Ginekologia I opieka ginekologiczna III licPobieranie 13.54 Kb.
Data30.10.2017
Rozmiar13.54 Kb.

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA III LIC (wykłady 15 godz.)

TREŚCI ZAJĘĆ

1. Profilaktyka, prewencja chorób nowotworowych; rola położnej

2. Promocja zdrowia w onkologii.

3. Diagnostyka symptomatologia i terapia raka piersi; nauka badania piersi

4. Epidemiologia nowotworów piersi i narządów rodnych

5. Najważniejsze i najczęstsze problemy hematologiczne w praktyce położnej

6. Rozpoznawanie stanów przednowotworowych oraz wczesnych objawów nowotworów

7. Prawa pacjentów chorujących na nowotwory.

8. Tajemnica zawodowa i etyka pracy.Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

1) Andrzej Deptała (red.). Onkologia w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006.

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA III LIC (wykłady i seminaria)

TREŚCI ZAJĘĆ

1. Regulacja hormonalna cyklu miesiączkowego – fizjologia i zaburzenia (bez zaburzeń miesiączkowania)

2. Ginekologia wieku pokwitania i dojrzewania.

3. Wady wrodzone układu płciowego.

4. Specyfika opieki ginekologicznej w okresie okołomenopauzalnym

5. Specyfika opieki nad kobietą w okresie starości

6. Zaburzenia miesiączkowania. Nieprawidłowe krwawienia maciczne.

7. Aktywność seksualna i jej zaburzenia w różnych okresach życia

8. Rodzaje antykoncepcji i jej wpływ na zdrowie kobiety

9. Obraz kliniczny najczęstszych stanów zapalnych układu płciowego kobiety

10. Choroby przenoszone drogą płciową

11. Opieka nad kobietą z zespołem policystycznych jajników

12. Endometrioza – problem współczesnych kobiet

13. Opieka nad kobietą z zespołem bólowym miednicy mniejszej

14. Diagnostyka i metody leczenia niepłodnej pary

15. Zaburzenia statyki i nietrzymanie moczu – czynniki ryzyka, diagnostyka i postępowanie

16. Łagodne choroby nowotworowe trzonu macicy i jajnika

17. Metody diagnostyczne stosowane w profilaktyce chorób nowotworowych. Programy profilaktyczne stosowane w Polsce.

18. Rak piersi – problem kliniczny i pielęgnacyjny

19. Rak szyjki macicy – problem kliniczny i pielęgnacyjny

20. Rak sromu i pochwy – problem kliniczny i pielęgnacyjny

21. Rak jajnika i jajowodu – problem kliniczny i pielęgnacyjny

22. Zasady leczenia uzupełniającego i systemowego w onkologii ginekologicznej

23. Metody operacyjne stosowane najczęściej w ginekologii

24. Najczęstsze powikłania po operacjach ginekologicznych

25. Stany nagłe w ginekologii

26. Zakrzepica w ginekologii – jako problem kliniczny i pielęgnacyjny

27. Rola fizjoterapii w ginekologii

28. Przygotowanie kobiety do samooceny cyklu miesiączkowego i rozpoznawania jego nieprawidłowości

29. Samobadanie piersi, rozpoznawanie nieprawidłowości oraz dalsze postępowanie diagnostyczne

30. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych w ginekologii i interpretacja wyników (rozmaz cytologiczny, ocena biocenozy pochwy, badanie histopatologiczne)

31. Podstawy ultrasonografii w ginekologii

32. Rola i zadania położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach życia

33. Rola i zadania położnej w przygotowaniu kobiety do operacji

34. Rola i zadania położnej w opiece pooperacyjnej

35. Opieka położnej nad kobietą leczoną chemioterapią i radioterapią

36. Rola i zadania położnej w opiece paliatywnej

37. Rozpoznawanie przez położną problemów z seksualnością oraz możliwość niesienia pomocy

38. Planowanie i realizacja opieki nad kobietą przygotowywaną do operacji ginekologicznej

39. Planowanie i realizacja opieki nad kobietą po zabiegu diagnostycznym

40. Planowanie i opieka nad kobietą w „0” dobie po operacji ginekologicznej drogą: brzuszną, pochwową i laparoskopową

41. Specyfika problemów pielęgnacyjnych w dalszych dobach pooperacyjnych

42. Planowanie i opieka nad kobietą po wybranej operacji ginekologicznej w oparciu o studium przypadku (np.: histerektomia z przydatkami, bez przydatków; operacje naprawcze w nietrzymaniu moczu i zaburzeniach statyki, radykalna histerektomia, amputacja szyjki macicy, wyłuszczenie torbieli jajnika, wyłuszczenie mięśniaków itp.)Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

Literatura obowiązkowa

1. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia, PZWL, Warszawa 2005

2. Łepecka – Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie położnictwie ginekologii, wyd. Czelej, Lublin 2003

3. Martius G., Brockwoldt M., Pfleiderer A.: Ginekologia i Połozictwo. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2004

4. Markowska J., Mądry R.: Ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo MedPharm, Wrocław 2008

5. Opala T.:-Ginekologia – podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

6. Pisarski T.: Położnictwo i Ginekologia, PZWL, Warszawa 2002

7. Pschyrembel W., Strauss G., Petri E.: Ginekologia Praktyczna, PZWL, Warszawa 2010

8. Skabała P.: Endokrynologia ginekologiczna, PZWL, Warszawa 2008

9. Słomko Z: Ginekologia tom 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

1. Bręborowicz G. [red,n,tułm. pol.]: Położnictwo i Ginekologia. Błyskawicznie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

2. Dobrowolski T.: Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet, PZWL, Warszawa 20033. Rechberger T.: Nietrzymanie moczu u kobiet: patologia, diagnostyka, leczenie, wyd. BiFolium, Lublin 2005

4. Śpiewankiewicz B.: Powikłania pooperacyjne w ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Pobieranie 13.54 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna