Gorzów Wlkp


Serwer typu blade (typ 1) - 6 sztPobieranie 0.69 Mb.
Strona3/6
Data24.10.2017
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Serwer typu blade (typ 1) - 6 szt.

Lp.

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

1.

Procesory (ilość i typ)

Minimum dwa procesory minimum czternastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel E5-2683 v3 lub równoważne procesory minimum czternastordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 817 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników ww. testów.

2.

Pamięć RAM

256 GB RAM DDR4 Registred DIMMs. Możliwość instalacji w serwerze minimum 512 GB pamięci RAM.

Minimum 16 slotów na pamięć.3.

Wbudowane porty

Min. jeden wewnętrzny port USB 2.0 lub wewnętrzny slot na kartę SD.


4.

Sterownik dysków wewnętrznych

Macierzowy, RAID 0,1. Minimum 1Gb cache.

5.

Dyski wewnętrzne

Dwa (2) dyski 600GB SAS 10K 2,5 cala.

6.

Sloty rozszerzeń

Minimum dwa (2) sloty PCI-Express x16 (szybkość slotu)

7.

Interfejsy sieciowe (LAN)

Minimum dwa (2) Interfejsy sieciowe 20GbE z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4 karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej.

8.

Interfejsy FC (SAN)

Minimum dwa (2) porty FC 16Gb

9.

Obudowa

Sewer musi być kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego obudową HP Blade System C7000: SN/CZ32430B12, PN/507019-B21

10.

Wspierane systemy operacyjne

MS Windows Server 2012 , Red Hat Enterprise Linux ,SUSE Linux

Enterprise Server, VMware. 1. Rozbudowa obudowy HP Blade System C7000


Moduły LAN i SAN


Lp.

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

1.

Typ infrastruktury

Niżej wymienione moduły muszą być kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego Obudową HP Blade System C7000: SN/GB88469HVS, PN/412152-B21

2.

Moduły LAN

Minimum dwa (2) moduły typu 10Gb Ethernet wyprowadzające sygnały z minimum dwóch (2) portów sieciowych 10Gb na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł powinien posiadać minimum dziesięć (10) portów 10Gb przygotowanych do obsadzenia modułami SFP+. Wraz z modułami należy dostarczyć minimum cztery (4) moduły SFP+ 10Gb SR - po dwa (2) na moduł oraz osiem (8) modułów SFP 1Gb RJ45 - po cztery (4) na moduł.

3.

Moduły SAN

Minimum dwa (2) moduły typu 8Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum dwóch (2) portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł musi posiadać minimum osiem (8) zewnętrznych portów. Z modułami należy dostarczyć cztery (4) wkładki 8Gb FC SFP+ - po dwie (2) na moduł.

4.

Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN i SAN

Możliwość przydzielania adresów MAC i WWN

predefiniowanych przez producenta rozwiązania blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie. Przydzielenie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i Fibre-Channel na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów blade. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Wymagana jest możliwość boot’owania systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych serwerach blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN. Wymagane wszystkie niezbędne licencje na opisaną funkcjonalność dla całej infrastruktury blade.

W przypadku sieci LAN, musi istnieć możliwość określenia pasma przepustowości pojedynczego portu LAN na serwerze od 100Mb/s do 10Gb/s. 1. Rozbudowa Obudowy HP Blade System C7000.Zasilacze


Lp.

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

1.

Typ infrastruktury

Niżej wymienione zasilacze muszą być komatybilne z posiadaną przez zamawiającego Obudową HP Blade System C7000: SN/GB88469HVS, PN/412152-B21

2.

Moduły zasilające

Do posiadanej obudowy należy dostarczyć 6 szt. zasilaczy HP 2650W Plat Ht Plg Pwr Supply Kit PN/733459-B21.


4. Macierz dyskowa – 1 szt.
Według Zamawiającego pojedynczą macierzą dyskową nie jest grupa macierzy dyskowych połączona za pomocą dodatkowych serwerów/urządzeń z oprogramowaniem wirtualizującym zasoby dyskowe tych macierzy.


Lp.

Element konfiguracji

Wymagania minimalneWymagana przestrzeń

Pojemność fizyczna raw – min. 95 TB zbudowana wyłącznie z dysków SSD.Pamięć podręczna cache

Pamięć podręczna cache – min. 96 GB.Interfejsy zewnętrzne

Minimum 4 interfejsy typu Fibre Channel 8Gb/s służące do podłączenia hostów lub do zdalnej replikacji danych. Możliwość rozbudowy o interfejsy FC 8Gb/s, FC 16Gb/s, iSCSI 10Gb/s lub FCOE.Technologia macierzy

Architektura macierzy w pełni oparta o technologię SAS 6Gb/s.Dostępność

Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID na tych samych dyskach:

  1. możliwość zastosowania RAID1 ze stripingiem,

  2. możliwość zastosowania RAID5 lub odpowiednik,

  3. możliwość zastosowania RAID6 lub odpowiednik.

Jeżeli oferowana technologia nie ma możliwości łączenia różnych poziomów RAID na tych samych dyskach wymagane jest dostarczenie po 30% więcej pojemności fizycznej.

Obliczenia poziomów RAID muszą być wykonywane przez dedykowany układ ASIC.

Dwa podwójne niezależne przyłącza SAS 6Gb/s wewnętrznych półek dyskowych.

Odporność na awarię pamięci cache poprzez lustrzany zapis danych nawet po awarii całego kontrolera lub modułów pamięci oraz podtrzymanie niezapisanej zawartości pamięci cache na dyski przez min. 48 godzin w razie utraty zasilania albo przez czas pozwalający na zrzut niezapisanych danych z pamięci cache na dysk.

Zdublowanie komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory.

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy środowiska).

Min. 4 dyski zapasowe lub rekomendowana przez producenta macierzy odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. Dyski zapasowe/przestrzeń zapasowa zostały już uwzględnione w wymaganiach na przestrzeń dyskową wyspecyfikowaną w pkt. poprzednich.

Możliwość definiowania priorytetów dla grupy wolumenów logicznych (Quality of Service) – możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej wartości IO/s i MB/s.

Wspierane systemy operacyjne

Wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V.

Możliwość podłączenia co najmniej 32 serwerów VMware/Linux/Windows.

Wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Microsoft Cluster Server, HP Serviceguard.

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux, VMware vSphere.Skalowalność

Możliwość wykonania rozbudowy sprzętowej w trybie online.

Możliwość rozbudowy macierzy dyskowej do min. 950 dysków.

Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą dysków: SSD, SAS 10k rpm, SAS 15k rpm, Nearline SAS 7200 rpm.

W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do min. 24 interfejsów Fibre Channel (bez stosowania urządzeń typu przełącznik FC lub hub).

Możliwość skalowania kontrolerów macierzowych do co najmniej 4 szt. obsługujących blokowy dostęp do danych.

Możliwość rozbudowy pamięci podręcznej cache do co najmniej 192 GB.Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking).

Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe.

Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych/najaktywniejszych dysków fizycznych, dysków logicznych (LUN) oraz kontrolerów.

Wymagana możliwość historycznej kolekcji danych wydajnościowych.Wymagane jest dostarczenie licencji potwierdzającej opisaną funkcjonalność.

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej co najmniej 16TB.

Macierz musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 8000 wolumenów logicznych.

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych w trybie typu thin provisioning umożliwiająca alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Mechanizm thin provisioning zbudowany w oparciu o sprzętowe (wykonywane przy pomocy dedykowanego układu ASIC).

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej.

Wsparcie dla deduplikacji danych wykonywanej na bieżąco (ang. inline).

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej.Możliwość migracji danych w obrębie macierzy

Możliwość migracji danych bez przerywania dostępu do migrowanych danych pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, Nearline SAS oraz różnych poziomów RAID na poziomie całych wolumenów logicznych.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności.Możliwość migracji danych bez przerywania dostępu do nich pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, Nearline SAS na poziomie bloków danych wolumenów logicznych.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności.

Partycjonowanie

Możliwość rozbudowy macierzy o funkcjonalność podziału macierzy na minimum 30 macierzy logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów.Lokalne kopie danych

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego.

Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum 500 lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy (tzw. kopie point-in-time).

Możliwość wykonywania kopii pełnych oraz kopii wirtualnych typu snapshot.

Mechanizm zapewniający spójność danych w kopii wykonywanej w określonym momencie czasu na dowolnym obszarze dyskowym macierzy.

Możliwość dynamicznej rekonfiguracji zasobów przeznaczonych na kopię (w tym „podłączenia” tych zasobów do innego oryginału) z poziomu interfejsu administratora klienta.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej dla obu typów kopii lokalnych (pełnych i typu snapshot).Zdalna replikacja danych

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń.

Macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: „jeden do jednego”, „jeden do wielu”, „wiele do jednego”.

Macierz musi umożliwiać replikację jednego wolumenu logicznego do dwóch innych, niezależnych ośrodków za pomocą replikacji synchronicznej i asynchronicznej.

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora.

Możliwość wykorzystania do replikacji różnych protokołów (Fibre Channel, IP).

Możliwość integracji zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym, co najmniej Microsoft Cluster Server, HP Serviceguard, VMware Site Recovery Manager.


Zasilanie

Odporność na awarię zasilania macierzy (redundancja układu zasilania).Obudowa

Możliwość instalacji macierzy w standardowej szafie przemysłowej 19”.Integracja z oprogramowaniem VMware vSphere

Macierz musi obsługiwać następujące funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware vSphere:

- obsługa vStorage VAAI,

- obsługa VASA,

- integracja z modułem vCenter,- wspieracie dla mechanizmu VMware vSphere 6 VVol,

- integracja funkcjonalności wykonywania lokalnych kopii danych typu snapshot zaimplementowanych na macierzy z oprogramowaniem VMware vSphere,

- certyfikowane przez VMware wsparcie dla architektury vSphere Metro Storage Cluster.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej. 1. Rozbudowa posiadanego urządzenia systemu kopii zapasowych HP StoreOnce 4500


Przedmiotem rozbudowy jest zakup licencji HP StoreOnce Catalyst z rocznym wsparciem serwisowym do posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych HP StoreOnce 4500. 1. Usługi wdrożeniowe i implementacyjne


Ze względu na ścisłe współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami platformy informatycznej, w której prowadzone są prac, Wykonawca musi przedstawić zaświadczenie Producenta obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego sprzętu (macierze dyskowe, infrastruktura SAN, biblioteki taśmowe, oprogramowanie do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych), że prowadzenie przez Wykonawcę niżej wymienionych prac nie doprowadzi do utraty bądź ograniczenia wsparcia serwisowego oraz gwarancji dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej i dla oprogramowania.

  1. Directory: system -> obj
   obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
   obj -> Gorzów Wlkp
   obj -> Plan audytu na rok 2009
   obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
   obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
   obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
   obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
   obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
   obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
   obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p

   Pobieranie 0.69 Mb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna