Informacja


Wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisówPobieranie 2.74 Mb.
Strona42/45
Data28.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego
o wykładnię przepisów

 1. RPO-525063-VI/06 z 20.06.2006 r. – w sprawie sposobu opodatkowania usług świadczonych przez lekarzy weterynarii polegających na badaniu zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju. Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 20.11.2006 r., sygn. akt II FPS 3/05).

 2. RPO-506987-IV/05 z 22.08.2006 r. – w sprawie obciążania kosztami postępowania rozgraniczeniowego. Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 11.12.2006 r., sygn. akt I OPS 5/06).


Wnioski do Sądu Najwyższego o odpowiedź
na pytanie prawne

a)  Złożone w okresie 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. 1. RPO-520158-III/05 z 22.03.2006 r. – w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby korzystające z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy, które jednocześnie prowadzą w tych okresach działalność gospodarczą. Wniosek uwzględniony (uchwała SN z dnia 23.05.2006 r., sygn. akt III UZP 2/06).

 2. RPO-516775-V/05 z 28.03.2006 r. – w sprawie możliwości dziedziczenia roszczenia o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe. Wniosek uwzględniony (uchwała SN z dnia 13.07.2006 r., sygn. akt III CZP 33/06).

 3. RPO-538178-VI/06 z 14.08.2006 r. – w sprawie legitymacji procesowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą, w sytuacji gdy został on odwołany z zarządu.

 4. RPO-529052-IV/06 z 03.11.2006 r. – w sprawie wykładni i stosowania przepisu art. 405 Kpc dotyczącego sądu właściwego do wznowienia postępowania na innej podstawie niż określone w art. 401 oraz art. 4011 Kpc.

 5. RPO-513156-IV/05 z 09.11.2006 r. – w sprawie wątpliwości dotyczących wygaśnięcia praw majątkowych osób trzecich, które obciążały wody państwowe.

 6. RPO-544926-V/06 z 23.11.2006 r. – w sprawie dostępu do sądu w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich.
 1. Złożone wcześniej – Rozpatrzone w okresie
  01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. 1. RPO-490110-IV/04 z 25.01.2005 r. – w sprawie terminu przedawnienia roszczeń deliktowych. Wniosek rozpoznany (uchwała SN z dnia 17.02.2006 r., sygn. akt III CZP 84/05).

 2. RPO-513487-XI/05 z 31.08.2005 r. – w sprawie zakazu kontaktów z dziećmi orzeczonego wobec rodziców dysponujących władzą rodzicielską. Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 8.03.2006 r., sygn. akt III CZP 98/05).

 3. RPO-508644-IV/05 z 02.09.2005 r. – w sprawie obliczania terminu zasiedzenia nieruchomości. Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 19.01.2006 r., sygn. akt III CZP 100/05).

 4. RPO-514663-V/05 z 16.09.2005 r. – w sprawie przeniesienia własności urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania wody, gazu, prądu elektrycznego. Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 19.01.2006 r., sygn. akt III CZP 100/05).

 5. RPO-505195-IV/05 z 19.09.2005 r. – w sprawie legitymacji do wytoczenia powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 15.03.2006 r., sygn. akt III CZP 106/05).

 6. RPO-518302-III/05 z 17.11.2005 r. – w sprawie kwestionowania przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby pobierającej rentę. Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26.01.2006 r., sygn. akt III UZP 2/05).

 7. RPO-519666-IV/05 z 01.12.2005 r. – w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za wydanie decyzji podatkowej nieostatecznej, która została uchylona przez odwoławczy organ podatkowy. Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26.04.2006 r., sygn. akt III CZP 125/05).


Załącznik Nr 6

Kasacje

a)  Złożone w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
Lp.

Nr sprawy

Data

wystąpieniaData

rozpoznaniaSygnatura

akt


Wynik

1.

RPO-485017-II/04

18.01.2006

10.08.2006

III KK 31/06

uwzgl.

2.

RPO-508600-II/05

18.01.2006

20.04.2006

III KK 30/06

uwzgl.

3.

RPO-495528-II/05

20.01.2006

07.06.2006

II KK 34/06

oddal.

4.

RPO-468295-II/04

24.01.2006

08.03.2006

IV KK 27/06

uwzgl.

5.

RPO-519117-II/05

03.02.2006

28.06.2006

II KK 51/06

uwzgl.

6.

RPO-505246-II/05

07.02.2006

20.04.2006

IV KK 43/06

uwzgl.

7.

RPO-514870-II/05

08.02.2006


8.

RPO-506566-II/05

09.02.2006


9.

RPO-503039-II/05

10.02.2006


10.

RPO-517996-II/05

13.02.2006

18.10.2006

V KK 69/06

uwzgl.

11.

RPO-505239-II/05

13.02.2006

06.04.2006

II KK 65/06

uwzgl.

12.

RPO-514068-II/05

14.02.2006

10.08.2006

III KK 61/06

oddal.

13.

RPO-519639-II/05

14.02.2006

06.04.2006

II KK 72/06

uwzgl.

14.

RPO-517250-II/05

17.02.2006

24.03.2006

WK 2/06

oddal.

15.

RPO-502861-II/05

17.02.2006

26.07.2006

III KK 70/06

uwzgl.

16.

RPO-523015-II/06

01.03.2006

04.05.2006

II KK 87/06

uwzgl.

17.

RPO-505241-II/05

08.03.2006

04.05.2006

II KK 97/06

uwzgl.

18.

RPO-492223-II/04

22.03.2006

09.05.2006

IV KK 104/06

uwzgl.

19.

RPO-523110-VI/06

27.03.2006

22.06.2006

IV KK 113/06

uwzgl.

20.

RPO-511626-II/05

04.04.2006

03.08.2006

III KK 140/06

uwzgl.

21.

RPO-526420-II/06

04.04.2006

12.07.2006

IV KK 120/06

oddal.

22.

RPO-512499-II/05

05.04.2006

08.06.2006

III KK 145/06

uwzgl.

23.

RPO-515188-II/05

14.04.2006

12.10.2006

III KK 167/06

uwzgl.

24.

RPO-502887-II/05

25.04.2006

19.12.2006

II KK 156/06

uwzgl.

25.

RPO-520454-II/05

25.04.2006

03.08.2006

III KK 178/06

uwzgl.

26.

RPO-491822-II/04

28.04.2006

29.06.2006

V KK 163/06

uwzgl.

27.

RPO-517879-II/05

11.05.2006

05.07.2006

IV KK 183/06

uwzgl.

28.

RPO-517906-II/05

19.05.2006


29.

RPO-500414-II/05

23.05.2006

05.12.2006

III KK 211/06

uwzgl.

30.

RPO-528807-II706

31.05.2006

06.07.2006

WK 9/06

uwzgl.

31.

RPO-517629-II/05

31.05.2006

10.08.2006

V KK 212/06
32.

RPO-513942-II/05

06.06.2006

02.10.2006

V KK 213/06

uwzgl.

33.

RPO-515256-II/05

12.06.2006

19.10.2006

V KK 221/06

uwzgl.

34.

RPO-516751-II/05

12.06.2006

21.09.2006

II KK 224/06

uwzgl.

35.

RPO-482820-II/04

16.06.2006

27.10.2006

IV KK 240/06

uwzgl.

36.

RPO-523323-II/06

20.06.2006

02.10.2006

V KK 243/06

uwzgl.

37.

RPO-523081-II/06

23.06.2006

27.10.2006

IV KK 257/06

uwzgl.

38.

RPO-525079-II/06

05.07.2006


39.

RPO-487848-II/04

07.07.2006

25.10.2006

III KK 275/06

uwzgl.

40.

RPO-528472-II/06

12.07.2006


41.

RPO-518230-II/05

13.07.2006


42.

RPO-522109-II/06

14.07.2006

5.12.2006

III KK 283/06

oddal.

43.

RPO-519637-II/05

24.08.2006


44.

RPO-456836-II/03

29.08.2006


45.

RPO-533125-II/06

01.09.2006


46.

RPO-532405-II/06

06.09.2006

05.12.2006

III KK 350/06

oddal.

47.

RPO-529934-II/06

06.09.2006

12.10.2006

III KK 349/06

uwzgl.

48.

RPO-531842-II/06

08.09.2006


49.

RPO-533795-II/06

08.09.2006

18.10.2006

IV KK 369/06

uwzgl.

50.

RPO-518143-II/05

13.09.2006


51.

RPO-467334-II/04

13.09.2006

22.11.2006

III KK 367/06

oddal.

52.

RPO-538265-II/06

15.09.2006


53.

RPO-528473-II/06

20.09.2006


54.

RPO-517438-II/05

20.09.2006

bez rozpoznania wobec cofnięcia

kasacji przez RPO55.

RPO-491535-II/04

21.09.2006


56.

RPO-506406-II/05

27.09.2006


57.

RPO-533382-II/06

27.09.2006


58.

RPO-534335-II/06

29.09.2006

16.11.2006

II KK 337/06

uwzgl.

59.

RPO-530296-II/06

03.10.2006

29.11.2006

IV KK 399/06

uwzgl.

60.

RPO-537912-II/06

04.10.2006


61.

RPO-527090-II/06

09.10.2006


62.

RPO-538368-II/06

13.10.2006

07.12.2006

III KK 399/06

uwzgl.

63.

RPO-532107-II/06

16.10.2006


64.

RPO-468611-II/04

19.10.2006


65.

RPO-540648-II/06

30.10.2006

29.11.2006

IV KK 425/06

uwzgl.

66.

RPO-523711-II/06

30.10.2006


67.

RPO-529910-II/06

03.11.2006


68.

RPO-532994-II/06

16.11.2006

19.12.2006

IV KK 446/06

uwzgl.

69.

RPO-541002-II/06

16.11.2006


70.

RPO-533794-II/06

17.11.2006


71.

RPO-500656-II/05

28.11.2006


72.

RPO-519958-II/05

04.12.2006


73.

RPO-542537-II/06

07.12.2006


74.

RPO-477972-II/04

07.12.2006


75.

RPO-539599-II/06

15.12.2006


76.

RPO-536076-II/06

15.12.2006


77.

RPO-541379-II/06

18.12.2006


78.

RPO-527103-II/06

18.12.2006


Załącznik Nr 7Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna