Instrukcja MikroMap


Drukowanie WprowadzeniePobieranie 0.81 Mb.
Strona28/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39

Drukowanie

 1. Wprowadzenie


Wydruki wykonujemy przez naciśnięcie ikonki . Pojawi się wtedy dialog z podglądem rysunku mapy, na którym - jako czarny prostokąt będzie widoczny obszar który mieści się na jednej kartce wydruku (rozmiar i orientację kartki program odczytuje z aktualnych ustawień drukarki w Windows). Kartkę możemy przesuwać po rysunku przy pomocy myszki, a rysunek powiększać i pomniejszać. Gdy już spozycjonujemy kartkę odpowiednio, naciskamy przycisk Drukuj, na następnym dialogu OK i rysunek się drukuje.
  1. Podgląd rysunku, powiększanie


Po naciśnięciu ikonki w górnej części ekranu (lub wybraniu z menu Plik->Drukuj) pojawia się dialog z podglądem rysunku mapy. Widoczny jest mniej więcej taki fragment, jak na ekranie. Rysunek ten możemy wyświetlić w całości, powiększać, pomniejszać przy pomocy ikonek:


  1. Wybór fragmentu do wydruku


Na podglądzie rysunku jako czarny prostokąt jest widoczny obszar który mieści się na jednej kartce wydruku. Rozmiar i orientację kartki program odczytuje z aktualnych ustawień drukarki w Windows. Możemy je od razu zmienić wciskając przycisk Ustawienia Wydruku - . Pojawi się wtedy dialog podobny do:

Rys. LL - Ustawienia drukarkina którym możemy ustalić na jakiej drukarce drukujemy (zwykle jest zainstalowana tylko jedna), rozmiar papieru, orientację kartki.

Rys. MM - Drukowanie jednego arkusza

Czarny prostokąt możemy przesuwać po rysunku przy pomocy myszki, w następujący sposób:


 • Klikamy w dowolny punkt prostokąta lewym klawiszem myszki i nie puszczamy klawisza

 • Trzymając wciśnięty klawisz przesuwamy prostokąt ruszając myszką

 • Puszczamy klawisz gdy prostokąt jest spozycjonowany właściwie

Możemy też ręcznie wpisać współrzędne kartki w okienka X i Y.

Kartkę też możemy pochylić pod dowolnym kątem - kąt w gradach wpisujemy w okienko „kąt obrotu”.

Nie należy stosować obrotu rysunków zawierających rastry lub tabelki z Word, Excel itp.

Możemy też zmienić skalę w której robimy wydruk. Należy z tym jednak być ostrożnym, gdyż teksty ani symbole nie przeskalowują się. Na ogół można jednak użyć skali zbliżonej np. 500 - 1000.

Możemy też sobie zażyczyć, aby drukowała się siatka kwadratów, siatka arkuszy 65, narożniki kartek.

Po spozycjonowaniu kartki na rysunku naciskamy klawisz Drukuj. Pojawi się pomocniczy dialog, na którym naciskamy OK i rysunek się drukuje.

Na ogół wydruk dobrze trzyma skalę. Niektóre egzemplarze drukarek, szczególnie bardziej zużyte mogą jednak sprawiać problemy. W pewnym zakresie możemy niedokładności skorygować współczynnikami kalibracji drukarki, które ustawiamy w Opcjach. Można korygować skalę w pionie lub w poziomie wpisując współczynniki rozciągnięcia np. 0.998 czy 1.005.  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu