Instrukcja MikroMapPobieranie 0.81 Mb.
Strona31/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39

Edycja wyglądu tabeli


Na poziomie dialogu tabelka mamy pewne możliwości ustalenia wyglądu tabeli.

 • Przede wszystkim możemy dobrać wielkość czcionki - po naciśnięciu ikonki . Program sam dopasuje wysokość wierszy, tak, żeby litery się mieściły.

 • Poza tym możemy ustalić szerokości poszczególnych kolumn i (mniej istotne) wysokości wierszy. Aby zmienić rozmiar kolumny, należy chwycić myszką za złączenie kolumn na pasku tytułowym tabeli i ciągnąć w lewo lub prawo. • Podobnie zmieniamy wysokość wiersza, z tym, że chwytamy za złączenie wierszy na pasku z lewej strony tabelki.

 • Możemy ustawić wyrównanie w kolumnach. Tekst może być wyrównany do lewej (tak jest domyślnie), do prawej lub wycentrowany. Możemy to zrobić przy pomocy menu które pojawia się po naciśnięciu prawego klawisza myszki, albo - szybciej - skrótami z klawiatury:

 • Ctrl + L - wyrównanie do lewej

 • Ctrl + R - wyrównanie do prawej

 • Ctrl + C - Centrowanie

Rys. QQ - Menu tabelki • Możemy skasować kolumnę - klikamy w jakieś okienko w kolumnie którą chcemy skasować i wybieramy odpowiednia pozycję z menu, lub naciskamy klawisze Ctrl+Shift+Delete

 • Możemy skasować wiersz - klikamy w jakieś okienko w wierszu który chcemy skasować i wybieramy odpowiednia pozycję z menu, lub naciskamy klawisze Ctrl+Delete

 • Możemy wstawić wiersz (Ctrl+Ins)

 • Możemy wstawić kolumnę (Shift+Ctrl+Ins)

 • Możemy ustalić szerokość kolumny wpisując ją w milimetrach (do 0.1 mm) - patrz rysunek menu tabelki
  1. Wprowadzenie tabeli na rysunek


Kiedy tabela jest już gotowa, możemy ją wprowadzić na rysunek. Naciskamy przycisk Rysuj, dialog znika, a na rysunku pojawia się prostokąt o rozmiarach tabelki, „przyczepiony” do kursora myszki. Przesuwamy go w miejsce w które chcemy wstawić tabelkę (w czasie wstawiania możemy powiększać i pomniejszać rysunek, jeżeli trzeba) i klikamy lewym klawiszem myszki. Tabelka się rysuje. Jeżeli nie jesteśmy z niej zadowoleni, klikamy klawisz Cofnij .
  1. Zapis tabeli na dysk


Tabelę możemy zapisać na dysk w „surowej” postaci. Wystarczy nacisnąć przycisk na dialogu Tabelka, i wpisać nazwę pod jaką chcemy ją zachować. Zachowane tabelki możemy wczytać do dialogu po naciśnięciu i wybraniu z listy nazwy zapisanej tabelki. Jeżeli chcemy zacząć zupełnie nową tabelkę, naciskamy .

Jeżeli nie zapiszemy tabelki na dysk, program przed zakończeniem pracy spyta się, czy chcemy to zrobić.


 1. Raster

  1. Wprowadzenie


Menu Raster zawiera funkcje pozwalające na wstawienie na rysunek rastra (rysunku) w formacie BMP, TIFF lub JPG np. zeskanowanego arkusza mapy. Rysunki czy zdjęcia mogą być wstawiane na mapę bez dostosowania skali, tylko w celu wzbogacenia wyglądu mapy np. o logo firmy czy szkic orientacyjny. Jednak największe usługi może nam oddać funkcja kalibracji rastra. Kalibracja polega na wskazaniu kilku punktów dostosowania na rastrze i wykonaniu transformacji. Dzięki niej możemy dostosować skalę zeskanowanego rysunku do skali mapy i uzyskać kartometryczny obraz, na którym możemy odczytywać współrzędne, rysować linie, czy też pozostawić go jako tło rysunku. Jeżeli poddajemy raster kalibracji, zalecamy włączyć ikonkę blokowania przesuwania rastrów: na górnym pasku menu, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia rastra myszką.


  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu