Instrukcja do Smarta


Tworzenie dokumentu magazynowego przyjmującego towar na magazyn bądź wydającego towar z magazynuPobieranie 6.26 Mb.
Strona2/39
Data28.10.2017
Rozmiar6.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Tworzenie dokumentu magazynowego przyjmującego towar na magazyn bądź wydającego towar z magazynu

Trzeba uruchomić program Smart System według opisu z podpunktu Uruchamianie.Aby przyjąć towar do magazynu należy wpierw zdefiniować listę towarów, które mamy lub będziemy mieli w swoim posiadaniu. Na tę chwilę nie interesuje na ile sztuk towaru mamy czy będziemy mieć. Interesują nas cechy takie jak nazwa towaru, podział na grupy, ceny sprzedaży itp.

Na powyższym zdjęciu pokazano sposób, w jakim można dodać towar do listy towarów. Należy podać nazwę, jednostkę miary i wpisać nazwę grupy towarowej. Ponadto należy określić kategorię produktu - jeśli będzie to towar to będziemy używać ewidencji stanów magazynowych do określenia aktualnej ilości tego towaru, jeśli będzie oznaczony jako usługa stan magazynowy nie będzie miał znaczenia.

Czynność dodawania towaru należy powtarzać tyle razy ile mamy różnych towarów w dyspozycji.

Do wykonania przyjęcia towaru na magazyn potrzebne są też dane dostawcy. Należy je wpisać w liście kontrahentów:
Po wykonaniu tych jednorazowych czynności możliwe jest tworzenie dokumentów przyjęć magazynowych:

Na powyższym zdjęciu pokazano sposób tworzenia dokument PZ. Nie musimy ograniczać się tylko do dokumentu PZ. W ten podobny sposób można tworzyć inne dokumenty, Tuż po instalacji programu będą dostępne następujące typy dokumentów magazynowych:  • PZ – dokumenty służący do odnotowania zakupu towaru od dostawcy towarów,

  • WZ – dokument służący do odnotowania wydania towaru klientowi Państwa firmy,

  • RW – dokument służący do odnotowania wydania towaru wewnątrz firmowego np. wydania na produkcję bądź w koszty,

  • PW – dokument służący do odnotowania przychodu towaru wewnątrz firmy np. powrót gotowego wyrobu z produkcji. Może pełnić rolę zlecenia produkcyjnego.

  • Arkusz korekt +/- - dokument służący do korygowania stanów magazynowych tak, aby stan magazynowy danego towaru zgadzał się z ilość tego towaru na magazynie (wszelkiego rodzaju inwentaryzacje).

  • BO – Bilans otwarcia – służy do rozpoczęcia pracy z programem i przyjęcia na start towary, które mamy aktualnie na stanie. Raz do roku dokument będzie się tworzył automatycznie przenosząc z roku na rok stan magazynowy wszystkich towarów.

  • MW – Dokument do wydania towaru z magazynu bieżącego do innego magazynu

  • MP – Dokument do przyjęcia towaru na magazyn bieżący z innego magazynu

Z powyższego zdjęcia wynika, że w kroku 1 wybieramy typ dokumentu magazynowego, w kroku 2 i 3 wybieramy dostawcę (przy wydaniu WZ będzie to nabywca, a w innych typach dokumentów może nie być potrzeby wyboru kontrahenta), w kroku 4 dodajemy towar do dokumentu, w kroku 5 wybieramy towar z listy towarów, w kroku 6 wpisujemy ile tego towaru przyjmujemy na magazyn (lub przy wydaniu podajemy ile z magazynu wydajemy towaru), przy zakupie w tym kroku określamy cenę zakupu, po czym w kroku 7 zapisujemy informację o ilości i cenie, a w kroku 8 podajemy rodzaj i numer dokumentu zewnętrznego np. faktury VAT zakupu, z której przepisujemy dane. Ostatecznie zapisujemy dokument przyjęcia na magazyn.


W dalszym etapie pojawi się pytanie:


Tutaj może nastąpić połączenie dokumentu magazynowego z modułu Magazyn z ewidencją płatności z modułu Kasa. Przy odpowiedzi twierdzącej w module Kasa zostanie utworzony dokument kosztowy. Dokument kosztowy służy wprowadzeniu kwoty, jaką należy zapłacić lub zapłacono za zakup towaru. Jeśli płatność odbywała się gotówką to do utworzonego Kosztu utworzy się dokument kasowy KW symbolizujący wydanie z kasy firmy gotówki na zakup towaru. Jeśli płatność nie jest gotówkowa to utworzenie kosztu spowoduje utworzenie zobowiązania dla kontrahenta występującego w dokumencie magazynowym. Zobowiązanie takie można później rozliczyć w module Kasa.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna