Instrukcja MikroMapPobieranie 0.81 Mb.
Strona20/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39

Przesuwanie rysunku


W dolnej części paska narzędzi (z lewej strony ekranu) znajdują się dwie ikonki służące do przesuwania rysunku:

 • - przesuwanie rysunku w 4 kierunkach (należy kliknąć w jedną ze strzałeczek na przycisku, aby przesunąć rysunek w wybranym kierunku

 • - przesuwanie o zadany wektor - po jej wciśnięciu należy kliknąć w punkt na rysunku, a następnie w miejsce do którego ma być przesunięty.

Do przesuwania możemy też użyć klawiszy z klawiatury. Należy trzymać wciśnięty klawisz Alt, i naciskając klawisze strzałek kursora możemy przesuwać rysunek we wszystkich kierunkach.

W Opcjach możemy ustalić sposób przesuwania - tak, aby przesuwał się rysunek, lub obserwator w zależności od tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni.Jeżeli naciskanie klawiszy klawiatury nie daje efektu, należy kliknąć w rysunek myszką, i spróbować ponownie
 1. Warstwy

  1. Wprowadzenie


W programie MikroMap przewidziano mechanizm rozwarstwienia rysunku. Różne elementy treści (uzbrojenie, budynki..) można umieszczać na różnych warstwach podobnie jak mapę zasadniczą którą tworzymy na różnych nakładkach. Następnie warstwy można włączać lub wyłączać, dzięki czemu możemy oglądać i drukować różne elementy treści razem lub osobno. Na nowym rysunku istnieje tylko warstwa o nazwie „0”. Nie można jej usunąć ani wyłączyć. Jeżeli chcemy rozwarstwić rysunek, musimy najpierw utworzyć warstwy, nadając im nazwy (np. BUDYNKI, GRANICE...). Na głównym ekranie programu, w prawym górnym rogu znajduje się rozwijalna lista z nazwami warstw. Po wybraniu z niej nazwy warstwy, wszystkie nowe elementy rysunku będą na niej umieszczane.
  1. Tworzenie warstw


Zanim zaczniemy korzystać z warstw należy je utworzyć. Aby to zrobić przyciskamy ikonkę z paska narzędzi na górze ekranu (lub wybieramy z menu Mapa->Warstwy). Pojawi się wtedy dialog:

Rys. BB - Warstwy

Wciskamy przycisk Nowa. Pojawi się dialog

Rys. CC - Edycja warstwy

W pole Nazwa wpisujemy dowolna nazwę lub numer. Możemy też ustalić domyślny kolor, styl i grubość linii na tej warstwie (podczas rysowania, po wybraniu warstwy, na ekranie ustawiają się jej domyślne atrybuty). Po naciśnięciu OK warstwa zostaje utworzona.

Nr podwarstwy jest to pomocniczy atrybut, ma znaczenie tylko przy imporcie i eksporcie do EWMap-y.

Po utworzeniu wszystkich warstw zamykamy dialog Warstwy. Jeżeli chcemy kreślić na którejś z warstw, wybieramy ją z listy w lewym górnym rogu ekranu:

Rys. DD - Wybór warstwy

Od tej chwili wszystko co wprowadzimy na rysunek znajdzie się na wybranej warstwie.

Szybko możemy zmieniać warstwę na „taką samą jak ten symbol” przy pomocy przycisku Info o warstwie

Jeżeli nie chcemy za każdym razem na nowym rysunku tworzyć ręcznie tych samych warstw, zróbmy pusty rysunek ze zdefiniowanym kompletem warstw, a następnie używajmy go jako prototyp (funkcja menu Plik->Nowy z prototypem)  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu