Imię I nazwiskoPobieranie 31.23 Kb.
Data04.01.2018
Rozmiar31.23 Kb.
REGULAMIN
wyjazdów na targi międzynarodowe oraz krajowe

realizowane w ramach operacji
pt.”Promocja produktów i usług lokalnych powiatu gorlickiego poprzez udział w jarmarkach regionalnych,

targach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wystawie

§ 1
Regulamin określa procedury i działania podejmowane przez Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gorlicach (zwanej dalej GSWP) w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów


w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” - ”Promocja produktów i usług lokalnych powiatu gorlickiego poprzez udział w jarmarkach regionalnych, targach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wystawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER,  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (zwanej dalej Operacją).

§ 2
1. Zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego, w ramach przywołanej powyżej Operacji realizowane będą wyjazdy na wystawę/ targi odbywające się


w 2013, w kraju i zagranicą, podczas których osoby reprezentujące Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, będą promować lokalną twórczość związaną z wyrobami artystycznymi powiatu gorlickiego.

2. Udział w wystawie/ targach będzie ogólnodostępny dla wszystkich twórców z powiatu gorlickiego. Dobór produktów lokalnych a zarazem ich twórców odbywał się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. Na każdy wyjazd/wystawę należy złożyć odrębny Wniosek Zgłoszeniowy. Wniosek zgłoszeniowy stanowi załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Na wyjazdy przeznaczona została łączna kwota: – 23 563,00 zł. tj.

- wyjazd do Szwecji – 8 631,00 zł

- wyjazd do Bardejowa – 1 732,00 zł

- wyjazd do Sopotu – 6 000,00 zł

-wyjazd do Krakowa – 4 000,00 zł

- wyjazd do Bobowej – 400,00 zł

- wyjazd do Wysowej-Zdrój – 600,00 zł

- wyjazd na wystawę do Warszawy – 2 200,00 zł


Szczegółowy harmonogram wyjazdów na wystawy/targi stanowi załacznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 3
1. GSWP w ramach Operacji pokrywał będzie następujące koszty:

- koszty transportu (delegacja samochodem, prom),

- koszty noclegu – w średnim standardzie,

- koszty bezpośredniego uczestnictwa w imprezie: stoisko,do wysokości 80% kosztów wskazanych w &2 ust.3. Koszty powyżej zaplanowanych, pokrywane będą przez uczestników wyjazdu.
2. Wszystkie rozliczane koszty uczestnictwa w imprezach/prezentacjach,
o których mowa w §3 ust. 1 należy udokumentować fakturami VAT, rachunkami bądź innymi dokumentami o równoważnym charakterze i złożyć w Biurze GSWP do 14 dni po powrocie z imprezy.

3. Uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do samodzielnej organizacji wyjazdu.

4. Uczestnik zabiera na wyjazd co najmniej 3 produkty innych twórcow
z powiatu gorlickiego.

5. Uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do zrobienia dokumentacji fotograficznej z pobytu na imprezie.


§4
1. O wyjazd na wystawę/ targi ubiegać się mogą w ramach Operacji: wszyscy twórcy ludowi z terenu powiatu Gorlickiego.

2. Osoba zainteresowana wyjazdem zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć osobiście w biurze GSWP.


§ 5
1. Informacja o możliwości wyjazdu wraz z regulaminem oraz wymaganymi załacznikami zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gswp.pl
2. Lista osób oczekujących na wyjazd zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
§ 6
1. Wszystkie osoby określone w § 4, ubiegające się o wyjazd w ramach Operacji, zobowiązane są do podpisania umowy na wyjazd w terminie - nie później niż na 1 miesiąc przed terminem planowanej imprezy.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu możliwość wzięcia udziału przechodzi na kolejną osobę na liście oczekujących.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie„Promocja produktów i usług lokalnych powiatu gorlickiego poprzez udział w jarmarkach regionalnych, targach ogólnopolskich
i międzynarodowych oraz wystawie”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt złożony za pośrednictwem LGD "Beskid Gorlicki"
Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice

tel/fax 18 353-60-72e-mail: gowp@iap.pl, www.gswp.pl


Pobieranie 31.23 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna