Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowiaPobieranie 415.77 Kb.
Strona1/6
Data27.10.2017
Rozmiar415.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6

- -

INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Załącznik do decyzji Nr 623/MON

Ministra Obrony Narodowej

z dnia 27 grudnia 2007 r.Syg. Zdr. Nr 243/2007 r.
Instrukcja

O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI

W SIŁACH ZBROJNYCH RP

WARSZAWA

2007

SPIS TREŚCI

str.

Rozdział I Zasady ogólne ........................................................................................................3

Rozdział II Zasady organizacyjne gospodarki psami służbowymi..........................................4

Rozdział III Organizacja szkolenia i testowania sprawności użytkowej psów służbowych ..5Rozdział IV Zasady utrzymania i wykorzystania psów służbowych........................................5

       1. Obowiązki dowódcy...............................................................................................................5

       1. Obowiązki przewodnika psa...................................................................................................6

       1. Szkolenie doskonalące...........................................................................................................7

       1. Żywienie psów......................................................................................................................7

       1. Pomieszczenia dla psów.........................................................................................................8

       1. Ogólne zasady pracy z psem..................................................................................................9

       1. Podstawowe zasady pielęgnacji psów służbowych..................................................................10

Rozdział V Zakup, przekazanie, wybrakowanie oraz przekwalifikowanie psów służbowych ...10


 1. Zakup psów........................................................................................................................10

 1. Przekazanie psa służbowego................................................................................................11

 1. Wybrakowanie psa służbowego ...........................................................................................11

 1. Postępowanie w przypadku strat .........................................................................................12

Rozdział VI Zasady nadzoru weterynaryjnego nad gospodarką psami służbowymi............13

Rozdział VII Wymagania, przygotowanie i wykorzystanie psów służbowych poza granicami


państwa
.......................................................................................................................................15

 1. Przygotowanie psów służbowych do pracy w rejonie operacji ................................................15

 1. Przemieszczenie psów służbowych w rejon operacji ..............................................................17

 1. Zakwaterowanie, higiena, pielęgnacja i żywienie psów służbowych w rejonie operacji .............18

 1. Profilaktyka zdrowotna po powrocie z rejonu operacji ...........................................................19

Rozdział VIII Ewidencja, dokumentacja psów służbowych i sprawozdawczość ........................19

Załączniki:

 1. Dowód tożsamości psa służbowego......................................................................................21

 1. Atest psa służbowego..........................................................................................................25

 1. Upoważnienia przewodnika do wykonywania czynności z użyciem psa....................................26

 1. Książka ewidencji i przeglądu psów służbowych....................................................................27

 1. Protokół wybrakowania psa służbowego................................................................................31

 1. Protokół zdawczo – odbiorczy...............................................................................................32

 1. Dziennik pracy psa służbowego...........................................................................................33

 1. Dziennik szkolenia doskonalącego psa służbowego................................................................34

 1. Tabela należności dla psa służbowego..................................................................................36

 1. Pomieszczenia dla psów......................................................................................................37

Pobieranie 415.77 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna