Gry dydaktyczne w nauczaniu matematykiPobieranie 33.91 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar33.91 Kb.

Autor: Matyla Ireneusz

Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych wciąż jeszcze należy do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych umiejętności wymaganych od uczniów w gimnazjum. Na ich opanowanie poświęca się wiele czasu. Jednak efekty wysiłku wielu nauczycieli są znikome. Powodem tego są przyczyny natury intelektualnej: schematyzm rozumowania danej sytuacji do znanego stereotypu oraz bezmyślne stosowanie pamiętanych wzorów lub zasad postępowania. Równie ważną, choć rzadko wskazywaną przyczyną niepowodzeń jest brak u większości uczniów wystarczającej motywacji do rozwiązywania zadań dotyczących wyrażeń algebraicznych. Trudno w szkole podstawowej pokazać uczniom, do czego właściwie wyrażenia te są potrzebne, po co je przekształcać oraz nie łatwo jest przekonać, że proponowany materiał jest interesujący i ważny.

Aby zatem zachęcić uczniów (zwłaszcza słabych) do uczenia się i pokonywania trudności w tym zakresie warto zaproponować im gry, w których każdy uczestnik z chęcią przekształciłby wyrażenia algebraiczne.

Po wielu poszukiwaniach metod i form pracy z uczniami podczas realizacji tego działu wybrałem grę dydaktyczną. Po opracowaniu konspektu przeprowadziłem lekcję w klasie.
KONSPEKT

Temat: Dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum algebraicznych.Cele lekcji:

 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania,

 • redukcja wyrazów podobnych,

 • porządkowanie wyrazów w sumie algebraicznej zgodnie ze wzrostem wykładników,

 • prawidłowe wskazywanie współczynników przy danej niewiadomej,

 • kształcenie logicznego myślenia,

 • wyrabianie samodzielności pracy

Metody pracy: rozmowa, ćwiczenie

Zasady:

 • poglądowości,

 • świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania,

 • przystępności nauczania

Formy:

 • zbiorowa,

 • zespołowa,

 • gra dydaktyczna „z hasłem”


Środki dydaktyczne:

 • kartka z kwadratami do wpisania liter

Tok lekcji:

1. Czynności organizacyjne

a) sprawdzenie obecności

b) ilościowa kontrola pracy domowej

c) podanie tematu lekcji

2. Losowy podział uczniów na 5 osobowe zespoły

3. Rozdanie uczniom plansz z zadaniami oraz reguły gry i kartki do wpisania hasła

4. Praca w zespołach.

5. Odczytanie wyrazów oraz zapisanie ich na tablicy.

6. Odgadnięcie i zapisanie hasła.

7. Ocena pracy uczniów

8. Podsumowanie lekcji.

9. Zadanie pracy domowej (np. uczniowie mają ułożyć wyrażenia algebraiczne tak aby utworzyć wyraz „ZIMA”

Gra „z hasłem”

Celem każdego ucznia w tej grze jest otrzymanie liter wyrazu, który wchodzi w skład hasła - przysłowia. Litery zaszyfrowane są w pięciu wyrażeniach algebraicznych, które należy przekształcać podczas współzawodnictwa. To właśnie odnalezienie hasła, a nie przekształcanie wyrażeń, dla większości uczniów jest głównym celem tej lekcji. Rozwiązują zadanie, aby ten cel osiągnąć.Reguły gry:

 1. Każda grupa otrzymuje jedną kartkę z numerem, pięcioma wyrażeniami algebraicznymi oraz kartkami do wpisania liter.

 1. Każde wyrażenie algebraiczne należy przekształcić do najprostszej postaci: np. przekształcając wyrażenie -3a2 + 2(a + 1) + 3(a2 + a) - 2 uczeń powinien otrzymać 5a. Literkę, którą otrzymuje się w wyniku ostatniego przekształcenia wpisuje się do kratki z numerem wskazanym przez współczynnik, w tym przypadku należy w piątej kratce wpisać „a” (wyrażenia algebraiczne są tak dobrane, że po redukcji nie otrzymuje się wyrazów w wyższej potędze niż pierwsza).

 1. Jeżeli po doprowadzeniu do najprostszej postaci otrzyma się dwie literki, to wpisuje się je obie w odpowiednich kratkach. Po otrzymaniu wyrażenia 4a + b, literę „b” wpisuje się do pierwszej kratki, „a” - do czwartej.

4. Mając wyrazy, uczniowie przystępują do odgadnięcia hasła.

1

4(5j + 3k2) – 18j – 13k2 – (-k2 + j) =

(JEDNA)
3n2 – (b2 – 4n) – (3n2- 3) + b2 – 3 =

a3 – a2 + a + 3a – (a3 – a2 - a) = 1 2 3 4 5

4e2 + 3(e + f) – 4(e2 – f) – (e +7f) =

d(2d + 3) – d3 – (2d2 – d3) =2

20j – 7k – 3(-7k +6j) +7k – (14k + j) =


(JASKÓŁKA)

2(a3 – s2 + a + 2s) – (2a3 – 2s2 + s) =

8(ó +3ł2) + 3(2ł – 8ł2) – 3ó = 1 2 3 4 5 6 7 8

a2(a – 1 – a3 + 8(a2 + a) – 7a2 =

3(k + 1) – (-5k) – 4k – 3 =3

5(y + y2 + i) - 3y2 - (2y2 - y - 3i) =

(NIE) (CZYNI)


3(2n + e) + 5n2 - 5(n + n2) =

i(i + 2) - 3i2 + 2(i2 + 2) - 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

- 2(c + z) + 3(2c - k) +7(z + k - 4k) =

7(n + n) - 6n -7n +6n =4

7w2 – 6w2 – (w2 – 4s) – (s2 – w) + s2 =

(WIOSNY)5n + o(o2 – 1) + 4(o – o3) + 3o3 =

4(y + y2) - 6y2 + 2(y2 + y + 1) - 2 = 1 2 3 4 5 6

2(k + k2) - 2k2 - 2(k + 3) + 6 =

6i + 2(4i2 +i) - i2 - (7i2 + 6i) =Podczas tej gry występuje częściowa samokontrola uczniów, gdyż osoba, która popełni błąd sama stwierdzi, że nie może skorzystać ze swoich rozwiązań w dalszej grze ( gdyż otrzymany współczynnik może być za duży, dwie litery nie można wpisać do jednej kratki lub wykładnik otrzymanej potęgi nie może być większy od 1). W takich sytuacjach uczniowie jeszcze raz sprawdzają rozwiązania, szukając błędów. Uczniowie dążąc do rozwiązania hasła ćwiczą działania na wyrażeniach algebraicznych.

Pobieranie 33.91 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna