Informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 247.98 Kb.
Strona1/9
Data04.02.2018
Rozmiar247.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Informacja o dostępnych konkursach i programach pomocowych

Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych

Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Tarnów ul. Szujskiego 66Telefon: (014) 622-09-64, 623 55 16

Fax: (014) 621 39 55

e-mai: cfp@tarr.tarnow.pl


Pakiet Informacyjny
Informacja o dostępnych konkursach i programach pomocowych


Tarnów, październik 2011 r.


Spis treści1. Preferencyjne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców 4

2. Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia do 50 % dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych 5

Fundusz Poręczeń Kredytowych 6

Phare 2002 - Sektorowy program rozwoju MŚP i innowacji „Pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym” 9

Fundusz zalążkowy „Kapitał na innowacje” 10

Mój Biznes Mój Sukces 2 11

Małopolski Regionalny Program Operacyjny: Działanie 2.2 B - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R 12

Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.3 Schemat B „Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha” 13

Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.1, Schemat A „Drogi o znaczeniu regionalnym” 15

Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.1 Schemat C, „Drogi powiatowe” 16

Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działania 5.3 Schemat A: „Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego” 17

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkurs na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 19

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkurs na projekty innowacyjne upowszechniające realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 19

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkurs na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkurs na projekty innowacyjne upowszechniające realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 21

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 22

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; Konkurs zamknięty na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego 23

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” 24

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” 25

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” 27

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 27

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 28

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” 30

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 32

Konkurs zamknięty pt. „Wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną” 34

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012 35

Program społeczny AXA „Wspieramy mamy” 36

Konkurs mikrograntów „Dzień Bezpiecznego Internetu” 2011/12 37
  1. Pobieranie 247.98 Kb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna