Instrukcja MikroMapPobieranie 0.81 Mb.
Strona19/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39

Domiary prostokątne


Po wybraniu tej funkcji, należy:

 • kliknąć na mapie w dwa punkty: początek i koniec linii pomiarowej (można, a nawet należy włączyć przyciąganie do punktów).

 • następnie program spyta nas o wartość bieżącej i domiaru, wpisujemy, klikamy OK

 • pojawi się dialog ze współrzędnymi obliczonego punktu. Możemy wpisać jego numer i po naciśnięciu OK zostanie wstawiony na mapę. Przedtem możemy go też wstawić do aktualnie podłączonego obiektu WinKalk

 • obliczenia trwają, aż naciśniemy Anuluj na którymś z dialogów
  1. Biegunowa


Po wybraniu tej funkcji, należy:

 • kliknąć na mapie w dwa punkty: stanowisko i punkt nawiązania (można, a nawet należy włączyć przyciąganie do punktów).

 • program spyta o kierunek nawiązania (w gradach).

 • następnie program spyta nas o wartość kierunku do pikiety i odległość, wpisujemy, klikamy OK

 • pojawi się dialog ze współrzędnymi obliczonego punktu. Możemy wpisać jego numer i po naciśnięciu OK zostanie wstawiony na mapę. Przedtem możemy go też wstawić do aktualnie podłączonego obiektu WinKalk

 • obliczenia trwają, aż naciśniemy Anuluj na którymś z dialogów
  1. Wcięcie kątowe w przód


Po wybraniu tej funkcji, należy:

 • kliknąć na mapie w dwa punkty podstawy wcięcia: kolejno lewy i prawy (można, a nawet należy włączyć przyciąganie do punktów).

 • następnie program spyta nas o wartości kątów lewego i prawego (w gradach)

 • pojawi się dialog ze współrzędnymi obliczonego punktu. Możemy wpisać jego numer i po naciśnięciu OK zostanie wstawiony na mapę. Przedtem możemy go też wstawić do aktualnie podłączonego obiektu WinKalk
  1. Wcięcie liniowe


Po wybraniu tej funkcji, należy:

 • kliknąć na mapie w dwa punkty podstaw wcięcia: kolejno lewy i prawy (można, a nawet należy włączyć przyciąganie do punktów).

 • następnie program spyta nas o wartości odległości lewej i prawej.

 • pojawi się dialog ze współrzędnymi obliczonego punktu. Możemy wpisać jego numer i po naciśnięciu OK zostanie wstawiony na mapę. Przedtem możemy go też wstawić do aktualnie podłączonego obiektu WinKalk
  1. Poligon (wiszący)


Po wybraniu tej funkcji, należy:

 • kliknąć na mapie w dwa pierwsze punkty poligonu: kolejno w punkt nawiązania kątowego i pierwsze stanowisko (można, a nawet należy włączyć przyciąganie do punktów).

 • następnie program spyta nas o wartości: kąta (lewego) pomierzonego na tym stanowisku (w gradach) i odległości do następnego punktu poligonu.

 • pojawi się dialog ze współrzędnymi obliczonego punktu. Możemy wpisać jego numer i po naciśnięciu OK zostanie wstawiony na mapę. Przedtem możemy go też wstawić do aktualnie podłączonego obiektu WinKalk

 • obliczenia trwają, aż naciśniemy Anuluj na którymś z dialogów


 1. Zbliżanie, oddalanie, przesuwanie

  1. Wprowadzenie


Pracę z rysunkiem ułatwiają funkcje zbliżania fragmentów rysunku, oddalania i przesuwania. Najważniejsze to: pokazanie rysunku w całości, zbliżenie fragmentu rysunku wskazanego prostokątem, przesuwanie we wszystkich kierunkach. Niektóre funkcje są też obsługiwane z klawiatury: powiększenie (Page Up), pomniejszenie (Page Down), przesuwanie (Alt + kursor).
  1. Powiększanie


Powiększanie rysunku możemy wykonać przy pomocy narzędzia Zoom: z paska narzędzi z lewej strony ekranu. Po jego naciśnięciu ukaże się panel Zoom:

Rys. AA - Panel Zoom

Na którym wciśnięty jest przycisk powiększania prostokątem. Teraz możemy powiększyć fragment rysunku który wskażemy rysując na ekranie prostokąt. Robimy to w następujący sposób:


 • ustawiamy kursor myszy na lewym górnym rogu fragmentu który chcemy powiększyć

 • wciskamy i trzymamy lewy klawisz myszy

 • trzymając wciśnięty klawisz myszy ciągniemy kursor w dół i w prawo (na ekranie rysuje się prostokąt) aż prostokąt obejmie fragment rysunku który chcemy powiększyć

 • puszczamy klawisz myszy - na ekranie rysuje się wybrany fragment rysunku

Na panelu Zoom mamy też inne narzędzia do powiększania:

 • - powiększenie dwukrotne całego rysunku

 • - pomniejszenie dwukrotne całego rysunku

 • - pokazanie całego rysunku. Ta ikonka, ze względu na jej ważność, jest też umieszczona na pasku narzędzi w górze ekranu

 • - pokazanie rysunku w skali w przybliżeniu takiej jak będzie wyglądał na wydruku. Można w ten sposób zorientować się co do wyglądu tekstów czy symboli

 • - przywrócenie ostatnio używanego powiększenia

Szybko możemy powiększyć czy pomniejszyć rysunek wciskając klawisze Page Up i Page Down na klawiaturze. Jest to szczególnie przydatne w trakcie rysowania np. linii.


  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu