Instrukcja do Smarta


Współpraca programu Smart z Allegro.plPobieranie 6.26 Mb.
Strona35/39
Data28.10.2017
Rozmiar6.26 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Współpraca programu Smart z Allegro.pl


Zasada działania:

Program Smart umożliwia importowanie ofert z Allegro do modułu Sprzedaż w programie Smart. Dotyczy to zarówno zakończonych licytacji oraz sprzedaży wykonanych poprzez „Kup Teraz”. Na podstawie zaimportowanej oferty z Allegro program Smart tworzy dokument sprzedaży (np. Faktura czy Paragon), w którym również umieszczane są dane kupującego.

W zależności od konfiguracji programu Smart w trakcie importu mogą być jeszcze wykonane dodatkowe czynności:


  1. Rezerwowanie towarów aktualnie oferowanych w Allegro – dzięki temu nie będzie sytuacji prowadzącej do kolizji sprzedaży (sprzedania z programu tego co jest już wystawione w Allegro).

  2. Po sprzedaży utworzony zostaje dokument wydania magazynowego do faktury/paragonu (moduł Magazyn).

  3. Importowanie wpłat (moduł Kasa) i wiązanie ich z wystawionym dokumentem sprzedażyKonfiguracja:

Aby program Smart współpracował z Allegro należy najpierw na swoim koncie w Allegro uruchomić usługę WebApi (http://allegro.pl/myaccount/webapi.php/generateNewKey). Dzięki temu otrzymamy klucz Allegro WebAPI umożliwiający dostęp do usługi komunikacji Allegro z zewnętrznym oprogramowaniem. Do konfiguracji programu Smart potrzebne będą:

- nazwa użytkownika i hasło do logowania do Allegro

- klucz Allegro WebAPI

- ID serwisu (dla allegro.pl zawsze ID serwisu = 1).

- Wzorzec identyfikacji towarów – niewymagany ale potrzebny jest gdy chcemy kontrolować stany magazynowe. Więcej o tym parametrze będzie w dalszej części instrukcji.


Z kompletem tych informacji można przejść do konfiguracji programu Smart. Przykładowo, aby wystawiać Faktury na podstawie zakończonych aukcji w Allegro należy przejść do ustawień Faktury Brutto (menu

Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów). Tam, w ustawieniach „Faktury Brutto” należy wypełnić następujące pola:
Allegro.pl: Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika logującego się do Allegro

Allegro.pl: Hasło użytkownika - hasło użytkownika logującego się do Allegro

Allegro.pl: Klucz Allegro WebApi - Klucz Allegro WebAPI z panelu konfiguracyjnego Allegro WebApi

Allegro.pl: ID Serwisu - ID Serwisu z panelu konfiguracyjnego Allegro WebApi (zwykle jest to wartość 1 dla polskiej wersji Allegro)

Allegro.pl: Wzorzec identyfikacji towarów - Umożliwia automatyczne powiązanie importowanej aukcji z Allegro z właściwym towarem z bazy towarowej programu Smart. Jeśli w tym parametrze wpiszemy np. ### to program wyszuka w opisie oraz nazwie aukcji dwóch wystąpień takiego ciągu znaków. Przykładowo, jeśli w treści aukcji wpisane jest gdzieś ###abc### to program znajdzie dwa wystąpienia ciągu ### i z pomiędzy niego wyciągnie tekst abc i potraktuje go jako skrót towaru. Z towarem o tym skrócie powiązana zostanie importowana aukcja (o ile towar o tym skrócie będzie istniał w bazie danych programu Smart). Tym sposobem możliwe jest kontrolowanie stanu magazynowego – po zatwierdzeniu faktury zaimportowanej z Allegro towar zostanie wydany dokumentem magazynowym.

Allegro.pl: Trwające oferty importuj do dokumentu – w tej opcji można wybrać aby to co jest jeszcze niesprzedane ale wystawione w Allegro było zarezerwowane w programie Smart. Tak więc w tej opcji ustawia się rodzaj dokumentu przewidziany do rezerwowania towaru. Dzięki temu nie będzie można sprzedać danego produktu jednocześnie w dwóch miejscach: na Allegro i z programie Smart.
Po wykonaniu takiej konfiguracji należy przejść do listy dokumentów sprzedaży (ikona Sprzedaż), a tam do zakładki Faktura Brutto i prawym przyciskiem myszy kliknąć na liście i wybrać opcję 'Import z Allegro'.

Pojawi się okno wykonywania importów, które będzie zawierało pole informacyjne i dwa przyciski. W polu informacyjnym będzie na bieżąco relacjonowany przebieg importu. Dwa przycisk uruchamiające import:„Pobierz nowe” pobiera wszystko co wydarzyło się od ostatniego importu (to pozwala znacząco skrócić czas wykonywania importu), natomiast „Pobierz wszystko ponownie” dokonuje przeglądu wszystkich sprzedanych ofert i jeśli któraś z nich nie istnieje w bazie danych Smarta to jest importowana (nie są ponownie importowane aukcje które już zostały wcześniej zaimportowane).
Po naciśnięciu jednego z dwóch powyższych przycisków do programu zostaną zaimportowane oferty z Allegro i utworzone zostaną faktury. Zaimportowane aukcje pojawią się na liście faktur.

Jeśli został wypełniony parametr „Allegro.pl: Wzorzec identyfikacji towarów”, a w aukcji znajdował się odpowiedni ciąg znaków to program zidentyfikuje właściwy towar i powiąże go aukcją doprowadzając w dalszym etapie do utworzenia dokumentu magazynowego wydającego ten towar z magazynu. W przeciwnym wypadku każdą pozycję z każdej zaimportowanej faktury trzeba otworzyć i powiązać z towarem z listy towarów (przycisk z symbolem pisaka w oknie pozycji faktury przechodzi na listę towarów, gdzie dwuklikiem myszy powiążemy ją z towarem magazynowym), chyba, że nie prowadzisz magazynu to wówczas takiej czynności nie trzeba wykonywać.W przypadku, gdy nazwa aukcji jest identyczna jak nazwa towaru z listy towarów to wystarczy tylko otworzyć zaimportowaną fakturę i zapisać ją, co spowoduje nadanie numeru tej fakturze i opcjonalnie wydanie towaru z magazynu.
Domyślnie dokumenty tworzą się bez numeru (w polu numer dokumentu pisze ). Dokumenty tworzone są osobno dla każdego nabywcy. Otwarcie dokumentu i zapisanie go powoduje wygenerowanie właściwego, kolejnego numeru dla faktury, który zastępuje numer . Dopóki dokument ma numer to kolejne zakupy tego samego nabywcy dodawane są do tego samego dokumentu (dokumentu z nr ). Ponadto w pozycji dokumentu zapisywany jest numer aukcji z Allegro, zatem wykasowanie pozycji lub tego numeru aukcji będzie traktowane jak usunięcie danej transakcji z bazy danych Smarta wobec czego użycie „Pobierz wszystko ponownie” ponownie pobierze tą transakcję na nowy dokument.
Jeśli dokument faktury skonfigurowany jest by używał dokumentów kasowych:

wówczas importowane są również wpłaty realizowane w Allegro. W takim przypadku wpłaty te podpinają się do dokumentów, w których występują transakcje przynależne do oferty, za którą zapłacił nabywca. Powiązane płatności z dokumentem następuje niezależnie od tego czy numer dokumentu został już nadany, czy też ma dalej nr . W przypadku gdy nabywca wybrał odpowiedni sposób dostawy i dokonał zapłaty to znany jest jej koszt i w procesie importu zostaje dopisana pozycja z kosztem transportu.


Uwaga na ceny jednostkowe!

W Allegro obowiązują ceny brutto, natomiast ceny jednostkowe w dokumentach sprzedaży mogą być albo netto albo brutto. Zatem importy należy konfigurować dla dokumentów, których ceną jednostkową jest cena brutto. W przeciwnym wypadku ceny w programie mogą się nieco różnić z powodu przeliczeń (z brutto do netto i zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku). W ustawieniach dokumentu powinno być wybrane:


Pobieranie 6.26 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna