Instrukcja MikroMap


Wstawianie dokumentów OLE (Word, Excel)Pobieranie 0.81 Mb.
Strona26/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39

Wstawianie dokumentów OLE (Word, Excel)


Funkcja „Plik->Wstaw plik Word, Excel” umożliwia wstawianie gotowych plików Word (doc), Excel (xls) i innych programów przy pomocy tzw. mechanizmu OLE 2.0. Po podaniu nazwy pliku program wstawia go na rysunek podobnie jak raster. W ten sposób możemy przygotować np. tabelki z wykazami gruntów w Wordzie, i wstawić gotowy plik do MikroMap. Co więcej, obiekt taki możemy edytować w MikroMap klikając w niego dwukrotnie. Zostanie wtedy wywołany odpowiedni pogram (Word czy Excel) w którym edytujemy tabelkę, a po jego zamknięciu zawartość tabelki w MikroMap zostanie odświeżona.

Inna możliwość wstawienia obiektu OLE to wczytanie go do schowka np. w Wordzie, i wstawienie w MikroMap funkcją Edycja->Wklej specjalnie OLE.


  1. Wprowadzenie do importu / eksportu danych


W programie MikroMap przewidziano mechanizmy wymiany danych z różnymi innymi systemami graficznymi. Przy wymianie danych częstym problemem są różne sposoby kodowania symboli i linii w różnych systemach - np. MikroMap domyślnie używa numerycznych symboli K1, a większość innych systemów - literowych. Aby umożliwić użytkownikowi dobre dostosowanie systemu do swoich potrzeb wprowadzono tzw. tabele przekodowań - osobno dla symboli i linii. Tabela taka umożliwia zdefiniowanie zamiany kodów symboli poprzez podanie przyporządkowań: stary kod = nowy kod. Podobna zasada obowiązuje przy przekodowaniu warstw. Dzięki temu możemy np. w programie używać bardziej opisowych nazw warstw jak „Telekomunikacja” a przy eksporcie zamieniać je na nazwy wymagane przez odbiorcę np. W_TT_I

W większości funkcji eksportu i importu program prosi o podanie nazw tabel przekodowań w dialogu:Rys. JJ - Tabele przekodowańProgram proponuje standardowe tabele przekodowań, rozprowadzane razem z programem. Pozostawienie pustego pola oznacza brak przekodowania danego elementu. Ciekawsze tabele zawarte w programie to:

 • Lit2Num - zmiana kodów K1 z literowych na numeryczne.

 • Num2Lit - zmiana kodów K1 z numerycznych na literowe.

 • Lin2Num - zmiana kodów linii MikroMap na kody K1 numeryczne.

 • Lin2Lit - zmiana kodów linii MikroMap na kody K1 literowe.

W dialogu możemy wpisać nazwę tabeli której chcemy użyć (aczkolwiek łatwiej jest ja znaleźć na dysku przy pomocy przycisku Szukaj...), możemy edytować tabelę przyciskiem Edytuj... Pojawi się wtedy edytor kodów:

Rys. KK - Edycja tabeli przekodowań

W tabeli po lewej stronie wpisujemy kod, po prawej kod na jaki ma się on zamienić. Po skończonej edycji naciskamy OK. Przed wciśnięciem OK wszelkie zmiany możemy odwołać przyciskiem Odtwórz.

Jeżeli w dialogu wpisaliśmy nazwę nie istniejącej tabeli, i użyliśmy funkcji Edytuj pojawi się pusta tabela i w ten sposób możemy zdefiniować całkiem nową, własną tabelę przekodowań. Tabele można tez edytować dowolnym edytorem tekstowym.

Przy przekodowaniu przyjęto zasadę, że jeżeli kod nie występuje w tabeli przekodowań to zostaje nie zmieniony. Przy imporcie, gdy wczytamy symbol o nieznanym kodzie jest on przedstawiony jako kropka. Linia o nieznanym kodzie jest zobrazowana linią ciągłą.  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu