Instrukcja MikroMap


System podpowiedzi K1 WprowadzeniePobieranie 0.81 Mb.
Strona38/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

System podpowiedzi K1

 1. Wprowadzenie


W MikroMap istnieje zaawansowany, definiowalny przez użytkownika system podpowiedzi K1. Ogólnie polega ona na tym, że możemy z listy wybrać nazwę symbolu który chcemy narysować i:

 • kliknąć w przycisk symbol - wtedy program ustawi funkcję rysowania symbolu o tej nazwie - po kliknięciu w mapę symbol będzie wstawiony w miejscu kliknięcia

 • kliknąć w przycisk linia - wtedy program ustawi funkcję rysowania linii dla obiektu o tej nazwie, ustawi też odpowiednią grubość linii (dla danej skali mapy) i typ.

 • kliknąć w przycisk opis - wtedy program wyświetli dialog wprowadzania tekstów, na którym będzie ustawiona czcionka o odpowiedniej dla danego symbolu wysokości i stylu.

Większość obiektów z instrukcji K1 ma tylko symbol (np. drzewa) lub tylko linię (np. granice), ale są i takie które mają wszystkie trzy np. budynki - symbol budynku, linia do kreślenia obrysu i opis liczby kondygnacji.

Dialog podpowiedzi wyświetla się po wciśnięciu przycisku K1 z górnego paska narzędzi programu. Są na nim trzy pola:

Najpierw z górnej listy należy wybrać grupę symboli z której chcemy wybierać. Wtedy lista nazw symboli zostanie zawężona tylko do symboli z tej grupy. Jeżeli znamy kod symbolu (literowy lub numeryczny) możemy go od razu wpisać w górne prawe okienko i nacisnąć Enter.

Po wybraniu symbolu można wcisnąć przycisk symbol, linia lub opis a program wykona odpowiednią akcje jak opisano powyżej.


  1. Konfiguracja podpowiedzi (edycja)


Dane, które podpowiada program zostały utworzone na podstawie instrukcji K1, możemy je jednak edytować, dodawać nowe lub zmieniać ich uporządkowanie według własnych upodobań. Po wciśnięciu przycisku edycja na dialogu K1 pojawi się dialog edycji aktualnie wybranego symbolu:

Możemy tu wpisać następujące dane: • Kod symbolu - numeryczny i literowy. Kod służy do szybkiego wyszukiwania na dialogu K1 a także do wstawiania symbolu (przycisk Symbol na dialogu K1 będzie działał tylko wtedy, gdy w programie będzie zdefiniowany symbol o takim kodzie)

 • Grupa - obiekty K1 zostały podzielone na kilka grup. Wpisując tu nazwę odpowiedniej grupy możemy spowodować zmianę przyporządkowania. Możemy też tworzyć nowe, własne grupy. Dany symbol może należeć tylko do jednej grupy, jeżeli chcemy go mieć w dwóch, należy wpisać nowy symbol - kopię istniejącego - z inną nazwą grupy.

 • Opis - dowolny opis symbolu

 • Typ linii - numer typu linii wg. MikroMap - najlepiej wybrać z listy.

 • Grubości linii dla 4 podstawowych skal - grubość w dziesiątych milimetra. Dla niestandardowych skal przyjmowane są wartości ze skali 1:500.

 • Tekst - jeżeli dla danego symbolu wpisujemy zawsze ten sam tekst (np. dr., rów) , możemy go tu wpisać.

 • Poziomy, pod kątem - czy tekst ma być zawsze poziomy (równoległy do ramki), czy obracalny

 • Atrybuty czcionki tekstu - podkreślenie, kursywa

 • Wysokości tekstu dla 4 podstawowych skal w dziesiątych milimetra.

 • Warstwy: warstwy na których mają być umieszczane odpowiednio: symbole, linie, teksty dla danego symbolu. Przy wstawieniu obiektu program automatycznie wstawi go na warstwę o danej nazwie, tworząc ją jeżeli nie istniała. Jeżeli nic nie jest tu wpisane, obiekty będą wstawiane na aktualną warstwę.

W górnej części dialogu znajdują się przyciski magnetowidowe które pozwalają przeglądać po kolei symbole kasować i dodawać nowe.

Jeżeli wykonaliśmy zmiany i chcemy je zachować, dobrze jest skopiować plik K1.DB z podkatalogu SYMBOLE, gdyż przy ponownej instalacji programu może on zostać zamazany przez standardową wersję tego pliku.
  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu