Instrukcja do Smarta


Rozliczanie płatności od nabywcówPobieranie 6.26 Mb.
Strona6/39
Data28.10.2017
Rozmiar6.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Rozliczanie płatności od nabywców

 1. Należy uruchomić program Smart System według opisu z podpunktu Uruchamianie.

 2. Kliknąć w ikonę Kontrahenci znajdujący się w oknie paska narzędzi w górnej części głównego okna aplikacji Smart System. Pojawi się okno z kontrahentów, należy w nim odnaleźć i zaznaczyć dłużnika, któremu chcemy rozliczyć płatność.

 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranego dłużnika i wybrać opcję „KASA: Rozlicz dłużnika”. Pojawi się okno z dwoma listami: pierwsza (górna) z niezapłaconymi dokumentami sprzedaży oraz druga (dolna) pusta przeznaczona na dokumenty, które chcemy rozliczyć.

 4. Należy wybrać dokumenty sprzedaży z listy górnej, za które kontrahent zapłacił. Wyboru dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany dokument sprzedaży na górnej liście (Dokumenty do rozliczenia), co spowoduje przesunięcie tego dokumentu do listy dolnej (Dokumenty rozliczane).

 5. Następnie wybieramy rodzaj płatności, jakim posłużył się kontrahent, aby nam zapłacić (do wyboru jest „Gotówka (KP)” lub „Wpływ na konto bankowe” znajdujące się w prawej części okna rozliczającego kontrahenta. W przypadku wybrania „Wpływ na konto bankowe” należy wybrać jeszcze bank, do jakiego nabywca przelał pieniądze. (Jeśli, na tej liście nie ma Państwa banku należy go dopisać wywołując menu Konfiguracja / Lista banków a następnie powtórzyć od początku procedurę rozliczania nabywcy)

 6. Nacisnąć , co spowoduje, że w danych kontrahenta ulegnie zmniejszeniu wartość w polu „Zadłużenie” oraz utworzony zostanie dokument rozliczający płatność. W zależności od wcześniej ustalonego rodzaju płatności powstanie dokument KP (dostępny później w oknie listy dokumentów kasowych) lub dokument Bank-Wpływy (dostępny później w oknie listy dokumentów bankowych)

 7. Utworzony dokument rozliczający domyślnie nie jest zatwierdzony, to znaczy nie pojawi się ani na raporcie kasowym ani na zestawieniu dokumentów bankowych. W celu zatwierdzenia dokumentu należy wejść do listy, w której został utworzony dokument rozliczający (Lista znajduje się pod ikoną Kasa). Należy na takiej liście kliknąć prawym przyciskiem odpowiedni dokument i wybrać opcję „Zaznacz jako zatwierdzony” (wtedy przy takim dokumencie pojawi się zielona ikona oznaczająca, że dokument jest zatwierdzony i może być widoczny w zestawieniach i raportach kasowych).

  Wskazówka: Aby od razu po utworzeniu dokument rozliczający płatność był zatwierdzony należy wejść w menu Konfiguracja / Lokalne parametry programu i ustawić opcję „Automatycznie zatwierdzaj dokumenty kasowe” na TAK. Przyspieszy to znacznie proces rozliczania płatności nabywcy, ale należy mieć na względzie, że zatwierdzony dokument rozliczający płatność powoduje zablokowanie dokumentu sprzedaży przed możliwością jego poprawiania.
 • Odnotowanie dokumentu zakupu w celu ewidencji płatności

 1. Należy uruchomić program Smart System według opisu z podpunktu Uruchamianie.

 2. Kliknąć w ikonę Kasa znajdującą się w oknie paska narzędzi, a następnie wybrać „Dokumenty kosztowe”. Pojawi się okno z listą kosztów, czyli dokumentów zakupu

 3. Kliknąć ikonę z niebieskim plusem, w oknie, które się pojawi kliknąć ikonę wyboru kontrahenta (osoby, od której coś kupiliśmy) Spowoduje to przejście do listy kontrahentów, z której należy wybrać kontrahenta do dokumentu kosztowego. Wyboru należy dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w danego kontrahenta. Jeśli nie na liście szukanego kontrahenta naciskamy przycisk , aby dodać nowego kontrahenta. Po dodaniu pojawi się on na liście i poprzez dwukrotne kliknięcie go spowodujemy, że zostanie wybrany do tworzonego właśnie dokumentu kosztowego.

 4. W dalszej kolejności należy wypełnić pola Dokument gdzie należy wybrać (bądź wpisać) typu dokumentu zakupu oraz jego numer (np. nr faktury zakupu).

 5. Następnie należy wypełnić pole typ kosztu. Pole to może mieć dowolną wartość i służy do grupowania kosztów na wydrukach. Najlepiej wymyślić sobie jakąś nazwę symbolizującą ten typ dokumentu kosztowego i ją tam wpisać.

 6. Następnie należy wypełnić pola Netto oraz VAT i Wartość VAT zgodnie z zawartością podsumowania dokumentu zakupu tak, żeby suma pokazująca się na dole okna sprawdzania kosztu była zgodna z wartością brutto dokumentu zakupu.

 7. Następnie należy ustalić daty zakupu i płatności oraz sposób płatności.

 8. Nacisnąć przycisk w zależności od ustawień sposobu i terminu płatności zostanie utworzony bądź nie dokument rozliczający płatność. Jeśli dokument taki się nie utworzy w kontrahencie będącym wierzycielem powiększy się wartość pola Zobowiązania.


 • Rozliczanie płatności do dostawców/wierzycieli

 1. Należy uruchomić program Smart System opisu z podpunktu Uruchamianie.

 2. Kliknąć w ikonę Kontrahenci znajdujący się w oknie paska narzędzi w górnej części głównego okna aplikacji Smart System. Pojawi się okno z listą kontrahentów, należy tam odnaleźć wierzyciela, któremu mamy zapłacić.

 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranego wierzyciela i wybrać opcję „Rozlicz wierzyciela”. Pojawi się okno z dwoma listami: pierwsza (górna) z niezapłaconymi dokumentami kosztowymi oraz druga (dolna) pusta przeznaczona na dokumenty, które chcemy rozliczyć.

 4. Należy wybrać dokumenty kosztowe z listy górnej, za które kontrahent zapłacił. Wyboru dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany dokument na górnej liście (liście dokumentów do rozliczenia), co spowoduje przesunięcie tego dokumentu do listy dolnej (listy dokumentów rozliczanych).

 5. Następnie wybieramy rodzaj płatności, jakim posłużymy się, aby zapłacić (do wyboru jest „Gotówka (KW)” lub „Przelew” lub „Obciążenie konta bankowego” znajdujące się w prawej części okna rozliczającego wierzyciela. W przypadku wybrania „Obciążenie konta bankowego” należy wybrać jeszcze bank, z jakiego wierzycielowi zapłacimy pieniądze. (Jeśli, na tej liście nie ma Państwa banku należy go dopisać wywołując menu Konfiguracja / Lista banków a następnie powtórzyć od początku procedurę rozliczania wierzyciela)

 6. Nacisnąć , co spowoduje, że w danych kontrahenta ulegnie zmniejszeniu wartość w polu „Zobowiązanie” oraz utworzony zostanie dokument rozliczający płatność. W zależności od wcześniej ustalonego rodzaju płatności powstanie dokument KW (dostępny później w oknie listy dokumentów kasowych) lub dokument Bank-Obciążenia (dostępny później w oknie listy dokumentów bankowych). Obie listy znajdują się w module Kasa.

 7. Utworzony dokument rozliczający domyślnie nie jest zatwierdzony, to znaczy nie pojawi się na raporcie kasowym. W celu zatwierdzenia dokumentu należy wejść do listy, w której został utworzony dokument rozliczający. Należy na takiej liście kliknąć prawym przyciskiem odpowiedni dokument i wybrać opcję „Zaznacz jako zatwierdzony” (wtedy przy takim dokumencie pojawi się zielona ikona oznaczająca, że dokument jest zatwierdzony i może być widoczny w zestawieniach i raportach). W przypadku dokumentu bankowego stan zatwierdzenia oznacza, że pieniądze wyszły z konta a jego brak, że została lub zostanie złożona dyspozycja przelewu/wpłaty na konto.

  Wskazówka: Aby od razu po utworzeniu dokument rozliczający zobowiązanie był zatwierdzony należy wejść w menu Konfiguracja / Lokalne parametry programu i ustawić opcję „Automatycznie zatwierdzaj dokumenty kasowe” na TAK. Przyspieszy to znacznie proces rozliczania płatności wierzyciela, ale należy mieć na względzie, że zatwierdzony dokument rozliczający płatność powoduje zablokowanie dokumentu kosztowego przed możliwością jego poprawiania.


 • Tworzenie zamówień towaru dla klientów (odbiorców)

W programie Smart zamówienia klientów znajdują się w module Sprzedaż. Występują tam pod nazwą „Rezerwacje Klienta”.


Jak sama nazwa wskazuje Rezerwacje umożliwiają zarezerwowanie towaru w magazynie w celu zabezpieczenia przed wydaniem tego towaru innemu klientowi. Rezerwację można wykonać zarówno dla towaru, który jest obecnie w magazynie oraz dla towaru, który do tego magazynu dopiero trafi.Aby utworzyć nową rezerwację klienta należy nacisnąć przycisk . Tworzenie rezerwacji jest procesem prawie identycznym jak wystawianie dokumentu sprzedaży (W tej sprawie zajrzyj do rozdziału poświęconego wystawianiu dokumentów sprzedaży). Istnieje tylko kilka różnic w stosunku do wystawiania dokumentu sprzedaży. Na liście rezerwacji mogą się pojawić dodatkowe kolorowe oznaczenia w kolumnie „Nr dokumentu” oraz kolumnie Nr WZ. Te oznaczenia pozwalają szybko zorientować się użytkownikowi programu czy może zrealizować rezerwację całkowicie lub częściowo oraz jak wiele towarów wydano już do rezerwacji. Poniższe zdjęcie przedstawia oznaczenia statusów rezerwacji:

Uwaga! Jeśli te oznaczenia nie są widoczne należy włączyć ich wyświetlanie w konfiguracji programu. Poniżej zdjęcie jak włączyć ich wyświetlanie:


Na samym dokumencie rezerwacji są również prezentowane identyczne oznaczenia z listy rezerwacji, tym razem w stosunku do poszczególnych pozycji:Dodatkowo pod przyciskiem Operacje istnieje opcja „Zaktualizuj statusy dostępności towarów”, która sprawdza czy możliwe jest wydanie towaru po wykonaniu produkcji i jeśli tak to zmienia statusy dostępności w kolumnie LP.
Gdy wskazanie w kolumnie Lp. wskaże możliwość wydania to przy użyciu opcji „Utwórz nowy dokument magazynowy” (dostępna pod prawym przyciskiem myszy na wierszu pozycji lub na wierszu dokumentu) wykonujemy wydanie do tej rezerwacji. Opcja ta jednocześnie zmniejsza ilość rezerwowaną, chociaż w samym dokumencie rezerwacji ilość pozostaje niezmieniona. Szczegóły wykonanych wydań są pokazywane po wejściu do pozycji rezerwacji, a tam do zakładki „Wydania z magazynu”.

Po wydaniu wszystkich produktów z rezerwacji status rezerwacji wskazuje na wyczerpanie rezerwacji i taka rezerwacja staje się nieaktywna.


Innym sposobem realizacji rezerwacji jest opcja „Zmień typ dokumentu” ” (dostępna pod prawym przyciskiem myszy na wierszu dokumentu w liście rezerwacji). Działanie tej opcji powoduje usunięcie rezerwacji i wydanie towaru do dokumentu sprzedaży. Ten sposób można wykorzystać w przypadku, gdy czekamy z wykonaniem rezerwacji do czasu 100% skompletowania towaru. Wtedy znika rezerwacja i pojawia się np. Faktura VAT, która wydaje towar dokumentem magazynowym WZ.
Uwaga! Kiedy towar staje się dostępny w magazynie do wydania do rezerwacji to jest udostępniany na równych prawach dla wszystkich rezerwujących ten sam produkt. Zatem możemy sami wybrać komu wydamy towar jako pierwszemu, w przypadku gdy nie mamy danego towaru pod dostatkiem dla wszystkich rezerwujących. Po wydaniu do rezerwacji statusy wszystkich rezerwacji automatycznie się zaktualizują do nowych warunków w magazynie.

Pobieranie 6.26 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna