Grodzisk Mazowiecki 23Pobieranie 375.2 Kb.
Data13.01.2018
Rozmiar375.2 Kb.KOMITET ORGANIZACYJNY III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

pt. "Od znieczulenia do operacji wątroby"

24-26 kwietnia 2015 roku Centrum Kongresowe OSSA, Rawa MazowieckaKonferencja Naukowo – Szkoleniowa 24 – 26 kwietnia 2015 roku

Od znieczulenia do operacji wątroby”


Tematy konferencji:

Techniki małoinwazyjne w chirurgii – zalety i wady ?.

Bezpieczne znieczulenie i ból pooperacyjny – sposoby monitorowania.

Opieka nad pacjentami problematycznymi w OIT i Oddziale Chirurgicznym.

Warsztaty żywieniowe.


24.04.2015 r. : godz. 17.00

Uroczyste Otwarcie Konferencji – prof. Jacek Pawlak

Wykład Inauguracyjny: Medycyna taktyczna – Imperatyw współczesnego świata – prof. Waldemar Machała,

– dr n. med. Robert Brzozowski.


25.04.2015 r. :
SESJA I godz. 900-1300 Techniki małoinwazyjne w zabiegach chirurgicznych, bezpieczne znieczulenie, ból pooperacyjny, analgosedacja.

PROWADZĄCY: prof. Krzysztof Paśnik, prof. Zbigniew Rybicki.
 1. 900-930 Bezpieczne znieczulenie – aktualny stan wiedzy – prof. dr hab. med. Andrzej Kański.

 2. 930-1000 Chirurgia minimalnie inwazyjna w leczeniu przepuklin okołostomijnych. Jaka operacja jest najlepsza?

– prof. Marek Szczepkowski.

 1. 1000-1030 Ból pooperacyjny – aktualne standardy wraz z zastosowaniem nowych leków opioidowych

– prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek.

Dyskusja 30 min.


1100-1115 Przerwa Kawowa


 1. 1115-1145 Diagnostyka i terapia endoskopowa chorób przewodu pokarmowego – dr Jarosław Kobielarz.

 2. 1145-1215 Analgosedacja w Oddziale Intensywnej Terapii – prof. Waldemar Machała.

 3. 1215-1245 Miejsce technik małoinwazyjnych w leczeniu nowotworów jelita grubego – prof. Krzysztof Paśnik.

Dyskusja 15 min.


1300-1430 Przerwa Obiadowa.

SESJA II godz. 1430-1830 Techniki małoinwazyjne w zabiegach chirurgicznych - cd., trudne drogi oddechowe, nowoczesne anestetyki, neurodegeneracja mózgu, AOA wybudzenia śródoperacyjne.

PROWADZĄCY: prof. Rafał Paluszkiewicz, prof. Wojciech Gaszyński.
 1. 1430-1500 Trudne drogi oddechowe – standardy postępowania w oparciu o nowoczesne techniki sprzętowe

- dr hab. prof. nadzw. Tomasz Gaszyński.

 1. 1500-1530 Techniki małoinwazyjne w leczeniu otyłości – wskazania i wyniki – prof. Rafał Paluszkiewicz.

 2. 1530-1600 Nowoczesne anestetyki wziewne – dr n. med. Marcin Możański.

Dyskusja 15 min.

1615-1630 Przerwa Kawowa
 1. 1630-1700 Neurodegeneracja mózgu powodowana przez anestetyki – czy znieczulenie może szkodzić?

– dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar.

 1. 1700-1730 Technika IPOM w leczeniu olbrzymich przepuklin brzusznych – doc. Maciej Śmietański.

 2. 1730-1800 Adekwatne monitorowanie w trakcie znieczulenia – wybudzenia śródoperacyjne

– dr n. med. Krzysztof Pisula.

 1. 1800-1830 Laparoskopowa resekcja wątroby – wskazania i technika – prof. Tadeusz Wróblewski.

Dyskusja – zamknięcie obrad.


2000- Uroczysta kolacja
SESJA III godz. 900-1100 Opieka nad problematycznym pacjentem.

PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Chajneta, mgr Janusz Krawczyk.
 1. 900-920 Podstawy prawne funkcjonowania Bloku Operacyjnego – mgr Grażyna Złotkowska.

 2. 920-940 Bezpieczeństwo, ocena i monitorowanie pacjentów na Sali POP i przekazywanie pacjentów z POP

na oddział – dr n. med. Paweł Ratajczyk.

 1. 940-1000 Zniesienie bólu u pacjenta w okresie od przyjęcia do zabiegu operacyjnego – dr Alicja Derlecka – Byś.

 2. 1000-1020 Rola pielęgniarki systemy w SOR – dr n. med. Marek Janicki.

 3. 1020-1040 Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – dr n. med. Krzysztof Pisula.

Dyskusja 20 min.

1100-1115 Przerwa Kawowa


SESJA IV godz. 1115-1300 Warsztaty żywieniowe

PROWADZĄCY: dr n. med. Dorota Mańkowska – Wierzbicka, mgr Jolanta Rutka.
 1. 1115-1145 Celowane leczenie żywieniowe – dobór właściwej diety dojelitowej w określonych jednostkach

chorobowych – dr n. med. Dorota Mańkowska – Wierzbicka.

 1. 1145-1215 Dostępne preparaty do żywienia pozajelitowego – Baxter.

 2. 1215-1230 Dostęp naczyniowy u chorych żywionych – dr Tomasz Niewiarowski.

 3. 1230-1300 Suplementacja dojelitowa – dostępne preparaty i drogi podania – Nutricia.

1300-1430 Przerwa Obiadowa


2000- Uroczysta kolacja

26.04.2015
700-1000 śniadanie, wyjazd uczestników obrad.

Nr konta 45 1240 1053 1111 0000 0463 5772 PKO S.A. IV Warszawa, Al. Jerozolimskie 86

tel.: (22) 7559210, fax: (22) 7559219 email: konferencja@szpitalzachodni.pl
Pobieranie 375.2 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu