycisk, który chcemy usunąć, a zniknie


 1. Inne czynności

  1. Odświeżanie rysunku


W trakcie edycji na rysunku mogą pojawiać się niepożądane efekty - część linii może się zamazać itp. Należy wtedy użyć funkcji przerysowania rysunku - .
  1. Wrysowanie siatki kwadratów


Funkcja Mapa->Wrysuj siatkę wrysowuje krzyże siatki kwadratów na widoczny na ekranie fragment mapy. Krzyże są wstawiana na aktualną warstwę jako linie. Będziemy chcieli skorzystać z tej możliwości np. przy obrocie mapy, aby mieć obróconą także siatkę.

Siatkę możemy też włączyć tylko tymczasowo przyciskiem w górnej części ekranu.


  1. Arkusze 65


Często interesuje nas zasięg arkusza mapy. Można go obejrzeć wciskając przycisk na górnym pasku narzędzi. Zostaniie wtedy wyświetlona siatka arkuszy 65 w aktualnie ustawionej skali. Godło arkusza jest wyświetlane w lewym górnym rogu arkusza. Siatka 65 jest dowstepna też na dialogu wydruku. Zasięg arkusza o zadanym godle można uzyskać używając funkcji Granice mapy opisanej poniżej, lub przy pomocy funkcji wycinania wg. współrzędnych.

Uwaga! Należy przedtem ustawić numer strefy 65 w Opcjach


  1. Granice mapy


Funkcją Mapa->Granice możemy zdefiniować granice mapy poprzez podanie współrzędnych narożników. Po naciśnięciu OK na dialogu granic mapy na ekranie pojawia się fragment mapy o założonych granicach. Ponadto jeżeli zaznaczymy opcję Pokaż granice na rysunku, na mapie będzie pokazany prostokąt o założonych współrzędnych. Możemy tą funkcję użyć np. do orientowania się o rozpiętości arkusza mapy czy formatu kartki.

Wprowadzono tu przycisk umożliwiający obliczenie narożników arkusza mapy zasadniczej o podanym godle - dzięki temu możemy łatwo zorientować się, która część naszego rysunku znajduje się na danym arkuszu.


  1. Opcje


W okienku opcji (Mapa->Opcje) można ustawić:

 • opcje przyspieszające wyświetlanie: czy linie przedstawiać symbolicznie (tylko jako linie ciągłe) i do jakiej wielkości wyświetlać teksty.

 • kierunek przesuwania rysunku przy naciskaniu strzałek

 • parametry siatki kwadratów (rozmiar, skok)

 • współczynniki kalibracji drukarki

 • sposób prezentacji punktów swobodnych (numer, kod, kropka, kółko)

 • sposób prezentacji innych napisów (numerów, współrzędnych)

Szerzej poszczególne opcje zostały omówione w poprzednich rozdziałach
   1. Przyspieszanie wyświetlania


Mamy możliwość ustawienia kilku opcji przyspieszających wyświetlanie rysunku. Najbardziej czasochłonne jest wyświetlanie tekstów, szczególnie na „widokach ogólnych”. Możemy zażyczyć sobie, aby małe, nieczytelne teksty nie były wyświetlane w ogóle (będą one wciąż widoczne w powiększeniu). Granicą czytelności tekstu są 3-4 punkty.

Następne w kolejności jest wyświetlanie linii przerywanych, symbolicznych itp. Ustawiając opcje „Uproszczone wyświetlanie linii” także możemy zaoszczędzić sporo czasu.


  1. Transformacje mapy

   1. Obrót


Możemy obrócić całą mapę o zadany kąt (ulegną zmianie wszystkie współrzędne). Należy wybrać z menu Transformacje -> Obrót, podać kąt w gradach (może być ze znakiem -). Środkiem obrotu jest środek ekranu. Operację obrotu można cofnąć klawiszem Cofnij (obrót o ten sam kąt ze znakiem „-” nie zawsze daje dobre rezultaty, bo może się zmienić środek obrotu - ekranu).
   1. Przesunięcie


Możemy przesunąć całą mapę o zadany wektor dx, dy (ulegną zmianie wszystkie współrzędne). W ten sposób możemy np. przesunąć mapę do układu lokalnego. Należy wybrać z menu Transformacje ->Przesunięcie, podać przesunięcie dx i dy w metrach (może być ze znakiem -). Operację przesunięcia można cofnąć klawiszem Cofnij .
   1. Przeskalowanie


Nazwa przeskalowanie jest myląca, gdyż do chwili wydruku mapy w MikroMap są w zasadzie bezskalowe. Terminu przeskalowanie używamy tu w rozumieniu matematycznym, i oznacza ono pomniejszenie lub powiększenie obiektu. Funkcję tą wprowadzono głównie dla łatwego przygotowywania ramek dla różnych skal. Uwaga! Po przeskalowaniu ulegną zmianie wszystkie współrzędne.

Należy wybrać z menu Transformacje ->Przeskalowanie, współczynnik przeskalowania (jeżeli podamy 2, współrzędne będą pomnożone przez 2). Operację przeskalowania można cofnąć klawiszem Cofnij .


   1. Transformacja Helmerta


Ta funkcja pozwala na transformację mapy poprzez podanie kilku punktów dostosowania - klikamy w punkt na rysunku i podajemy jego współrzędne w układzie wtórnym. Po podaniu minimum dwóch punktów wybieramy menu Transformacja.
   1. Zmiana wysokości tekstu


Wymiana na całym rysunku tekstów o wysokości np. 3.5 mm na np. 2.5 mm. Należy wybrać z menu Transformacje ->Zmiana wysokości tekstu, podać jaką wysokość wymieniamy na jaką i nacisnąć OK. Operacje można cofnąć klawiszem Cofnij .
   1. Zmiana warstwy


Na rysunku należy zaznaczyć obiekty które chcemy przenieść na inną warstwę, ustawić nazwę warstwy na którą przenosimy, i wybrać funkcję Transformacje ->Zmiana warstwy.
 1. Edycja typów symboli i linii


MikroMap zawiera przygotowane tabele symboli i linii wg. instrukcji K1. Tabele te możemy edytować korzystając z pozycji w menu Mapy „Edycja tabel symboli”, Edycja tabel linii”.
  1. Edycja symboli


Symbole są grupowane w tabele. Wraz z systemem dostarczane są tabele symboli instrukcji K1 dla różnych skal, o nazwach:

 • sk1_500.db - K1 dla skali 1:500

 • sk1_1000.db - K1 dla skali 1:1000

 • sk1_2000.db - K1 dla skali 1:2000

 • sk1_5000.db - K1 dla skali 1:5000

Edycję danych prowadzimy w okienku Edycja Symboli. W górnej części okienka znajduje się Nawigator, którym możemy przeglądać kolejne symbole, kasować i dodawać nowe. W dolnej części okienka jest białe pole, na którym wyświetlany jest dany symbol. W pola edycyjne wpisujemy następujące dane:

 • Kod - jest to nazwa symbolu, może składać się z 12 dowolnych znaków

 • Grubość linii - jaką grubością będzie kreślony symbol

 • Opis - dowolny komentarz (słowny opis symbolu)

 • Formuła - „przepis” kreślenia symbolu (patrz niżej).
   1. Formuły tworzenia symboli


Formuła tworzenia symboli jest tekstem, na który składają się instrukcje rozdzielane średnikami. Możemy używać wymienionych poniżej instrukcji. Uwaga ogólna: wszystkie współrzędne podajemy w dziesiątych milimetra (10 = 1 mm), w lokalnym układzie znaku. Punkt 0,0 znajduje się w punkcie zaczepienia znaku. Oś X jest w pionie.

 • Punkt x,y - punkt w miejscu x,y np. punkt 0,0

 • Linia x1,y1 x2,y2 - linia pomiędzy punktami (x1,y1), (x2,y2) np. linia 0,0 10,10

 • Łuk xmin,ymin xmax,ymax xs,ys xs,ys - Okrąg (lub elipsa) wpisany w prostokąt (xmin,ymin,xmax,ymax) o środku w xs,ys np. łuk -10,-10 10,10 0,1 0,1

 • Łuk xmin,ymin xmax,ymax x1,y1 x2,y2 - Fragment łuku okręgu (lub elipsy) wpisany w prostokąt (xmin,ymin,xmax,ymax) np. łuk -10,-10 10,10 0,10 0,-10 tzn.. łuk będzie od punktu 0,10 do 0,-10

 • Włuk - łuk wypełniony aktualnie ustawionym kolorem. Składnia jak wyżej

 • Tłuk - łuk wypełniony aktualnie kolorem tła (białym). Składnia jak wyżej

 • Poly n x1,y1 x2,y2 .... xn,yn - Rysowanie wieloboku o n wierzchołkach. Np. poly 4 -10,10 10,-10 10,10 -10,10 - kwadrat o boku 20.

 • Wpoly - wielobok wypełniony aktualnie ustawionym kolorem. Składnia jak wyżej.

 • Tpoly - wielobok wypełniony kolorem tła (białym). Składnia jak wyżej.
  1. Edycja stylów linii


Style linii także są grupowane w tabele. Wraz z systemem jest dostarczana tabela LK1.DB zawierająca style linii z instrukcji K1 dla różnych skal. W tabeli stylów linii zostały zawarte różne rodzaje linii przerywanych i kropkowanych używane w geodezji. Style bardziej zaawansowanych linii (ogrodzenie, żywopłot) są „zaszyte” w programie i nie można ich definiować samodzielnie. Można natomiast zwrócić się do firmy CODER o dodanie nowego stylu do programu. Tabele do edycji wybiera się identycznie jak tabele symboli. Podobne jest też okienko edycyjne, z tym, że dla linii nie definiuje się grubości, a formuła ma bardzo prostą postać:

 • 0 oznacza kropkę

 • Liczba dodatnia oznacza linię (np. 20 = linia ciągła o dł. 2 mm)

 • Liczba ujemna oznacza przerwę (np. -30 = przerwa o dł. 3 mm)


Pobieranie 0.81 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu