InformacjaPobieranie 2.74 Mb.
Strona45/45
Data28.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
17Art. 424(12) Kpc w związku z art. 398(9) § 2 zd. 2 Kpc.

18RPO-530014-IV/06 z 8.06.2006 r.

19Sygn. akt SK 34/06.

20Wyrok TK z 2.10.2006 r. sygn. akt SK 34/06.

21RPO-523159-IV/06 z 18.03.2006 r.

22Sygn. akt SK 4/06.

23RPO-537488-VI/06 z 6.10.2006 r.

24Pismo z 10.11.2006 r.

25RPO-532058-I/06 z 3.08.2006 r.

26Pismo z 07.09.2006 r.

27Sprawy: Kreutz przeciwko Polsce, skarga Nr 28249/95, Kniat przeciwko Polsce, skarga Nr 71731/01, Podbielski przeciwko Polsce, sprawa Nr 39199/98, Jedamscy przeciwko Polsce, skarga Nr 73547/01).

28Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości (RPO-544990-IV/06) z 15.12.2006 r.

29Pismo z 17.01.2007 r.

30RPO-546030-XI/06 z 19.12.2006 r.

31Wyrok z 7.07.2006 r. sygn. akt SK 60/05 (Dz.U. z 19.09.2006 r. Nr 167, poz. 1192).

32RPO-515612-II/05 z 16.11.2005 r.

33RPO-514592-II/05 z 24.10.2006 r.

34Wystąpienie z 29.09.2005 r.

35Wystąpienie z 6.12.2005 r.

36RPO-544663-II/06 z 23.11.2006 r.

37Wystąpienie Rzecznika zostało omówione w artykule „Prywatność podejrzanych nie jest chroniona” Rzeczpospolita z 30.11.2006 r.

38Problem opisany w „Życiu Warszawy” z 14.12.2006 r. w artykule pt. „Łaska niekonstytucyjna ?”.

39RPO-534590-II/06 z 7.11.2006 r.

402.01.2007 r.

41RPO-512818-II/05 z 8.09.2005 r.

42Postanowienie z 21.09.2006 r., sygn. akt K 39/05.

43Pismo z 9.10.2006 r.

44„Rzeczpospolita” z 27.09.2006 r., „Za okrutne zabójstwo kara bez złagodzenia”.

45RPO-546847-II/06 z 21.12.2006 r.

46Wyrok TK z 26.07.2006 r. sygn. akt SK 21/04 (Dz.U. z 8.08.2006 r., Nr 141, poz. 1013).

47Do skargi konstytucyjnej p. Jolanty W. pismem RPO-469579-II/04 z 28.05.2004 r., do pozostałych skarg pismem RPO-507665-II/05 z 28.07.2005 r.

48RPO-483054-II/04 z 22.11.2006 r.

49 RPO-483054-II/04 z 27.12.2006 r.

50 RPO-483054-II/04 z 27.12.2006 r.

51Skarga Nr 6289/73.

52RPO-544990-IV/06 z 15.12.2006 r.

53RPO-535650-I/06 z 23.10.2006 r.

54Ustawa z 13.10.1984 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.)

55Pismo z 20.11.2006 r.

56 RPO-523660-II/06 z 6.07.2006 r.

57 W dniu 27.07.2006 r.

58 RPO-523660-II/06 z 19.01.2007 r.

59RPO-529052-IV/06 z 3.11. 2006 r.

60Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 23.03.1999 r. (III CZP 59/98, opubl. OSNC z 1999 r., Nr 7-8, poz. 124).

61M.in. postanowienie z 11.04.2000 r. (III CKN 172/00, niepubl.), postanowienie z 2.07.2002 r. (I PZ 47/02, opubl. OSNP z 2004 r., Nr 9, poz. 159).

62RPO-529324-IV/06 z 16.11. 2006 r.

63Pismo z 14.12.2006 r.

64RPO-532877-IV/05 z 24.08.2006 r.

65Pismo z 28.09.2006 r.

66Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.

67RPO-537470-IV/06 z 11.08.2006 r.

68Pismo z 11.09.2006 r.

69RPO-481256-IV/04 z 13.04.2006 r.

70Pismo z 13.05.2006 r.

71Pismo z 8.08.2006 r.

72RPO-481256-IV/04 z 11.09.2006 r.

73 RPO-505193-II/05 z 20.06 i 19.08.2005 r.

74Wyrok TK z 16.01.2006 r., sygn. akt SK 30/05.

75 RPO-519639-II/05, RPO-500414-II/05, RPO-491535-II/06.

76 RPO-485017-II/04, RPO-523015-II/06, RPO-492223-II/04.

77Ustawa z 22.05.1958 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 152).

78 RPO-541002-II/06, RPO-477972-II/04.

79 RPO-519958-II/06.

80 RPO-456836-II/03.

81 RPO-491822-II/04.

82 RPO-505241-II/05, RPO-533794-II/06.

83 RPO-533795-II/06.

84 RPO-532994-II/06.

85 RPO-515188-II/05.

86 RPO-529934-II/06.

87 RPO-533382-II/06.

88 RPO-497263-II/05 z 9.01.2006 r.

89 W dniu 31.01.2006 r.

90 RPO-497263-II/05 z 30.08.2006 r.

91 W dniu 7.09.2006 r.

92Szerzej o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie można przeczytać w wywiadzie z dr Januszem Kochanowskim w Rzeczpospolitej z 21.12.2006 r. – „Tymczasowe aresztowanie powinno mieć określony pułap”.

93RPO-543679-II/06 z 9.11.2006 r.

94Odpowiedź z 14.12.2006 r. na wystąpienie RPO-543679-II/06 z 9.11.2006 r.

95Wyrok z 24.07.2006 r. w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Macieja B. i Tomasza W. (sygn. akt SK 58/03).

96Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 8.08.2006 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1009).

97Omówienie tego wyroku znalazło się w artykułach „Areszt tymczasowy, lecz bezterminowy” Rzeczpospolita z 25.07.2006 r. oraz „Trybunał Konstytucyjny: Aresztu nie można przedłużać w nieskończoność” Gazeta Wyborcza z 25.07.2006 r.

98RPO-473836-II/04 z 31.10.2006 r.

99Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny w omawianym wyroku.

100Pismo z 5.12.2006 r.

101Wyrok TK z 24.07.2006 r. sygn. akt SK 58/03.

102Jak poinformowała Rzeczpospolita z 6-7.01.2007 r., Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że były poseł SLD wyjdzie z aresztu.

103Artykuł w „Życiu Warszawy” z 24.11.2006 r. – „Żona Marka Dochnala skarży się na areszt męża”.

104 RPO-544983-II/06 z 16.11.2006 r.

105 Pismo z 15.12.2007 r.

106 RPO-546846-II/06 z 12.12.2006 r. Sprawa opisana w artykule „Księgowa Dochnala urodziła w areszcie” – Życie Warszawy z 23.12.2006 r.

107 Pismo z 19.01.2007 r.

108 Pismo z 29.01.2007 r.

109 Pismo z 31.01.2007 r.

110 RPO-545665-II/06 z 29.11.2006 r.

111 Pismo z 31.01.2007 r.

112„Gazeta Wyborcza” z 21.11.2006 r. „Czy oni muszą siedzieć” oraz z 22.11.2006 r. „Dlaczego tak długo za kratami?”

113Artykuł w „Gazecie Wyborczej” z 5.12.2006 r. – „Koniec długiego aresztu ?”

114 RPO-540909-II/06 z 4.10.2006 r.

115Dz.U. Nr 61, poz. 283.

116Wystąpienie do Prokuratora Krajowego (RPO-540881-II/06) z 25.09.2006 r.

117Informacje na podstawie artykułu Rzeczpospolitej z 19.09.2006 r. „Emil Wąsacz zatrzymany za Eureko”.

118Pismo z 10.10.2006 r.

119Rzeczpospolita z 28-29.10.2006 r. – „Zatrzymanie Wąsacza bezzasadne”, Gazeta Wyborcza z 28-29.10.2006 r. – „Nie było powodów do zatrzymania Wąsacza”.

120RPO-540881-II/06 z 23.10.2006 r.

121W piśmie z 10.10.2006 r.

122„Gazeta Wyborcza” z 22.03.2006 r., „Sąd wysyła zdrowych do szpitali psychiatrycznych”; Sprawa opisana również w artykule „Paragraf dwieście trzy”, Newsweek Nr 13/2006 z 2.04.2006 r.

123RPO-528463-II/06 z 14.04.2006 r.

124Pismo z 8.05.2006 r.

125RPO-535401-II/06 z 21.08.2006 r.

126Sygn. akt SK 50/06.

127Dz.U. Nr 11, poz. 535 ze zm.

128Art. 259 § 3 Kpk.

129Problemowi terroryzmu i rzekomych „tajnych więzień” CIA w Polsce poświęcony był wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zamieszczony w Rzeczpospolitej z 13.11.2006 r. pt. „Między bezpieczeństwem a wolnością”.

130RPO-520361-II/05 z 12.12.2005 r.

131Wystąpienie z 28.02.2006 r. oraz z 12.06.2006 r.

132Pismo z 12.07.2006 r.

133Spotkanie zorganizowane przez Radę Europy w dniach 27-28.09.2006 r.

134W dniu 24.10.2006 r.

135W piśmie z 30.10.2006 r.

136W dniu 6.12.2006 r.

137RPO-214968-II/98 z 28.07.2004 r.

138Wyrok z 12.12.2005 r., sygn. akt K 32/04.

139RPO-522315-II/06 z 12.01.2006 r.

140Pismo z 28.02.2006 r.

141RPO-539592-II/06 z 28.11.2006 r.

142W dniu 29.12.2006 r.

143RPO-496786-II/05 z 29.03.2006 r.

1446.04.2006 r.

145Rozporządzenie z 30.12.2002 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 144).

146Wystąpienie RPO-513178-II/05 z 16.11.2005 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

147RPO-522299-II/06 z 3.02.2006 r.

148Pismo z 9.03.2006 r.

149RPO-527103-II/06 z 18.12.2006 r.

150RPO-513178-II/05 z 15.01.2006 r.

151Rozporządzenie z 30.12.2002 r., Dz.U. Nr 14, poz. 144, Dz.U. Nr 26, poz. 230, Dz.U. Nr 230, poz. 2310.

152RPO-522299-II/06 z 3.02.2006 r. oraz 27.09.2006 r.

15327.11.2006 r.

154Z dnia 26.04.2005 r.

155RPO-487848-II/04 z 11.12.2006 r.

156W piśmie z 13.12.2006 r.

157RPO-445687-II/03 z 11.05.2006 r.

158Pismo z 7.06.2006 r.

159Postanowienie SN z 23.04.2002 r., I KZP 10/02.

160RPO-455060-II/03 z 27.09.2006 r.

161Pismo z 8.11.2006 r.

162RPO-458685-II/03 z 16.10.2006 r.

163RPO-458685-II/03 z 4.05.2005 r.

164Pismo z 17.11.2006 r.

165Dz.U. z 2002 r., Nr 11 poz. 109, sprost. Nr 58, poz.542.

166RPO-487004-II/04 z 17.08.2006 r.

167Pismo z 5.12.2006 r.

168RPO-529191-II/06 z 1.06.2006 r.

169Pismo z 10.07.2006 r.

170RPO-506829-IV/05 z 12.06.2006 r.

171Pismo z 18.07.2006 r.

172RPO-509478-II/05 z 23.05.2006 r.

173Pismo z 26.06.2006 r.

174RPO-453872-II/03 z 25.01.2006 r.

175Ustawa z 29.07.2005 r. (Dz.U. z 20.09.2005 r. Nr 180, poz. 1493).

176Pismo z 8.03.2006 r.

177RPO-531876-II/06 z 17.10.2006 r.

178Pismo z 20.11.2006 r.

179Druk Nr 715.

180„Rzeczpospolita” z 24.02.2006 r.

181RPO-526078-II/06 z 9.03.2006 r.

182Pismo z 25.04.2006 r.

183Pismo z 18.04.2006 r.

184Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.

185Pismo z 5.12.2006 r.

186RPO-541177-II/06 z 27.11.2006 r.

187Pismo z 12.01.2007 r.

188Pismo z 30.01.2006 r.

189RPO-422456-II/02.

190Badanie akt w trybie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147).

191RPO-362588-II/01, RPO-474791-II/04, RPO-509873-II/05, RPO-483072-II/04, RPO-383554-II/01, RPO-509291-II/05, RPO-474442-II/04, RPO-519636-II/05, RPO-513346-II/05, RPO-499531-II/05.

192RPO-511619-II/05, RPO-513938-II/05, RPO-519751-II/04, RPO-528559-II/06, RPO-507602-II/05, RPO-532509-II/06, RPO-528651-II/06, RPO-501399-II/05.

193RPO-499920-II/05, RPO-507128-II/05, RPO-528260-II/06, RPO-489692-II/04, RPO-537726-II/06, RPO-529930-II/06, RPO-527549-II/06.

194RPO-510438-II/05, RPO-520932-II/05.

195RPO-505938-II/05, RPO-520752-II/05, RPO-521895-II/06.

196RPO-514951-II/05.

197RPO-534538-II/05.

198RPO-529866-II/06.

199RPO-510082-II/05.

200RPO-529437-II/06 z 14.11.2006 r.

201Pismo z 22.12.2006 r.

202RPO-534838-II/06 z 1.09.2006 r.

203Pismo z 26.09.2006 r.

204Wyrok TK z 11.10.2006 r., sygn. akt P 3/06.

205RPO-534838-II/06 z 27.11.2006 r.

206 RPO-534838-II/06 z 27.11.2006 r. i z 11.01.2007 r.

207RPO-527381-II/06 z 31.03.2006 r.

208Ustawa z 6.06.1997 r., Dz.U. 88, poz. 553 ze zm.

209Wyrok z 30.10.2006 r., sygn. akt P 10/06.

210Zarządzenie Nr 8 z 26.05.1995 r.

211RPO-525731-I/05 z 17.03.2006 r.

212Pismo z 1.06.2006 r.

213RPO-486908-I/04 z 29.05.2006 r.

214Wyrok NSA z 24.05.2006 r., I OSK 601/05.

215RPO-521468-I/05 z 24.01.2006 r.

216Ustawa z 29.12.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2258).

217Wyrok z 23.03.2006 r., K 4/06.

218Wyrok NSA z 23.02.2005, OSK 1185/04.

219Wyrok WSA z 9.02.2006, sygn. IV S.A./Wa 1170/05.

220RPO-525921-I/06 z 3.03.2006 r.

221Wyrok z 26.10.2005 r., sygn. akt K 31/04.

222Pismo z 4.04.2006 r.

223Ustawa z 18.10.2006 r. (Dz.U. Nr 218, poz. 1592).

224RPO-545868-I/06 z 12.12.2006 r.

225RPO-535624-II/06 z 11.07.2006 r.

226Pismo z 28.07.2006 r.

227RPO-343669-I/00 z 5.10.2000 r.

228RPO-442894-I/03 z 21.07.2003 r.

229RPO-442894-I/03 z 24.04.2006 r.

230RPO-519463-II z 20.09.2006 r.

231Pismo z 23.11.2006 r.

232„Gazeta Wyborcza” z 20.09.2006 r., „Ich wzorem jest Rudolf Hess”.

233RPO-540963-I z 20.09.2006 r.

234Pismo z 2.10.2006 r.

235RPO-482611-I/04 z 27.02.2006 r.

236Rozporządzenie z 26.10.1998 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

237RPO-517107-IV/05 z 6.03.2006 r.

238Pismo z 24.05.2006 r.

239Ustawa z 30.06.2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1361).

240RPO-517255-I/05 z 25.02.2006 r. i z 6.04.2006 r.

241Druk Nr 575.

242RPO-533994-I/06 z 12.07.2006 r.

243Dz.U. Nr 149, poz. 1075.

244RPO-542756-I/06 z 21.11.2006 r.

245Wyrok TK z 19.04.2006 r., sygn. akt K 6/05 (Dz.U. Nr 75, poz. 529).

246Ustawa z 30.06.2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1361).

247Wyrok TK z 8.11.2006 r., sygn. akt K 30/06.

248Ustawa z 6.07.1982 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 1059 ze zm.).

249Pismo z 27.12.2006 r.

250RPO-528243-I/06 z 14.09.2006 r.

251Pismo z 8.12.2006 r.

252RPO-508992-I/05 z 27.07.2005 r.

253Ustawa z 27.07.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365).

254RPO-528075-I/06 z 10.05.2006 r.

255Pismo z 31.05.2005 r.

256RPO-521738-I/06 z 25.02.2006 r.

257Rozporządzenie z 10.08.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1897).

258Pismo z 08.03.2006 r.

259Rozporządzenie z 23.07.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 182, poz. 1).

260Pismo z 30.12.2005 r.

261RPO-491024-I/04 z 12.05.2006 r.

262Pismo z 1.06.2006 r.

263RPO-495538-IV/04 z 13.06.2005 r.

264Pismo z 17.01.2006 r.

265Pismo z 31.01.2006 r.

266RPO-525982-IV/06 z 8.03.2006 r.

267RPO-518696-V/05 z 5.06.2006 r.

268Wyrok TK z 5.09.2005 r., P 18/04.

269Ustawa z 16.11.2006 r., Dz.U. Nr 217, poz. 1590.

270RPO-522091-V/06 z 28.02.2006 r.

271Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.

272Wyrok TK z 13.12.2005 r., SK 53/04.

273BO-06-4/06 z 16.03.2006 r.

274RPO-522091-V/06 z 9.11.2006 r.

275L.Dz. BO-06-4/06 z 20.11.2006 r.

276RPO-531954-IV/06 z 7.07.2006 r.

277SK 38/06.

278Ustawa z 17.11.1964 r.

279Postanowienie TK z 24.01.2007 r. SK 38/06.

280Wyrok TK z 9.01.2007 r. P 5/05.

281RPO-506987-IV/06 z 22.08.2006 r.

282I OPS 5/06 z 11.12.2006 r.

283RPO-516775-V/05 z 28.03.2006 r.

284Dz.U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288 ze zm.

285III CZP 33/06 z 13.07.2006 r.

286RPO-513156-IV/05 z 09.11.2006 r.

287Ustawa z 30.05.1962 r., Dz.U. Nr 34, poz. 158 ze zm.

288RPO-538178-VI/06 z 14.08.2006 r.

289Wyrok SN z 31.01.1997 r., sygn. akt II CKN 68/96; wyrok SN z 11.01.2002 r., sygn. akt IV CKN 1503/00.

290Wyrok SN z 13.02.2004 r., sygn. akt II CK 438/02.

291Informacja za rok 2005, s. 164.

292Uchwała z 8.03.2006 r., sygn. III CZP 105/05.

293RPO-544926-V/06 z 23.11.2006 r.

294RPO-524107-X/06 z 5.04.2006 r.

295W dniu 9.05.2006 r.

296W dniu 31.05.2006 r.

297„Targi pod specjalnym nadzorem” – Gazeta Wyborcza z 27.12.2006 r.

298RPO-523181-X/06 z 13.04.2006 r.

29918.05.2006 r.

300Ustawa z 21.03.1985 r., Dz.U. Nr 204, poz. 2086.

301RPO-533355-X/06 z 3.08.2006 r.

30213.10.2006 r.

303Uchwała Rady Miasta Wrocławia z 29.12.2005 r. Nr XL V/2996/05.

304RPO-521732-X/06 z 20.04.2006 r.

305Wyrok z 31.10.2006 r., sygn. akt II SA/Wr 365/06.

306Uchwała Rady Miasta S. z 30.06.2003 r., Nr VIII/70/03.

307RPO-518561-X/06 z 1.06.2006 r.

308Wyrok z 28.09.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 767/06.

309RPO-524009-X/06 z 18.04.2006 r.

3105.06.2006 r.

311RPO-539146-VI/06 z 30.11.2006 r.

312W dniu 8.01.2007 r.

313Rozporządzenie z 12.08.2004 r.

314RPO-513462-III/05 z 14.09.2006 r.

315Pismo z 25.09.2006 r.

316RPO-536630-X/06 z 11.08.2006 r.

317Pismo z 9.10.2006 r.

318Uchwała z 16.12.2004 r., Nr XLIII/1040/2004.

319„Polacy traktowani są jak niewolnicy” i „Spróbowałam zatrudnić się jako kasjerka” – „Dziennik” z 19.10.2006 r.

320RPO-543261-VIII/06 z 17.11.2006 r.

321W piśmie z 20.12.2006 r.

322Z dnia 21.12.1991 r.

323Wyrok TK z 12.12.2005 r., sygn. akt SK 20/04.

324Ustawa z 5.12.2002 r.

325RPO-531699-VIII/06 z 29.08.2006 r.

326W dniu 27.12.2006 r.

327RPO-518669-VIII/05 z 13.02.2006 r.

328Ustawa z 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

329Wyrok z 6.12.2006 r., sygn. akt I OSK 692/06.

330Wyrok NSA został omówiony w artykule „Współwłaściciel gospodarstwa może być bezrobotnym”, „Rzeczpospolita” z 9-10.12.2006 r.

331RPO-504849-VIII/05 z 17.05.2005 r.

332Ustawa z 20.12.2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65).

333Wyrok z 18.09.2006 r., sygn. akt SK 15/05 (Dz.U. Nr 170, poz. 1222).

334Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy nowelizującej z 17.12.2001 r. oraz art. 3 ust. 1 ustawy uzupełniającej z 20.12.2002 r.

335Na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji.

336RPO-522084-VIII/06 z 24.01.2006 r.

337Pismo z 7.02.2006 r.

338Pismo z 27.04.2006 r.

339Nowelizacja Kodeksu pracy została dokonana ustawą z 18.10.2006 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1587) i weszła w życie z dniem 30.11.2006 r.

340W wystąpieniach RPO-526377-VIII/06 z 5.04.2006 r. i 11.09.2006 r.

341W dniu 29.06.2006 r.

342W dniu 14.11.2006 r.

343Por. artykuł „Przywiesić czujnik trochę dalej”, „Rzeczpospolita” z 28.11.2006 r.

344RPO-545954-VIII/06 z 4.12.2006 r.

345W dniu 27.12.2006 r.

346Artykuł „RPO wraca do tragedii w Halembie”, „Życie Warszawy” z 11.01.2007 r.

347RPO-546035-II/06 z 4.12.2006 r.

348Pismo z 22.12.2006 r.

349RPO-462665-II/04 z 7.12.2006 r.

350RPO-462665-II/04 z 22.01.2007 r.

351RPO-528371-VIII/06 z 3.04.2006 r.

352Pismo z 5.05.2006 r.

353RPO-529842-VIII/06 z 11.04.2006 r.

354Pismo z 8.05.2006 r.

355RPO-542175-X/06 z 12.10.2006 r.

356Rozporządzenie z 12.06.2003 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1161 ze zm.).

357Ustawa z 27.08.1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

358Sygn. akt U 7/06.

359RPO-535046-VIII/06 z 5.07.2006 r.

360Druk Nr 712.

361„Gazeta Wyborcza” z 24.03.2006 r.

362W wystąpieniach RPO-528594-VIII/06 z 23.03.2006 r.

363Pismo z 13.04.2006 r.

364W dniu 6.04.2006 r.

365„Gazeta Wyborcza” z 23.10.2006 r.

366RPO-528594-VIII/06 z 3.11.2006 r.

367W dniu 30.11.2006 r.

368W uchwale z 8.04.1998 r., sygn. akt III ZP 5/98, OSNP 1998/22/647.

369RPO-536421-VIII/06 z 20.11.2006 r.

370W wystąpieniu RPO-536046-VIII/06 z 21.07.2006 r.

371RPO-536046-VIII/06 z 7.11.2006 r.

372Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP (RPO-541790-VIII/06) z 29.09.2006 r.

O inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich można było przeczytać m.in. w artykule „Polscy prawnicy będą pomagać rodakom pracującym za granicą”, „Rzeczpospolita” z 7.10.2006 r.373RPO-541478-VIII/06 z 12.10.2006 r.

374O działalności Fundacji „Barka” na rzecz pomocy bezdomnym Polakom za granicą ukazał się w „Gazecie Wyborczej” z 28.12.2006 r. artykuł „Polscy bezdomni są w całej Europie.”

375Informacje zawarte w wystąpieniu do Dyrektora Caritas Polska (RPO-541478-VIII/06) z 12.10.2006 r.

3765.10.2006 r.

377Niezależni eksperci wskazują właśnie ten system jako jeden z tych, który sprawdza się w działaniu.

378RPO-545972-VIII/06 z 7.12.2006 r.

379Związanych z produkcją żywności – rolnictwo i przetwórstwo płodów rolnych.

380RPO-535047-VIII/06 z 20.11.2006 r.

381W dniu 20.12.2006 r.

382RPO-528495-VIII/06 z 23.11.2006 r.

383Oświadczenie z 20.07.2006 r.

384RPO-536046-VIII/06 z 21.07.2006 r.

385RPO-513263-VIII/06. z 25.07.2006 r.

386Pismo z 29.08.2006 r.

387RPO-537181-II/06 z 1.08.2006 r.

388RPO-537181-II/06 z 8.09.2006 r.

389RPO-537181-II/06 z 19.09.2006 r.

390Spotkanie w dniu 29.09.2006 r.

391Wizyta w dniach 16-19.11.2006 r.

392Sankcją ma być 50 tysięcy euro za każdego pracownika, utrata dotacji unijnych i krajowych oraz utrata możliwości starania się o dalsze dotacje przez okres 5 lat.

393Artykuł „Niewolnicy gangów zmuszani do kradzieży”, „Życie Warszawy” z 19.04.2006 r.

394RPO-530788-II/06 z 27.09.2006 r.

395W dniu 17.10.2006 r.

396Artykuł „Polak w kłopotach i w kolejce”, „Rzeczpospolita” z 2.03.2006 r.

397RPO-526689-I/06 z 8.03.2006 r.

398W dniu 7.09.2006 r.

399RPO-528495-VIII/06 z 16.08.2006 r.

400W dniu 15.09.2006 r.

401RPO-528495-VIII/06 z 23.11.2006 r.

402W dniu 29.12.2006 r.

403Konferencja z 20.10.2006 r.

404RPO-525832-VI/06 z 22.03.2006 r.

405Podpisana w Londynie 16.12.1976 r. (Dz.U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20).

406Podpisana w Warszawie 13.02.2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120).

407Pismo z 24.04.2006 r.

408Z dnia 26.07.1991 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

409Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840.

410RPO-542349-VI/06 z 12.10.2006 r.

411Określonej w przepisach w sprawie wysokości warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

412RPO-542997-VI/06 z 19.10.2006 r.

413Pismo z 15.11.2006 r.

414Ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

415RPO-533079-VI/06 z 5.06.2006 r.

416RPO-542997-VI/06 z 19.10 i 9.11.2006 r.

417Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

418Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

419Podpisanej w Wiedniu 13.01.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921).

420Pisma z 15.11 i 13.12.2006 r. oraz z 24.01.2007 r.

421RPO-518302-III z 17.11.2005 r. Zasadnicza treść wniosku skierowanego do Sądu Najwyższego została przedstawiona w Informacji RPO za 2005 rok, s. 95.

422OSNP z 2006 r. Nr 7-8, poz. 361.

423Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., dalej jako „ustawa emerytalna” lub „ustawa o emeryturach i rentach z FUS”.

424Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.

425Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.

426RPO-373598-III/01 z 24.01.2006 r.

427Pismo z 16.02.2006 r.

428Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 17, poz. 74).

429P 2/03 z 5.05.2004 r.

430RPO-519881-III/05 z 21.06.2006 r.

431Pismo z 17.07.2006 r.

432RPO-523318-III/06 z 01.03.2006 r.

433Pismo z 12.07.2006 r.

434Ustawa z 8.09.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm.).

435Pismo z 18.10.2006 r.

436„Emerytalna luka prawna” – „Gazeta Prawna” z 27.07.2006 r.

437RPO-537568-III/06 z 7.08.2006 r.

438Pismo z 04.09.2006 r.

439Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.

440Dz.U. Nr 167, poz. 1397.

441RPO-531041-III/06 z 13.06.2006 r.

442Pismo z 23.06.2006 r.

443RPO-526298-III/06 z 4.04.2006 r.

444Sygn. akt SK 15/06.

445OTK ZU Nr 11/A/2006, poz. 170.

446K. 18/99.

447Ustawa z 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.).

448Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.

449RPO-534763-III/06 z 29.08.2006 r.

450RPO-534763-III/06 z 15.11.2006 r.

451RPO-514696-III/05 z 6.03.2006 r.

452Pismo z 6.06.2006 r.

45312.05.2006 r.

454RPO-520158-III/05 z 22.03.2006 r.

455Uchwała z 23.05.2006 r., III UZP 2/06, OSNP z 2007 r. Nr 1-2, poz. 20.

456RPO-492030-III/04 z 28.08.2006 r.

457Pismo z 13.05.2005 r.

458Pismo z 25.09.2006 r.

459Z dniem 1.01.2003 r. weszły w życie przepisy ustawy z 18.12.2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074), które zmieniły brzmienie art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustanawiając 10-letni okres przedawnienia.

460RPO-440136-III/03 z 29.06.2006 r.

461Pismo z 18.07.2006 r.

462Pismo z 9.08.2006 r.

463RPO-542908-III/06 z 18.10.2006 r.

464Pismo z 24.11.2006 r.

465Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267.

466RPO-524252-III/06 z 27.02.2006 r.

467Pismo z 22.06.2006 r.

468P 45/06 i P 46/06.

469RPO-528550-III/06 z 31.03.2006 r.

470Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.

471Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267

472Pismo z 17.05.2006 r.

473RPO-526299-III/06 z 7.04.2006 r.

474SK 16/06.

475Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267.

476RPO-524259-III/06 z 11.09.2006 r.

477Ustawa z 12.03.2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

478Pismo z dnia 4.10.2006 r.

479Rozporządzenie z 28.04.2005 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 739).

480RPO-538666-III/06 z 23.08.2006 r.

481Pismo z 15.09.2006 r.

482Rozporządzenie z 29.08.2006 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1109).

483RPO-542673-III/06 z 17.11.2006 r.

484Pismo z 15.01.2007 r.

485RPO-545822-III/06 z 11.12.2006 r.

486Druk ZUS Rp-1.

487RPO-532879-III/06 z 21.06.2006 r.

488Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.

489Dz.U. Nr 87, poz. 395 ze zm.

490Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.

491Pismo z 16.08.2006 r.

492Informacja 2005 r. str. 104.

493Ustawa z 11.10.2002 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1515).

494RPO-434592-III/03 z 21.06.2006 r.

495Wyrok TK z 9.03.2004 r., K 12/02.

496Pismo z 28.08.2006 r.

497RPO-434592-III/03 z 5.10.2006 r.

498RPO-547239-III z 18.12.2006 r.

499M.P. Nr 26, poz. 282.

500Pismo z 10.01.2007 r.

501Pełny opis skargi kasacyjnej do NSA w Informacji za 2005 r., s. 105-107.

502Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.

503II OSK 786/05.

504II OSK 02/05.

505II OSK 1013/06.

506Ustawa z 31.05.1996 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 395 ze zm.).

507RPO-530003-III z 27.04.2006 r.

508Dz.U. Nr 7, poz. 44 ze zm.

509Wyrok Sądu Najwyższego z 29.04.1996 r., III ARN 96/95.

510RPO-523142-IX/06 z 28.04.2006 r.

511Pismo z 7.09.2006 r.

512RPO-422343-III/02 z 10.10.2006 r.

513Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.

514Informacja za 2003 r. str. 119.

515Pismo z 30.11.2006 r.

516RPO-529650-X/06 z 11.04.2006 r.

517W piśmie z 13.12.2006 r.

518RPO-529649-X/06 z 12.04.2006 r. oraz z 21.06.2006 r.

519Odpowiedzi z 29.05.2006 r. i 26.07.2006 r.

520Wystąpienie RPO-533891-II/06 z 16.06.2006 r.

521W piśmie z 27.07.2006 r.

522RPO-542996-X/06 z 24.10.2006 r.

523Pismo z 28.11.2006 r.

524Ustawa z 1.07.2005 r.

525RPO-534441-X/06 z 21.06.2006 r. (kontynuacja wystąpienia RPO-492614/05 z 30.12.2004 r.).

526W dniu 17.07.2006 r.

527Dz.U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.

528RPO-546048-X/06 z 7.12.2006 r.

529Ustawa z 30.08.1991 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

530Pismo z 17.01.2007 r.

531Ustawa z 14.05.2004 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 518).

532RPO-537687-X/06 z 3.08.2006 r.

533Pismo z 2.10.2006 r.

534Rozporządzenie z 24.11.2004 r.

535RPO-523424-X/06 z 7.03.2006 r.

536Pismo z 29.03.2006 r.

537RPO-498653-X/06 z 12.12.2006 r.

538Pismo z 15.12.2006 r.

539RPO-546098-X/06 z 12.12.2006 r.

540Pismo Prezesa NFZ z 28.12.2006 r.

541RPO-522890-X/06 z 1.08.2006 r.

542Pismo z 28.03.2001 r.

543RPO-505104-X/05 z 4.04.2006 r.

544Pismo z 4.05.2006 r.

545RPO-521108-X/05 z 10.01.2006 r.

546Pismo z 17.02.2006 r.

547Ustawa z 22.08.1997 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 681 ze zm.).

548Rozporządzenie z 18.04.2005 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 691).

549RPO-537307-X/06 z 7.08.2006 r.

550W dniu 05.09.2006 r.

551RPO-537395-X/06 z 9.08.2006 r.

552Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z 2.10.2006 r.

553 Np.: oddziały Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu zajmują wolnostojące, dwupiętrowe budynki, z których większość wybudowana została jeszcze przez władze pruskie w latach 50-tych XIX w.

554 Od wystąpienia o zapomogę do jej wypłaty mija średnio od jednego do trzech miesięcy.

555 Karty te zawierają wyciąg z przepisów ustawowych dotyczących praw pacjentów.

556 RPO-529446-X/06 z 5.06.2006 r.

557RPO-524207-X/06 z 3.02.2006 r.

558Pismo z 15.02.2006 r.

559Ustawa z 6.12.2002 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 2073 ze zm.).

560Ustawa z 25.07.2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 ze zm.).

561Ustawa z 8.09.2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410).

562Decyzja z 9.11.2006 r.

563„Tajny raport Policji: corhydron przyczyną śmierci nawet 11 osób” – „Gazeta Wyborcza” z 20.11.2006 r.

564RPO-545397-II/06 z 1.12.2006 r.

565W dniu 15.12.2006 r.

566RPO-537569-X/06 z 4.08.2006 r.

567W dniu 20.09.2006 r.

568Ustawa z 22.07.2006 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1076).

569Zarządzenie z 22.05.2006 r.

570RPO-532888-X/06, z 25.05.2006 r.

571W piśmie z 2.06.2006 r.

572RPO-537753-IV/06 z 27.12.2006 r.

573Nr 79/409/EWG z 2.04.1979 r.

574Nr 92/43/EWG z 21.05.1992 r.

575Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska „zrównoważony rozwój” jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

576RPO-541862-X/06 z 13.10.2006 r.

5778.11.2006 r.

578RPO-538505-X/06 z 8.12.2006 r.

579W dniu 19.12.2006 r.

580RPO-514372-X/05 z 12.01.2006 r.

58131.01.2006 r.

582RPO-498330-X/05 z 22.03.2006 r.

58312.05.2006 r.

584RPO-533573-X/06 z 25.07.2006 r.

5851.09.2006 r.

586RPO-530561-XI/06 z 28.04.2006 r.

5879.06.2006 r.

588RPO-527705-XI/06 z 24.08.2006 r.

589Pismo z 12.09.2006 r.

590RPO-518786-XI/05 z 19.09.2006 r.

591Pismo z 5.10.2006 r., dotyczące wniosku RPO do Trybunału Konstytucyjnego.

592RPO-539667-XI/06 z 10.10.2006 r.

593Pismo z 7.11.2006 r.

594Druk Sejmowy Nr 176.

595RPO-544476-XI/06 z 28.11.2006 r.

596Pismo z 21.12.2006 r.

597RPO-546145-XI/06 z 21.12.2006 r.

598Wystąpienia RPO-383896-XI/01 z 5.01.2006 r., 7.04.2006 r. oraz 28.08.2006 r.

599Pismo z 14.06.2006 r.

600Pismo z 5.10.2006 r.

601RPO-537791-XI/06 z 26.09.2006 r.

602Sygn. akt SK 61/06.

603RPO-533650-XI/06 z 26.07.2006 r.

604Pismo z 29.08.2006 r.

605Wcześniejsze wystąpienia z lat 2000-2001, numer sprawy RPO-348455-XI/00.

606RPO-523139-XI/06 z 7.03.2006 r.

60725.03.2006 r.

608RPO-527791-XI/06 z 18.03.2006 r.

609Pismo z 6.04.2006 r.

610Pismo z 11.04.2006 r.

611RPO-527791-XI/06 z 6.06.2006 r.

612Pismo z 26.06.2006 r.

613Uchwała Nr LII/953/05 z 14.07.2005 r.

614RPO-525930-XI/XX/06 z 5.04.2006 r.

615Pismo z 8.05.2006 r.

616Ustawa z 25.06.1999 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 267).

617RPO-521911-XI/06 z 26.01.2006 r.

618Pismo z 10.03.2006 r.

619Rozporządzenie z 30.01.1997 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 76).

620Rozporządzenie z 22.12.2004 r. (Dz.U. Nr 282, poz. 2814).

621RPO-519831-XI/05 z 7.02.2006 r.

622W dniu 15.02.2006 r.

623Rozporządzenie z 22.12.2004 r. (Dz.U. Nr 282, poz. 2814).

624Rozporządzenie z 7.03.2005 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 467 ze zm.).

625Pismo z 19.12.2005 r.

626RPO-499797-XI/05 z 31.03.2006 r.

627Pismo z 30.06.2006 r.

628Rozporządzenie z 25.03.2004 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 587).

629RPO-527118-XI/06 z 5.09.2006 r.

630Pismo z 29.09.2006 r.

631RPO-527118-XI/06 z 27.12.2006 r.

632RPO-532932-II/06 z 8.06.2006 r.

633Pismo z 4.07.2006 r.

634Pismo z 5.12.2006 r.

635RPO-536499-XI/06 z 18.07.2006 r.

636Pismo z 8.08.2006 r.

637Rozporządzenie z 7.09.2004 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 2046 ze zm.).

638Rozporządzenie z 8.09.2006 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1154).

639RPO-541272-XI/06 z 2.10.2006 r.

640RPO-513066-XI/06 z 9.10.2006 r.

641Wyrok z 16.01.2006 r., sygn. akt U 5/06.

642RPO-513066-XI/06 z 14.08.2006 r.

643Pismo z 7.11.2006 r.

644RPO-428299-XI/03 z 31.03.2006 r.

645Pismo z 17.05.2006 r.

646Rozporządzenie z 31.01.2002 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 96).

647RPO-538825-XI/06 z 1.09.2006 r.

648Rozporządzenie z 31.12.2002 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69).

649RPO-540372-X/06 z 13.10.2006 r.

650Pismo z 9.11.2006 r.

651Rozporządzenie z 21.05.2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 624).

652RPO-540372-X/06 z 27.12.2006 r.

653Pismo z 6.11.2006 r.

654RPO-538280-XI/06 z 4.12.2006 r.

655Pismo z 28.12.2006 r.

656Ustawa z 19.02.2004 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 463 ze zm.).

657RPO-547816-XI/06 z 29.12.2006 r.

658Pismo z 10.01.2007 r.

659Ustawa z 7.01.1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).

660Informacja za 2005 rok, s. 148-149.

661Ustawa z 2.07.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804).

662RPO-502028-V/05 z 22.06.2006 r.

663Orzeczenia z 17.05.2006 r., sygn. akt K 33/05 oraz z 23.05.2006 r., sygn. akt SK 51/05.

664Informacja za 2005 rok, s. 149.

665RPO-533175-V/06 z 01.06.2006 r.

666Pismo z 28.06.2006 r.

667Postanowienie z 29.06.2005 r., sygn. akt S 1/05.

668Ustawa z 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 246, poz. 1833).

669RPO-466742-V/04 z 15.11.2006 r.

670RPO-542704-V/06 z 20.11.2006 r.

671Wyrok z 9.05.2006 r., sygn. P 4/05.

672Ustawa z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

673Pismo z 18.12.2006 r.

674RPO-513112-V/05 z 06.01.2006 r.

675Pismo z 26.01.2006 r.

676Informacja za 2005 r., s. 154.

677Wyrok z 23.05.2006 r., sygn. SK 51/05.

678Ustawa z 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 246, poz. 1833).

679Rozporządzenie z 9.03.1968 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.).

680Informacja za 2005 r., s. 155-156.

681RPO-318540-V/05 z 2.02.2006 r.

682Pismo z 9.03.2006 r.

683Rozporządzenie z 26.01.2005 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155).

684Druk Nr 1287.

685Informacja za 2005 r., s. 156.

686RPO-349299-V/00 z 6.03.2006 r.

687Pismo z 14.04.2006 r.

688RPO-530914-V/06 z 8.06.2006 r.

689Pismo z 20.11.2006 r.

690RPO-530914-V/06 z 19.01.2007 r.

691Informacja za 2005 r., s. 158.

692Pismo z 6.01.2006 r.

693RPO-420816-V/05 z 23.05.2006 r.

694Pismo z 24.11.2006 r.

695Informacja za 2005 r., s. 157.

696Ustawa z 3.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122, poz. 1024).

697RPO-536167-V/06 z 29.09.2006 r.

698Pismo z 15.11.2006 r.

699Informacja za 2005 r., s. 159-160.

700Wyrok TK z 20.04.2005 r., sygn. K 42/02 (Dz.U. Nr 122, poz. 1024).

701Ustawa z 19.12.2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2058).

702Pismo z 16.02.2006 r.

703RPO-512517-V/05 z 13.10.2006 r.

704Pismo z 10.11.2006 r.

705Informacja za 2005 r., s. 160.

706RPO-478347-V/04 z 27.11.2006 r.

707Informacja za 2005 r., s. 159.

708RPO-529044-V/06 z 12.04.2006 r.

709Pismo Nr 1545 z 31.05.2006 r.

710Informacja za 2004 r., s. 203.

711Rozporządzenie z 21.06.2002 r. (Dz.U. Nr 99 poz. 897).

712RPO-428351-V/00 z 11.03.2006 r.

713Pismo z 13.04.2006 r.

714RPO-528351-V/03 z 11.10.2006 r.

715Pismo z 15.11.2006 r.

716Ustawa z 6.04.1990 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 ze zm.).

717Rozporządzenie z 18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 884).

718RPO-529615-V/06 z 13.10.2006 r.

719Pismo z 3.11.2006 r.

720RPO-498410-V/06 z 31.03.2006 r.

721Rozporządzenie z 12.01.2005 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 118).

722Ustawa z 22.06.1995 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 398, Nr 132, poz. 1110).

723Informacja za 2005 r., s. 161-162.

724Wyrok U 3/06 z 29.06.2006 r.

725Informacja za 2005 r., s. 160.

726Wyrok z 27.06.2006 r., sygn. K 16/05.

727RPO-515459-V/05 z 03.02.2006 r.

728Ustawa z 3.06.2005 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1024).

729Ustawa z 12.10.1994 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 567 ze zm.).

730Pismo z 27.02.2006 r.

731Informacja RPO 2005 r. str. 153-154.

732Ustawa z 15.12.2000 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.).

733Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.

734RPO-508492-V/05 z 14.11.2006 r.

735Pismo z 22.01.2007 r.

736Informacja za 2000 r., s. 135.

737RPO-443506-V/03 z 7.11.2005 r.

738Wyrok z 11.09.2005 r., sygn. II SA/Gl 1058/05.

739Informacja za 2005 r., s. 206-207.

740Wyrok z 10.07.2006 r., sygn. K 37/04.

741RPO-510645-IV/05 z 28.04.2006 r.

742Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.

743Pismo z 13.06.2006 r.

744RPO-476912-IV/04 z 1.08.2006 r.

745 Ustawa z 18.07.2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.).

746Ustawa z 29.06.1963 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.).

747RPO-512676-IV/05 z 30.08.2006 r.

748RPO-500684-IV/05 z 23.03.2006 r.

749Pismo z 20.07.2006 r.

750Pismo z 30.01.2006 r.

751Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 ze zm.

752RPO-461846/04 z 20.07.2005 r.

753RPO-492273-IV/04 z 17.01.2006 r.

754Pismo z 8.03.2006 r.

755Ustawa z 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902).

756RPO-520585-X/05 z 24.10.2006 r.

757Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.

758Pismo z 20.11.2006 r.

759RPO-508366-II/05 z 19.10.2005 r.

760Rozporządzenie z 12.06.2002 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 876).

761Wyrok z 4.09.2006 r. (sygn. akt U 7/05).

762RPO-475475-IV/04 z 20.02.2006 r.

763Pismo z 15.03.2006 r.

764Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

765RPO-534593-IV/06 z 22.11.2006 r.

766Pismo z 15.01.2007 r.

767Rozporządzenie z 3.07.2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

768Rozporządzenie z 20.02.1975 r. (Dz.U. z 19.03.1975 r.).

769RPO-536528-IV/06 z 30.08.2006 r.

770Pismo z 12.12.2006 r.

771RPO-532014-IV/06 z 14.11.2006 r.

772Komunikat z 23.12.2004 r.

773RPO-514445-IV/05 z 19.01.2006 r.

774Ustawa z 12.12.2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ze zm.).

775Wyrok z 12.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1598/05.

776RPO-354779-IV/00 z 18.05.2006 r.

777Sygn. akt I OPS 2/06.

778Rozporządzenie z 1.03.1945 r.

779Dekret z 6.09.1944 r. (Dz.U. z 1945 r. Nr 10, poz. 51 ze zm.).

780Uchwała 7 sędziów NSA I OPS 2/06 (ONSAiWSA 2006/5/123).

781RPO-227317-VI/06 z 28.08.2006 r.

782Pismo z 20.09.2006 r.

783Druk Sejmowy Nr 133.

784RPO-532376-VI/06 z dnia 3.08.2006 r.

785W piśmie z 24.11.2006 r.

786RPO-535275-VI/06 z 3.10.2006 r.

787Pismo z 13.10.2006 r.

788RPO-523022-VI/06 z 7.11.2006 r.

789RPO-526607-VI/06 z 15.12.2006 r.

790RPO-543204-VI/06 z 13.11.2006 r.

791W piśmie z 5.12.2006 r.

792Rozporządzenie z 24.03.2005 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 592).

793RPO-526699-VI/06 z 23.05.2006 r.

794W piśmie z 27.06.2006 r.

795Ustawa z 23.01.2004 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 293 ze zm.).

796Dz.U. Nr 169, poz. 1200.

797Ustawa z 7.07.2005 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1316).

798W piśmie z 28.04.2006 r.

799RPO-531953-VI/06 z 23.05.2006 r.

800RPO-487674-VI/04 z 15.11.2004 r.

801RPO-519048-IV/05 z 31.03.2006 r.

802Pismo z 27.04.2006 r.

803Druk Sejmowy Nr 422 i 447.

804Dz.U. Nr 126, poz. 876.

805Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

806Ustawa z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

807Informacja RPO za 2005 rok, rozdział 14 „Problematyka danin publicznych”, część „C” pt. „Podatek dochodowy od osób fizycznych” pkt 1, s. 190.

808RPO-514676-VI/05 z 10.01.2006 r.

809Pismo z 9.02.2006 r.

810RPO-514676-VI/06 z 20.04.2006 r. oraz z 31.08.2006 r.

811Druk Sejmowy Nr 732.

812Ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

813Informacja RPO za 2005 rok, rozdział 14 „Problematyka danin publicznych”, część „C” p.t. „Podatek dochodowy od osób fizycznych” pkt 4, s. 192.

814Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

815Rozporządzenie z 27.09.2006 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1359).

816RPO-538404-VI/06 z 16.08.2006 r.

817W piśmie z 14.09.2006 r.

818Ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

819RPO-538404-VI/06 z 16.08.2006 r.

820W piśmie z 14.09.2006 r.

821RPO-535388-VI/06 z 28.08.2006 r.

822W wyroku z 29.11.2006 r., sygn. akt SK 51/06 (Dz.U. Nr 226, poz. 1657).

823Artykuł w „Rzeczpospolitej” z 11.12.2006 r. „Można odzyskać to, co fiskus zabrał z odszkodowania”.

824RPO-532179-VI/06 z 11.07.2006 r.

825Sygn. akt SK 39/06.

826RPO-526326-VI/06 z 7.03.2006 r.

827W dniu 6.07.2006 r.

828Pismo z 24.07.2006 r.

829Z dnia 31.10.2006 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1498).

830RPO-539331-VI/06 z 15.09.2006 r.

831W piśmie z 17.10.2006 r.

832Druk Sejmowy Nr 732.

833RPO-489470-VI/04 z 10.03.2006 r.

834W wyroku z 13.06.2006 r. (sygn. akt K 11/05) w sprawie z wniosku Rzecznika (RPO-495925-VI/05) z 16.03.2005 r.

835RPO-525063-VI/06 z 20.06.2006 r.

836Wyrok z dnia 13.05.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 127/05.

837W postanowieniu z 20.11.2006 r., sygn. akt II FSP 3/06.

838Wyrok ten został omówiony w artykule „Opinia GUS nie przesądza o wysokości podatku”, zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” z 21.11.2006 r. oraz w artykule „Klasyfikacje statystyczne to tylko dowód” – „Gazeta Prawna” z 21.11.2006 r.

839RPO-526397-VI/06 z 3.03.2006 r.

840Problem ten został poruszony w „Gazecie Prawnej” z 12.04.2006 r. – „Pieniądz spółek zatrzyma fiskus”.

841Pismo z 24.03.2006 r.

842RPO-528692-VI/06 z 6.10.2006 r.

843Rozporządzenie z 25.05.2005 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

844RPO-528692-VI/06 z 29.03.2006 r.

845W dniu 25.04.2006 r.

846Z dnia 17.05.1977 r.

847RPO-527691-VI/06 z 25.04.2006 r.

84822.05.2006 r.

849W dniu 1.08.2006 r.

850Druk Sejmowy Nr 734.

851RPO-526347-VI/06 z 23.05.2006 r.

852W dniu 14.06.2006 r.

853Z dnia 21.04.2005 r.

854RPO-528541-VI/06 z 25.04.2006 r.

855W dniu 25.05.2006 r.

856Ustawa z 11.03.2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

857RPO-540136-VI/06 z 18.10.2006 r.

858Sygn. akt SK 67/06

859Rozporządzenie z 22.03.2002 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 269 ze zm.).

860Rozporządzenie z 26.04.2004 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 72, poz. 500 ze zm.).

861RPO-532951-VI/06 z 27.09.2006 r.

862Rozporządzenie z 22.04.2004 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.).

863Ustawa z 23.01.2004 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

86425.10.2006 r.

865„Za pomoc fundacji trzeba płacić fiskusowi”, „Rzeczpospolita” z 16.08.2006 r.

866RPO-538542-VI/06 z 28.08.2006 r.

86719.09.2006 r.

868Druk Sejmowy Nr 736.

869RPO-539821-VI/06 z 18.10.2006 r.

870Sygn. akt SK 63/06.

871RPO-513011-VI/05 z 27.03.2006 r.

872Wyrok z 9.10.2006 r., sygn. akt K 12/06 (Dz.U. Nr 187, poz. 1389).

873W wyroku z 14.06.2006 r. (sygn. akt K 53/06) w sprawie wniosku Rzecznika RPO-508405-VI/05 z 23.11.2005 r.

874Z dnia 11.05.2004 r., sygn. akt K 4/03.

875Art. 21a ust. 1 pkt 4.

876RPO-522854-VI-06 z 21.08.2006 r.

877RPO-526686-VI/06 z 3.08.2006 r. (kontynuacja wystąpienia w tej sprawie do Ministra Gospodarki z dnia 19.06.2006 r.).

878Pismo z 3.08.2006 r.

879Rozporządzenie z 14.12.2001 r.

880Pismo z 16.02.2006 r.

881Pismo z 21.11.2005 r.

882RPO-514224-VI/06 z 11.08.2006 r.

883Pismo z 26.09.2006 r.

884Rozporządzenie z 8.08.2006 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1089).

885Dz.U. Nr 151, poz. 1089.

886RPO-540234-VI/06 z 8.09.2006 r.

887Rozporządzenie z 8.08.2006 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1089).

888Pismo z 14.12.2006 r.

889RPO-535692-VI/06 z 6.09.2006 r.

890Pismo z 4.10.2006 r.

891Druk Sejmowy Nr 775.

892Ustawa z 2.07.2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

893RPO-538543-VI/06 z 11.09.2006 r.

894Pismo z 16.10.2006 r.

895Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27.11.2006 r. (sygn. akt K 47/04) został omówiony m.in. w Rzeczpospolitej z 28.11.2006 r. – „Gwarancje budowlane sprzeczne z konstytucją”, Gazecie Wyborczej z 28.11.2006 r. „Trybunał o zatorach” oraz w Gazecie Prawnej z 28.11.2006 r. „Wykonawcy bezpodstawnie uprzywilejowani.”

896RPO-465983-VI/04 z 14.12.2004 r.

897Ustawa z 9.07.2003 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1758).

898W dniu 13.05.2005 r.

899Rozporządzenie z 16.12.2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 2000).

900RPO-445090-VI/03 z 13.02.2006 r.

9011.03.2006 r.

902NRL/ZRP/EJ/1215/7772/2006.

903GIF-N/02/OP/71/06.

904Rozporządzenie z 19.05.2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 608).

905RPO-536305-VI/06 z 31.08.2006 r.

9063.10.2006 r.

907RPO-539637-VI/06 z 17.10.2006 r.

908Sygn. akt SK 62/06.

909Ustawa z 10.06.1994 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zm.).

910Ustawa z 29.08.2003 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1591).

911Ustawa z 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447).

912RPO-535360-VI/06 z 24.07.2006 r. oraz z 29.09.2006 r.

913Rozporządzenie z 29.04.2002 r., Dz.U. Nr 69, poz. 640 ze zm.

914W dniu 28.07.2006 r.

915Z dnia 2.11.2006 r.

916RPO-534698-VI/06 z 30.11.2006 r.

917Dyrektywa z 29.07.1991 r., Nr 91/439/EWG.

918RPO-525582-VI/06 z 8.11.2006 r.

919W dniu 12.12.2006 r.

920Wyrok został omówiony m.in. w Rzeczpospolitej z 11.04.2006 r. – „Tańsza karta pojazdu”.

921RPO-428205-VI/03 z 8.10.2004 r.

922W wyroku z 17.01.2006 r., sygn. akt U 6/04, Dz.U. Nr 15, poz. 119.

923Rozporządzenie z 28.07.2003 r., Dz.U. Nr 137, poz. 1310.

924Rozporządzenie z 28.03.2006 r., Dz.U. z 2006 r., Nr 59, poz. 421.

925Por. wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości RPO-543679-II/06 z 9.11.2006 r.

926Rozporządzenie z 26.08.2003 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1497).

927Rozporządzenie z 19.04.2006 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 459).

928RPO-515967-VII/05. Wycofanie 19.04.2006 r. wniosku do TK z 13.12.2005 r., sygn. akt U 9/05.

929RPO-515967-VII/05 z 21.06.2006 r.

930W dniu 20.07.2006 r.

931Program z 14.02.2006 r.

932Wg informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 14.12.2006 r. w odpowiedzi na wystąpienie RPO-543679-II/06 z 9.11.2006 r.

933RPO-432948-VII z 6.06.2006 r.

934Pismo z 3.08.2006 r.

935Rozporządzenie z 26.11.1996 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 658 ze zm.).

936RPO-538022-VII/06 z 23.10.2006 r.

937Pismo z 21.11.2006 r.

938RPO-230517-VII/96 z 29.11.2005 r.

939Pismo z 2.02.2006 r.

940RPO-230517-VII/04 z 30.11.2006 r.

941Ustawa z 27.07.2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1363).

942W dniu 12.12.2006 r.

943W dniu 20.12.2006 r.

944RPO-532259-VII/06 z 25.09.2006 r.

945Rozporządzenia z 25.08.2003 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1493 i 1494).

946Pismo z 13.10.2006 r.

947Instrukcja z 22.11.2004 r.

948RPO-543679-II/06 z 9.11.2006 r.

949Pismo z 14.12.2006 r.

950RPO-542481-VII/06 z 19.10.2006 r.

951Pismo z 17.11.2006 r.

952RPO-546726-VII/06 z 15.12.2006 r.

953RPO-495652-VII/05 z 10.01.2006 r.

954Pismo z 13.02.2006 r.

955RPO-517732-VII/05 z 23.08.2006 r.

956Pismo z 13.09.2006 r.

957Ustawa z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750 ze. zm.).

958RPO-525942-IX/06 z 25.04.2006 r.

959RPO-522502–IX/05 z 8.03.2006 r.

960Rozporządzenie z 29.08.2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 161, poz. 1138).

961RPO-5362770IX/06 z 16.07.2006 r.

962Pismo z 9.08.2006 r.

963RPO-536260-IX-/06 z 28.08.2006 r.

964Pismo z 6.09.2006 r.

965Rozporządzenie z 23.02.2004 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 618).

966RPO-539608-IX/06 z 15.11.2006 r.

967RPO-525943-IX/06 z 25.04.2006 r.

968HACCP (ang. Hazard Analisys and Critical Control Point) – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli, który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów.

969Pismo z 1.06.2006 r.

970RPO-541369-IX/06 z 14.11.2006 r.

971RPO-530628-IX/06 z 3.07.2006 r.

972Pismo z 8.08.2006 r.

973Pismo z 10.11.2006 r.

974RPO-543697-IX/06 z 23.11.2006 r.

975Pismo z 15.12.2006 r.

976Wyrok TK z 29.06.2006 r. sygn. akt P 30/05.

977RPO-517546-IX/05 z 10.05.2006 r.

978Art. 31 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.

979Pismo z 6.09.2006 r.

980RPO-530451-IX/06 z 28.08.2006 r.

981Pismo z 4.10.2006 r.

982Decyzja Nr 522 z 25.09.2006 r.

983RPO-530140-IX/06 z 7.11.2006 r.

984Pismo z 7.12.2006 r.

985RPO-522501-IX/05 z 22.02.2006 r.

986Pismo z 15.03.2006 r.

987RPO-532424-IX/06 z 26.09.2006 r.

988Pismo z 20.12.2006 r.

989RPO-514137-IX/05 z 11.05.2006 r.

990Pismo z 1.06.2006 r.

991RPO-514137-IX/05 z 26.06.2006 r.

992Pismo z 13.07.2006 r.

993RPO-518444-IX/05 z 5.01.2006 r.

994§ 9 pkt 3 rozporządzenia z 19.05.2005 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 822).

995Pismo z 31.01.2006 r.

996RPO-515109-IX/05 z 8.03.2006 r.

997Pismo z 5.04.2006 r.

998RPO-498090-IX/05 z 20.02.2006 r.

999Pismo z 30.03.2006 r.

1000RPO-539767-IX/06 z 13.10.2006 r.

1001Zarządzenie z 28.12.1995 r. (M.P. Nr 7, poz. 84 ze zm.).

1002Pismo z 13.11.2006 r.

1003RPO-490390-IX/04 z 6.03.2006 r.

1004Pismo z 5.04.2006 r.

1005Wyrok z 19.10.2004 r., sygn. akt K 1/04.

1006Pismo z 11.08.2006 r.

1007RPO-456364-IX/03 z 26.06.2006 r.

1008Sygn. akt SK 42/06.

1009RPO-510021-IX/05 z 11.09.2006 r.

1010Pismo z 8.10.2006 r.

1011Konferencja zorganizowana została przez Rzecznika 28.06.2006 r.

1012Ustawa z 6.01.2005 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 141).

1013Wizyta odbyła się 25.10.2006 r., w ramach wizytacji województwa małopolskiego.

1014Więcej w Informacji za 2006 r. str...........

1015Pełnomocnicy terenowi Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibami we Wrocławiu i  w  Gdańsku zostali ustanowieni za zgodą Sejmu wyrażoną odpowiednio w uchwałach: z  27.08.2004 r. (M.P. Nr 37, poz. 649) i z 3.06.2005 r. (M.P. Nr 34, poz. 467). Ich zakresy i tryb działania Rzecznik określił odpowiednio w zarządzeniach: Nr 8/2004 RPO z 14.09.2004 r. (dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego) i Nr 2/2005 RPO z 14.06.2005 r. (dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, i  warmińsko-mazurskiego). W tych aktach Pełnomocnicy zostali zobowiązani przez Rzecznika do przyjmowania spraw wnoszonych przez obywateli lub ich organizacje spoza swego terytorialnego zakresu działania

1016Łączne zatrudnienie obejmuje 10 etatów (w tym trzech pracowników niemerytorycznych) oraz cztery osoby są zatrudnione na umowę o dzieło. Skromne możliwości kadrowe są niwelowane poprzez współdziałanie z wolontariuszami – studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobre kontakty ze studentami pozwalają na szeroki ich udział w pracy na rzecz Biura a także na podnoszenie praktycznych kwalifikacji współpracowników Kliniki Prawa przy Wydziale. Bardzo ważnym czynnikiem pracy Zespołu stało się także współdziałanie z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw „KARTA 99”. Dodatkowym działaniem była współpraca z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i udział w Programie „ Wrocław bez barier” Pełnomocnik terenowy współpracował z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie 30.01.2006 r. dr Maciej Lis wygłosił wykład nt. „Zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osób trzeciego wieku.” Poza tym Rzecznik współpracował z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta.

1017RPO-521337-XX/05, RPO-507570-XX/05, RPO-523988-XX/05.

1018RPO-533681-XX/06, RPO-536653-XX/06.

1019RPO-537529-XX/06.

1020RPO-532073-XX/06.

1021RPO-531702-XX/06.

1022RPO-539650-XX/06.

1023RPO-505060-XX/05.

1024RPO-530450-XX/06.

1025RPO-535210-XX/06.

1026RPO-535247-XX/06.

1027RPO-513055-XX/05.

1028RPO-521339-XX/05.

1029Łączne zatrudnienie obejmuje 9 etatów (w tym dwóch pracowników niemerytorycznych). Zespół Terenowy współpracował z wolontariuszami – studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dobre kontakty ze studentami pozwalają na szeroki ich udział w pracy na rzecz Biura a także na podnoszenie praktycznych kwalifikacji współpracowników Kliniki Prawa przy Wydziale. Bardzo ważnym czynnikiem pracy Zespołu stało się także współdziałanie z Pomorską Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych (23.03.2006 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady) oraz z przedstawicielami organizacji reprezentującymi mniejszości narodowe w województwie pomorskim: Związkiem Tatarów RP, Związkiem Ukraińców, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Wyznaniową Gminą Żydowską (27.04.2006 r. odbyło się spotkanie).

 Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumiałej treści.

**) Pojęcie „sprawy podjętej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające.Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna