Ib dla FirmPobieranie 13.93 Mb.
Strona1/85
Data22.03.2020
Rozmiar13.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85

Bank Spółdzielczy w Poniatowej Internet Banking dla Firm
BANK SPÓŁDZIELCZY

w Poniatowej

Internet Banking

dla Firm

(instrukcja użytkownika)

Wersja 20.9

http://www.bsponiatowej.pl

Spis treści

1. Słownik pojęć 5

2. Bezpieczeństwo 6

2.1. Certyfikat 7

2.2. Podpis cyfrowy 7

2.3. Blokowanie dostępu do serwisu Internet Banking przez klienta 83. Konfiguracja 9

4. Logowanie do Serwisu 13

4.1. Zmiana hasła 14

4.1. Wylogowanie 14

4.2. Profile 155. Menu główne 16

6. Rachunki 17

6.1. Lista rachunków 17

6.2. Harmonogram płatności 18

6.3. Historia 18

6.4. Wyciągi 21

6.5. Płatności masowe 22

6.6. Lista przelewów dewizowych 23

6.7. Blokada środków 23

6.8. Rachunki powiernicze 24

6.9. Wyciąg w formacie JPK 257. Lokaty 26

7.1. Lista lokat 26

7.2. Historia operacji 28

7.3. Wyciągi 28

7.4. Zakładanie lokaty 28

8. Kredyty 30

8.1. Lista kredytów 30

8.2. Historia operacji 31

8.3. Wyciągi 319. Przelewy 32

9.1. Lista przelewów 329.1.1. Filtr przelewów 36

9.1.2. Podpisywanie przelewów 38

9.1.3. Akceptacja przelewów 41

9.1.4. Wycofanie podpisów z przelewów 42

9.1.5. Wycofanie akceptacji z przelewów 42

9.1.6. Usuwanie przelewów 43

9.1.7. Wydruk listy przelewów 43

9.1.8. Modyfikacja grupowa przelewów 43

9.2. Przelew dowolny 44

9.3. Przelew – Płatność podzielona (Split Payment) 47

9.4. Przelew do ZUS 48

9.5. Przelew podatkowy 48

9.6. Przelew dewizowy 51

9.7. Przelew na rachunek własny 53

9.8. Polecenie zapłaty 55

9.9. Usługa PayByNet 56

9.10. Doładowania telefonów 57

9.11. Autowypłata 58

9.12. Widok zagregowany 609.12.1. Przelewy niezgrupowane 61

9.12.2. Paczki przelewów 61

9.12.3. Grupy przelewów 61

9.13. Przelewy grupowe 629.13.1. Import 62

9.13.2. Do grupy kontrahentów 63

10. Zlecenia 65

10.1. Lista zleceń 6511. Kontrahenci 67

11.1. Grupy kontrahentów 67

11.2. Lista kontrahentów 68

11.3. Dodanie nowego kontrahenta, edycja danych kontrahenta 68

11.4. Import kontrahentów 69

11.5. Wyszukiwanie kontrahenta 7012. Ustawienia 72

12.1. Jednostki organizacyjne 72

12.2. Adresy e-mailowe dla wyciągów 72

12.3. Reguły autoryzacji 73

12.4. Operatorzy 73

12.5. Kanały dostępu 76

12.6. Parametry 77

13. Informacje 85

13.1. Komunikaty 85

13.2. Poczta 86

13.3. Rejestr zdarzeń 8614. Wnioski 87

15. Waluty 88

15.1. Tabela kursów walut 88

15.2. Wymiana walut 88

16. Załączniki 90

16.1. Instrukcja wypełniania polecenia przelewu podatkowego. 90

16.2. Struktura pliku w formacie ELIXIR-O - import 90

16.3. Struktura pliku w formacie VideoTel. 92

16.4. Struktura wyciągu w formacie VideoTel. 94

16.5. Struktura wyciągu w formacie MT940. 94

16.6. Import kontrahentów – struktura pliku 97

16.7. Przelewy eksport – format ELIXIR-0 97

16.8. Eksport przelewów w formacie csv (płatności masowe) 99

16.9. Eksport przelewów w formacie XLS (płatności masowe) 100

16.10. Format pliku SIMP 101

16.11. Format pliku Przecinkowy – typ 2 103

16.12. Eksport przelewów w formacie XML (płatności masowe) 105

16.13. Polecenia autowypłaty w formacie ING 105

16.14. Format pliku ELIXIR-O do obsługi Split Payment: 106

Historia zmian wersji dokumentu 108

Spis rysunków 110
Drodzy Klienci!

Przedstawiamy Państwu internetowy Serwis obsługi rachunków, który umożliwia szybkie i bezpieczne zarządzanie aktywami i pasywami firmy, bez konieczności kontaktowania się z Bankiem w tradycyjny sposób. Możecie Państwo wykonać większość operacji finansowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki przejrzystemu, graficznemu interfejsowi korzystanie z Serwisu jest bardzo proste, a zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przed próbami ingerencji nieuprawnionych osób.

Mamy nadzieję, że korzystanie z Serwisu usprawni prowadzenie Państwa Firmy.

Z wyrazami szacunku

Bank Spółdzielczy

Najważniejsze elementy Serwisu:


 • Wykonywanie przelewów krajowych, zagranicznych i dewizowych

 • Import przelewów w formatach Elixir i VideoTel z innych Systemów finansowo - księgowych

 • Podpisywanie przelewów za pomocą kart kryptograficznych

 • Przeglądanie i wydruk wyciągów

 • Historia operacji: wydruk oraz eksport do formatów Excela i pdf

 • Lista kontrahentów

 • Import kontrahentów z innych Serwisów finansowych

 • Zakładanie lokat

 • Informacje o rachunkach, lokatach, kredytach i zleceniach stałych

 • Sprawdzanie aktualnych kursów walut

 • Dodawanie użytkowników Serwisu oraz zarządzanie ich uprawnieniami

 • Podział rachunków na jednostki organizacyjne
 1. Słownik pojęćSerwis – aplikacja Internet Banking dla Firm, której dotyczy niniejsza instrukcja.
Identyfikator klienta – unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi Serwisu przez Bank w chwili uruchomienia usługi.
Hasło dostępu – indywidualne hasło dostępu klienta do Serwisu, ustalone przez użytkownika przy pierwszym jego logowaniu do Serwisu. Musi mieć, co najmniej 8 znaków i musi w nim wystąpić, co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra.
Podpis cyfrowyprzekształcenie kryptograficzne danych operacji finansowej np. przelewu, umożliwiające sprawdzenie przez Bank autentyczności i integralności danych, zapewniające nadawcy ochronę przed ich sfałszowaniem. Podpisywanie operacji bankowych realizowane jest przy użyciu kart kryptograficznych.
SSL (ang. Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń www, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
 1. Bezpieczeństwo

Wykonywanie operacji finansowych za pośrednictwem Internetu, wymaga zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.W tym celu Serwis wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne, które zapewniają komfort bezpiecznego korzystania z Serwisu.


Ważne

Urządzenie dostępowe i oprogramowanie:

 • Nie wolno korzystać z komputerów ogólnie dostępnych (np. w kawiarence internetowej).

 • Nie wolno korzystać z niezaufanych sieci komputerowych (w tym Wi-Fi).

 • Zawsze używać aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą oraz aktualizować na bieżąco system operacyjny.

Logowanie:

 • Identyfikator i hasło logowania przeznaczone są tylko dla jednej osoby. Nie wolno udostępniać identyfikatora i/lub hasła logowania innym osobom.

 • Nie należy trzymać hasła logowania wraz z obiektem służącym do autoryzacji (np.: lista haseł jednorazowych, token, karta kryptograficzna) w jednym miejscu.

 • Kartę kryptograficzną po dokonaniu autoryzacji operacji należy usunąć z komputera.

 • Nie wolno zezwalać przeglądarce na zapisywanie identyfikatora i/lub hasła.

 • Należy pamiętać o regularnej zmianie hasła, używając kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaku specjalnego.

 • Nie wolno logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail – adres strony logowania należy wprowadzać samodzielnie lub korzystając z odpowiedniego linku wyłącznie na stronie banku.

 • Nie wolno podawać na stronie logowania innych danych niż identyfikator i hasło do logowania (logowanie nigdy nie wymaga podawania hasła jednorazowego, PIN-u karty, numeru telefonu, numeru PESEL, daty urodzenia itp.).

 • Nie wolno po zalogowaniu do systemu transakcyjnego odchodzić od komputera, a po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.

 • Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane – powinna się pojawić kłódka na pasku przeglądarki.

 • Należy sprawdzić prawidłowość certyfikatu.

 • Należy sprawdzić czy po wprowadzeniu i zatwierdzeniu identyfikatora został wyświetlony obrazek wybrany wcześniej przez klienta z galerii i czy obrazek zawiera prawidłowy czas wyświetlenia.

Autoryzacja operacji:

 • W trakcie autoryzacji operacji należy koniecznie:

  • dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej wiadomości SMS i upewnić się, czy treść wiadomości dotyczy właściwej operacji;

  • dokładnie sprawdzić, czy w wiadomości SMS cyfry numeru rachunku, na który jest wysyłany przelew, zgadzają się z tymi, które widoczne są na ekranie komputera.

Wiadomości e-mail i MMS:

 • Bank nigdy nie wysyła do klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych.

 • Bank nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o aktualizację danych.

 • Bank nigdy nie podaje w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych.

 • Wiadomości e-mail oraz MMS nieznanego pochodzenia mogą zawierać załączniki ze złośliwym oprogramowaniem, dlatego nie wolno ich otwierać i klikać na linki zawarte w takich wiadomościach.

Dziwne zachowanie na stronie powinno zawsze budzić u klienta czujność. Na przykład: długie oczekiwanie na zalogowanie, pojawiające się niestandardowo wyglądające pola, pojawiają się dodatkowe pola formularza do wprowadzenia dodatkowych danych, prośba o podanie hasła przy operacjach tego niewymagających.

  1. Pobieranie 13.93 Mb.

   Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna