Ii międzyszkolny konkurs szkóŁ podstawowychPobieranie 85.52 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar85.52 Kb.

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BankoMat

pod patronatem BANKU PKO BP Oddział w Dukli

Iwla 2011


…………………………………………………….

imię i nazwisko klasa
……………………………………………………

nazwa szkoły


ZADANIE 1 [ 7 p. ]

Na początku marca, jak co miesiąc pan Adam otrzymał z banku wyciąg ze swojego konta. Oto jego fragment:Adam Szymański

Numer rachunku: 73 1020 2964 0000 4612 2367 0642

Wyciąg za okres 01.02.2011 – 28.02.2011Saldo poprzednie z dnia 31.01.2011 + 432,20
Data

operacji


Opis operacji


Kwota operacji

Saldo

05.02.2011

opłata za prowadzenie rachunku

- 7,40

+ 424,80

07.02.2011

polecenie zapłaty - prąd
+ 211,80

12.02.2011

transakcja kartą płatniczą

- 88,25
17.02.2011

polecenie zapłaty - Internet

- 48,00
20.02.2011

wypłata z bankomatu- 74,45

26.02.2011

transakcja kartą płatniczą

- 125,40
28.02.2011

wynagrodzenie za pracę


 1. uzupełnij puste pozycje (do 26.02.2011),

 2. ostatniego dnia lutego na konto pana Adama wpłynęło wynagrodzenie za pracę. Po tej wpłacie stan konta wyniósł 1233,30 zł. Jakie było wynagrodzenie pana Adama? Wpisz właściwe dane do ostatniego wiersza tabeli wyżej.


ZADANIE 2 [ 2 p. ]

Jak przebiega płatność kartą w sklepie? Wstaw w kratki numery od 1 do 5.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN.

Sprzedawca wprowadza dane karty do terminala.

Po zaakceptowaniu transakcji, terminal drukuje pokwitowanie.

Terminal odczytuje informacje zapisane na karcie.

Sprzedawca wprowadza kwotę transakcji.
ZADANIE 3 [ 1 p. ]

Igor dostaje miesięcznie 20 złotych, z czego 60% wpłaca na SKO. Ile miesięcznie wpłaca Igor na SKO? 1. 12 zł B. 10 zł C. 8 zł D. 16 zł


ZADANIE 4 [ 1 p.]

1000 groszy to: 1. 1 zł B. 10 zł C. 100 zł D. 1000 zł


ZADANIE 5 [ 4 p. ]

W rozsypance literowej zostały ukryte pojęcia związane z bankiem. Odszukaj je i wykreśl. Pozostałe litery czytane rzędami poziomymi utworzą hasło. Wyjaśnij je.
B

P

O

Ż

Y

C

Z

K

A

R

A

N

Y

K

Z

C

E

N

A

P

T

R

D

E

B

E

T

T

R

I

A

A

K

L

N

Y

A

B

A

N

K

O

M

A

T

K

O

N

T

O

B

A

N

K

bank pin


bankomat pożyczka

czek rata

debet żyrant

konto

Hasło: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZADANIE 6 [ 3 p. ]

Grześ miał 400 złotych. Ojciec chcąc zachęcić syna do oszczędzania obiecał, że jeżeli nie będzie wydawał tych pieniędzy, to dołoży mu po roku 2 złote za każde zaoszczędzone 10 złotych. Jaki będzie stan konta Krzysia po dwóch latach?

Obliczenia:

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………….


ZADANIE 7 [ 3 p. ]

84 złote wypłacono monetami 2 zł i 5 zł. Razem było 30 monet. Ile było monet dwuzłotowych, a ile pięciozłotowych?

Obliczenia:

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………….ZADANIE 8 [ 4 p. ]

 1. Pan Słomiany wpłacił do Banku Wiejskiego 7000 złotych na jeden rok. Jaki będzie stan konta pana Słomianego po upływie roku?

 2. Pan Konopny wpłacił do tego samego banku 800 euro na jeden rok. Ile wyniosą odsetki po upływie roku?

Uwaga: Bank potrąca od odsetek podatek w wysokości 20%

BANK WIEJSKI

Lokaty 12 - miesięczneWalutaeuro

Oprocentowanie

6 %

1,5 %

Obliczenia:

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Brudnopis

Poniżej możesz sprawdzić rozwiązania.

…………………………………………………….

imię i nazwisko klasa
……………………………………………………

nazwa szkoły


ZADANIE 1 [ 7 p. ]

Na początku marca, jak co miesiąc pan Adam otrzymał z banku wyciąg ze swojego konta. Oto jego fragment:Adam Szymański

Numer rachunku: 73 1020 2964 0000 4612 2367 0642

Wyciąg za okres 01.02.2011 – 28.02.2011Saldo poprzednie z dnia 31.01.2011 + 432,20
Data

operacji


Opis operacji


Kwota operacji

Saldo

05.02.2011

opłata za prowadzenie rachunku

- 7,40

+ 424,80

07.02.2011

polecenie zapłaty - prąd

- 213,00

+ 211,80

12.02.2011

transakcja kartą płatniczą

- 88,25

+ 123,55

17.02.2011

polecenie zapłaty - Internet

- 48,00

+ 75,55

20.02.2011

wypłata z bankomatu

- 150,00

- 74,45

26.02.2011

transakcja kartą płatniczą

- 125,40

- 199,85

28.02.2011

wynagrodzenie za pracę

+ 1433,15

+ 1233,30
 1. uzupełnij puste pozycje (do 26.02.2011),

 2. ostatniego dnia lutego na konto pana Adama wpłynęło wynagrodzenie za pracę. Po tej wpłacie stan konta wyniósł 1233,30 zł. Jakie było wynagrodzenie pana Adama? Wpisz właściwe dane do ostatniego wiersza tabeli wyżej.


ZADANIE 2 [ 2 p. ]

Jak przebiega płatność kartą w sklepie? Wstaw w kratki numery od 1 do 5.


4
Potwierdzenie transakcji kodem PIN.


1

Sprzedawca wprowadza dane karty do terminala.


5


Po zaakceptowaniu transakcji, terminal drukuje pokwitowanie.


2

Terminal odczytuje informacje zapisane na karcie.


3

Sprzedawca wprowadza kwotę transakcji.
ZADANIE 3 [ 1 p. ]

Igor dostaje miesięcznie 20 złotych, z czego 60% wpłaca na SKO. Ile miesięcznie wpłaca Igor na SKO? 1. 12 zł B. 10 zł C. 8 zł D. 16 zł


ZADANIE 4 [ 1 p.]

1000 groszy to: 1. 1 zł B. 10 zł C. 100 zł D. 1000 zł


ZADANIE 5 [ 4 p. ]

W rozsypance literowej zostały ukryte pojęcia związane z bankiem. Odszukaj je i wykreśl. Pozostałe litery czytane rzędami poziomymi utworzą hasło. Wyjaśnij je.
B

P

O

Ż

Y

C

Z

K

A

R

A

N

Y

K

Z

C

E

N

A

P

T

R

D

E

B

E

T

T

R

I

A

A

K

L

N

Y

A

B

A

N

K

O

M

A

T

K

O

N

T

O

B

A

N

K

bank pin


bankomat pożyczka

czek rata

debet żyrant

konto

Hasło: Bank centralny to państwowy lub podporządkowany państwu bank odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu bankowego. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski

ZADANIE 6 [ 3 p. ]

Grześ miał 400 złotych. Ojciec chcąc zachęcić syna do oszczędzania obiecał, że jeżeli nie będzie wydawał tych pieniędzy, to dołoży mu po roku 2 złote za każde zaoszczędzone 10 złotych. Jaki będzie stan konta Krzysia po dwóch latach?


Odpowiedź: Stan konta Krzysia po dwóch latach wyniesie 576 zł.
ZADANIE 7 [ 3 p. ]

84 złote wypłacono monetami 2 zł i 5 zł. Razem było 30 monet. Ile było monet dwuzłotowych, a ile pięciozłotowych?


Odpowiedź: Monet dwuzłotowych było 22, a pięciozłotowych 8.
ZADANIE 8 [ 4 p. ]

 1. Pan Słomiany wpłacił do Banku Wiejskiego 7000 złotych na jeden rok. Jaki będzie stan konta pana Słomianego po upływie roku?

 2. Pan Konopny wpłacił do tego samego banku 800 euro na jeden rok. Ile wyniosą odsetki po upływie roku?

Uwaga: Bank potrąca od odsetek podatek w wysokości 20%


BANK WIEJSKI

Lokaty 12 - miesięczneWalutaeuro

Oprocentowanie

6 %

1,5 %

Odpowiedź: Stan konta pana Słomianego po roku wyniesie 7336 zł. Odsetki pana Konopnego po roku wyniosą 9,60 euro.

Pobieranie 85.52 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu