Instrukcja MikroMap


Wstawianie fragmentu w rysunek (montowanie map)Pobieranie 0.81 Mb.
Strona25/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

Wstawianie fragmentu w rysunek (montowanie map)

 1. Wprowadzenie


Wstawianie z pliku odbywa się za pomocą menu Plik -> Wstaw z pliku. Dzięki tej funkcji możemy w jeden rysunek wstawić inny. Ma to dwa główne zastosowania:

 • Montowanie map - możemy przygotować sobie rysunek z ramką i opisami pozaramkowymi, następnie wstawiać w niego rysunek mapki. A z innego pliku możemy wstawić np. tabelkę.

 • Łączenie map - istnieje możliwość wstawienia innego rysunku bez zmiany współrzędnych. W ten sposób możemy połączyć na jednej mapce np. dwie sąsiednie posesje. Albo możemy przegotowywać różne warstwy tematyczne w różnych rysunkach, i łączyć je przed wydrukiem.
   1. Wstawianie rysunku we wskazane miejsce


Tą funkcję używamy przy montowaniu map. Otwieramy np. rysunek z przygotowaną ramką (lepiej jest tu użyć opcji Nowy z prototypem). Następnie wybieramy funkcję menu Plik -> Wstaw z pliku. Pojawi się dialog jak przy otwieraniu rysunku. Z listy wybieramy rysunek który chcemy wstawić i naciskamy OK. Pojawi się dialog:

Rys. II - Wstawianie fragmentu mapy


Na razie nic nie zmieniamy, wciskamy OK. Na ekranie pojawi się „przyczepiony” do kursora myszki prostokąt pokazujący rozmiary wstawianej mapy który możemy myszką przemieścić po rysunku w żądane miejsce (można powiększać lub pomniejszać rysunek), a po kliknięciu mapa zostaje wstawiona. Jeżeli rezultat nam nie odpowiada, naciskamy klawisz Cofnij .

Jeżeli ramka była przygotowana np. dla skali 500, a mapa jest w skali 1000, nie należy używać opcji Domyślna, ale kliknąć w dolną opcję i w okienku wpisać skalę 1000. Przeskalowanie nie zawsze jednak daje dobre rezultaty, ze względu na niemożność przeskalowania wielkości tekstów i symboli.

Jeżeli mapka jest za duża jak na naszą ramkę, możemy najpierw z niej wyciąć fragment - mamy dużo możliwości wycinania i dopasowywania rozmiaru - patrz rozdział 13.6.

Jeżeli nie zależy nam na zachowaniu wycinka, najszybciej możemy go wstawić tak: wycinamy fragment rysunku (bez zapisywania), otwieramy ramkę i wstawiamy plik o nazwie ~wycinek.mmp (jest to tymczasowa nazwa dla wyciętych fragmentów)


   1. Wstawianie rysunku bez zmiany współrzędnych


Jeżeli na powyższym dialogu zaznaczymy opcję „Bez zmiany współrzędnych”, program nie da nam możliwości pozycjonowania rysunku, ale wstawi go w takich współrzędnych, w jakich rysunek był wykreślony. W ten sposób możemy połączyć na jednej mapce np. dwie sąsiednie posesje. Albo możemy przegotowywać różne warstwy tematyczne w różnych rysunkach i łączyć je przed wydrukiem.

Czasem zachodzi konieczność dokładnego wpasowania mapy np. w ramkę mapy zasadniczej. Pomagają nam w tym funkcje: wycinania fragmentu rysunku o zadanych współrzędnych (opisana powyżej), a następnie wstawianie go na rysunek ramki z opcją: „wpasuj lewe górne narożniki” (program wstawia dokładnie lewy górny narożnik wstawianego fragmentu mapy w lewy górny narożnik ramki), lub wpasuj narożniki z przesunięciem – co działa podobnie, lecz tu możemy podać wartość przesunięcia narożnika - gdy mapa ma marginesy.
  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu