Gen bryg. Grzegorz SodolskiPobieranie 5.3 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar5.3 Kb.

gen. bryg. Grzegorz Sodolski

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania prowadzone przez Politechnikę Białostocką. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej oraz zarządzania projektami i zasobami obronnymi organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz zagraniczne ośrodki i uczelnie, w tym Naval Postgraduate School w Monterey.

Zawodową służbę poświęcił zarządzaniu finansami, zajmując stanowiska, m.in. szefa służby finansowej w pułku łączności, starszego specjalisty w oddziale finansów okręgu wojskowego, szefa oddziału w Departamencie Budżetowym, dyrektora w Departamencie Spraw Socjalnych oraz zastępcy i następnie dyrektora Departamentu Budżetowego.

Pełnił również służbę w polskich kontyngentach wojskowych w misjach ONZ UNDOF w Syrii i operacjach NATO IFOR i SFOR na Bałkanach. W przeddzień przystąpienia Polski do NATO współorganizował funkcjonowanie Polskiego Przedstawiciela Wojskowego w Komitecie Wojskowym NATO oraz kierował wykonaniem narodowych zobowiązań wynikających z utworzenia Międzynarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie, m.in. przewodnicząc Komitetowi Finansów Korpusu.

Brał udział w pracach komitetów finansów i administracji NATO oraz odpowiadał za organizację finansowania licznych projektów związanych z pobytem wojsk sojuszniczych w Polsce, w tym Strong Resolve. Uczestniczył również w pracach Zespołu Roboczego do Spraw Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro.

Od 15 kwietnia 2009 roku kieruje Departamentem Budżetowym MON. Jest członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego funkcjonującego przy Ministrze Finansów.Zainteresowanie: żeglarstwo i narciarstwo.

Pobieranie 5.3 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna