Instrukcja korzystania z formularzy Rb-Z, Rb-N, Rb-uz oraz Rb-un dla jednostek budżetowych I funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnejPobieranie 4.59 Kb.
Data27.03.2018
Rozmiar4.59 Kb.

Instrukcja korzystania z formularza sprawozdania Rb-ZN dla jednostek bezpośrednio wykonujących zadania zlecone


  1. Formularz powstał w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. nr 43 poz. 247) oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344).

  2. Formularz należy wypełniać przy włączonych makrach. Należy wypełniać tylko pola zaznaczone na kolorowo.

  3. Następujące pola powinny zostać wypełnione: nr identyfikacyjny REGON, numer kwartału, rok.

  4. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „ZAPIS PLIKU” umieszczony w pierwszym arkuszu. Zostanie utworzony plik o nazwie:

RBZNxxxxxxxxx_k_rr

gdzie:


xxxxxxxxxdziewięcioznakowy numer REGON;

k – numer kwartału;

rr – dwie ostatnie cyfry roku.

  1. W przypadku, gdy w jednostce zobowiązanej do przesyłania sprawozdania Rb-ZN nie występują zobowiązania lub należności, należy wpisać w odpowiednim arkuszu jedynie informacje pozwalające na identyfikację przez system podmiotu sporządzającego sprawozdanie oraz numer kwartału i rok.


Pobieranie 4.59 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna