Instrukcja MikroMapPobieranie 0.81 Mb.
Strona18/39
Data25.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39

Pomiar współrzędnych


Pomiar współrzędnych umożliwia nam odczytanie współrzędnych punktu, symbolu lub wierzchołka linii na mapie. Jeżeli klikniemy w taki punkt, pojawi się dialog:

Rys. Y - Dialog pomiaru współrzędnych

Możemy w nim wpisać numer pomierzonego punktu i wstawić go na mapę jako punkt swobodny (program ostrzeże nas, jeżeli jakiś punkt swobodny już jest w tym miejscu) lub wyeksportować WinKalk.

  1. Pomiar odległości


Klikamy kolejno w dwa punkty i na dole ekranu wyświetla się odległość między nimi (a także suma wszystkich odległości). Aby pomierzyć dokładną odległość między punktami, należy jeszcze włączyć przyciąganie do punktów lub linii.
  1. Rzutowanie na linię


Klikamy kolejno w początek i koniec linii na którą chcemy rzutować. Linia zostaje wyświetlona na niebiesko. Następnie klikamy w punkty rzutowane. Wyświetla się odległość między punktem a linią (domiar) i bieżąca.
  1. Odległość od linii


Klikamy kolejno w punkt i linię na którą chcemy go zrzutować. Wyświetla się odległość między punktem a linią (domiar).
  1. Pole powierzchni


Najpierw musimy zaznaczyć linię (zamkniętą) której pole nas interesuje. Po naciśnięciu przycisku obliczania pola, pojawi się pole w metrach kw., dla pewności na ekranie obliczana powierzchnia zostanie zakreskowana.

Jeżeli żadna obwodnica nie jest zaznaczona, program da nam możliwość wskazania punktów obwodnicy na ekranie. Klikamy w kolejne wierzchołki (z wykorzystaniem przyciągania lub bez), a program za każdym kliknięciem domyka tymczasową obwodnicę i wyświetla jej pole – obliczany obszar zostaje zakreskowany.


  1. Przecięcie prostych


Klikamy kolejno w dwa punkty prostej podstawowej i dwa punkty prostej tnącej (można użyć przyciągania do punktów). Program wyświetli współrzędne przecięcia i spyta o numer punktu. Jeżeli wpiszemy numer, punkt przecięcia zostanie wstawiony na mapę. Następnie możemy wskazać następną prosta tnąca itd. Możemy wykorzystać przyciąganie do punktów lub linii
 1. Pomiary terenowe


Po naciśnięciu narzędzia pojawia się panel zawierający funkcje pozwalające wykonać obliczenia geodezyjne częściowo oparte na danych z mapy.

Rys. Z - Panel pomiarów terenowych
  1. Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu