Garhwal droga do nieba 8 Dionizos ante portas 10Pobieranie 0.96 Mb.
Strona35/46
Data30.10.2017
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   46

Wędrówka duszTa doktryna wędrówki dusz, bo chodzi tu o atmana, który nie może być zabity, gdyż jest "nieurodzony, odwieczny, prastary, nie do zabicia" zostaje w dalszym ciągu uzupełniona wyjaśnieniem sposobu, jak można się wyzwolić z tego koła narodzin i śmierci

" I ten, kto nie ma wiedzy prawej,

Prawego ducha i jest czysty,

Ten nie osiągnie tego miejsca,

W kołowrót życia znowu wejdzie.

 

Ten, kto posiada wiedzę prawą,Prawego ducha i jest czysty,

O, ten osiągnie owo miejsce,

Skąd nie odrodzi się już nigdy."

Pytania bez odpowiedzi"dosć dojenia tej prawie bezmlecznej krowy buddyjskiej" . Tak własnie ocenione zostały moje wypociny nt. buddyzmu przez jedną z czytelniczek, zresztą muszę przyznać, czytającą dość wnikliwie moje posty i zadającą kłopotliwe pytania.

Kilka miesięcy temu pewna szanowna blogerka zadała mi pytanie: "czy ty wierzysz w to co piszesz"? Muszę się przyznać, że dałem jej odpowiedź wymijającą. Nie dlatego, że nie wiedziałem, czy wierzę, ale nie chciałem jej sprawiać przykrości. Więc dostałem następne pytanie: "po co to piszesz?" Właściwie powinienem odpowiedzieć rzeczowo. Piszę o Himalajach, ale Himalaje to nie tylko szczyty i doliny, nie tylko lodowce i pionowe skały, ale także ludzie, którzy tam mieszkają, a ci ludzie w ogromnej większości wyznają buddyzm, więc Himalaje to też buddyzm. Nie można pisać o Himalajach, nie wspominając o buddyzmie. A że buddyzm posiada urzekającą filozofię, a zwłaszcza etykę, to już inna sprawa. Wracając do blogerki powiedziałem jej, że tak mi się podoba pisać.

Więcej się nie pojawiła.

Niedawno pewna urocza miłośniczka cudów zadała mi pytanie: "więc kim jesteś?"

Niestety dałem jej też odpowiedź wymijająca, nie dlatego, że nie chciałem jej sprawić przykrości, tylko dlatego, że właściwie nie wiem kim jestem.

Paul Brunton napisał kiedyś fascynującą książkę pt. "Śladami jogów". Wspomina w niej o joginie Mahariszim Ramanie. który medytując zadawał sobie nieustannie pytanie: "kim jestem?". Czy on doszedł w końcu do tego kim jest? Nie wiem.

TantraDosłownie “nić” lub “ciągłość”. Są dwa znaczenia tego słowa: (1) duchowa droga lub etos religijny albo zespół technik jogi i w tym znaczeniu używa się też słowa tantryzm. (2) pisma zawierające techniki medytacyjne i rytuały stosowane w celu uzyskania przychylności jakiegoś bóstwa.

Najogólniej tantrę można podzielić na tantrę siwaicką, siaktyjską i buddyjską. Istnieje również podział na tantrę prawej ręki i lewej ręki oraz na tantry ojcowskie i matczyne. Istnieje różnica zdań dotycząca pochodzenia poszczególnych rodzajów tantr. Z jednej strony uważa się, że najpierw powstała tantra hinduistyczna, a od niej wywodzi się buddyjska, jednakże buddyści stanowczo zaprzeczają temu i twierdzą, że jest właśnie na odwrót.

 

Wg tradycji buddyjskiej tantryzm został wprowadzony w IV w., a za jego twórcę uważa się Asangę, któremu przypisuje się też najważniejsze i najstarsze dzieło tantryczne Guhjasamadża-tantrę.Sandhabhasza. Język tajemny zwany też językiem półcieni lub językiem mrocznym, czasem występuje w formie sandhjabhasza i wtedy znaczy język intencjonalny. Celem jego jest ukrycie doktryny przed niewtajemniczonymi lub postawienie jogina w sytuacji nieoczekiwanej. Tantry zawierają wiele treści erotycznych, co zostaje ukryte przez szyfr języka tajemnego, np. bhaga (macica), wadżra (linga), dzień (aktywność), noc (odpoczynek). M. Eliade podaje kilka przykładów zaczerpniętych z Dohakoszy:

surja (słońce) – radżas (krew menstruacyjna), pingala (prawe nozdrze), pradżnia (mądrość).

czandra (księżyc) – siukra (nasienie), ida (lewe nozdrze).

lalana (kobieta) – ida, abhawa (niebyt), czandra, apana (wydech), prakriti (natura), ganga (Ganges), nirwana.

rasana (język) – pingala, prana (oddech), purusza (osoba), jamuna (rzeka), bhawa (byt).

awadhuti – ascetka, suszumna (kanał środkowy energii), pradżnia, najratmja (pusta świadomość).

bodhiczitta – myśl przebudzenia, siukra.

taruni – młoda dziewczyna, mudra.

grihini – żona, mudra.

samarasa – rozkosz, spółkowanie, zatrzymanie oddechu, unieruchomienie myśli, zatrzymanie nasienia..

Przykład tekstu Kanhy:

Kobieta i język są unieruchomione z obydwu stron – słońca i księżyca. Oznacza to zatrzymanie obydwu oddechów (prany i apany) w idzie i pingali. Inny sens tego oznacza: kobieta jest poznaniem (pradżnia), a język wysiłkiem, środkiem działania (upaja). Należy zatrzymać tak gnozę jak i wysiłek... a to “unieruchomienie” może być uzyskane tylko przez jogę (zatrzymanie oddechu). Zatrzymanie oddechu musi tu być rozumiane jako zatrzymanie ejakulacji.”


Siaktyzm

 Ruch ten obrał sobie za cel czci  bóstwo żeńskie Dewi, małżonkę Śiwy. Jest ona jego energią twórczą, czyli potencją. Podobnie jak Śiwa również i Dewi pojawia się w różnych manifestacjach, a więc mamy Parwati, Umę, Sati w dobrotliwych postaciach, ale także Durgę, Kali i Ambikę w ich złowrogich objawieniach. Na ogół śiaktyzm łączy się zawsze z tantryzmem, to znaczy z praktyką obejmującą medytację, stosowanie mudr, wizualizację, recytowanie mantr, njasę, czyli przedstawianie bóstwa w różnych częściach ciała i czasem praktyki seksualne. Istnieją bowiem dwie gałęzie tantryzmu, tantra prawej ręki (dakszanaczara) i tantra lewej ręki (wamaczara). Różnica polega na tym, że ci pierwsi traktują nakazy tantryczne symbolicznie natomiast tantrycy lewej ręki wypełniaja je dosłownie. Tak więc zakazy pańcza makara (5 M), czyli zakaz jedzenia mięsa (mansa), picia alkoholu (madja), jedzenia ryb (matsja), wykonywania gestów (mudra) i nie uprawiania aktów płciowych (majthuna). Śiaktyzm uważa, że każda naga kobieta staje się wcieleniem prakryti (materii) Rytualna nagość jogini ma istotne znaczenie mistyczne, polegające na przekształceniu kobiety-prakryti w inkarnację Śiakti.

   

Ale nie zawsze przyjmowano dosłownie i bez zastrzeżeń prawa tantry. Przykładem może tu być tantryk Luipa, który stwierdził: 

"Po co medytacja? Mimo medytacji kona się w cierpieniach. Porzuć wszystkie skomplikowane praktyki razem z nadzieją na uzyskanie siddhi (moce nadprzyrodzone) i zaakceptuj pustkę (śunja) jako swoją prawdziwą naturę."

Tantra buddyjskaTantra buddyjska dzieli się na cztery klasy: krija-tantra, czarja-tantra, joga-tantra i anuttarajoga-tantra. Ma ona charakter praktyczny i kładzie nacisk na ćwiczenia i realizację, a nie na rozważanie filozoficzne. Jej główne zasady można ująć krótko:

Cały byt i wszystko, co się pojawia, mieści się w naszym umyśle, który jest twórcą i źródłem wszystkich rzeczy.

Umysł ma nieograniczone możliwości.

Ten, kto osiągnął pełną kontrolę nad swoim umysłem, jest buddą, innymi słowy posiada umysł buddy.

Znane są dwie drogi do uzyskania umysłu buddy: droga metod i droga wyzwolenia.

Droga metod, czyli joga bez formy, zwana też mahamudrą, polega na poskromieniu umysłu.

Droga wyzwolenia, czyli joga z formą, polega na ujarzmieniu energii (prana) i wymaga dużego wysiłku oraz praktyki jogicznej.

Wg tradycji buddyjskiej tantryzm został wprowadzony w IV w., a za jego twórcę uważa się Asangę, któremu przypisuje się też najważniejsze i najstarsze dzieło tantryczne Guhjasamadża-tantrę.

Joga buddyjska a indyjskaJoga buddyjska różni się jednak od jogi hinduskiej tym, że jej celem jest zawsze osiągnięcie wyzwolenia z kręgu narodzin i śmierci, podczas gdy w innych jogach celem może być samo uwielbianie boga lub zjednoczenie się z absolutem, jak również osiąganie mocy nadprzyrodzonych. I tu właśnie wkraczamy na teren jogi tantrycznej, zresztą jogę tę charakteryzuje przede wszystkim metoda, a więc wykorzystywanie sadhany, operowanie wiedzą z zakresu fizjologii i psychologii, co jest specjalnością hathajogi, a nawet sięganie do arsenału środków alchemicznych.

  

Wracając jeszcze do jogi buddyjskiej trzeba wiedzieć, że na najwyższych stopniach dhjany zawsze pojawiają się moce nadprzyrodzone (siddhi) niezależnie od woli jogina, ale ich stosowanie było zabronione przez Buddę. Na pierwszym soborze w Wajśiali Ananda, który jeszcze nie osiągnął stanu arhata, aby zostać dopuszczonym na obrady, musiał wykazać się posiadaniem takich mocy, np. udowodnił, że potrafi przeniknąć przez ścianę skalną do pieczary, gdzie odbywało się zgromadzenie.


Rolang czyli wstający trup
W Tybecie natknąć się można na wiele opowieści związanych z ożywianiem lub wskrzeszaniem trupów.

.Jak wiadomo spotyka się tam cztery sposoby postępowania ze zmarłymi. Pierwszy sposób to pochówek w ziemi. Drugi to pochówek przez ogień, czyli palenie zwłok. Zdarza się jednak rzadko z uwagi na brak drewna opałowego. Trzeci sposób to pochówek przez wodę, który polega na poćwiartowaniu zwłok i wrzuceniu ich do rzeki, gdzie zostają pożarte przez ryby. Czwarty wreszcie sposób to pochówek przez powietrze, który też polega na ćwiartowaniu, ale szczątki zostają porzucone na skale i stanowią strawę dla sępów i kruków..

Jest jeszcze jeden sposób postępowania z trupem, o wiele rzadszy, gdyż potrzebne są tu umiejętności szczególne. Polega on na ożywianiu trupa

Który to proceder zwany jest rolang, czyli wstający trup. A. David-Neel opisuje to następującymi słowy:

Czarnoksiężnika zamyka się sam na sam z trupem w ciemnym pokoju. Ażeby ożywić martwe ciało, czarnoksiężnik kładzie się na nim, dotyka ustami jego ust, trzyma je w ramionach i powtarza w myśli pewne formuły magiczne, unikając przy tym myślenia o czym innym.Po pewnym czasie trup zaczyna poruszać się, podnosi się i stara się wymknąć; ale przywarty do niego mocno czarownik nie pozwala mu się uwolnić. Ciało zaczyna walczyć coraz mocniej. Podskakuje już bardzo wysoko, pociągając za sobą człowieka, który musi go trzymać i dotykać ustami ust trupa oraz bez przerwy w myśli powtarzać słowa magiczne.

Wreszcie z  ust nieboszczyka zaczyna się wysuwać język. Jest to chwila decydująca. Czarnoksiężnik musi go uchwycić zębami i odgryźć. Wtedy trup bezwładnie opada i leży już bezwładnie.”

Reminiscencje tej praktyki dotarły, aż do granic Europy i spotkać je można w ewangelii, gdzie wspomniano o ożywianiu zwłok Łazarza..

Goraknath i nieśmiertelnośćUważany za twórcę hathajogi i autora książki Gorakszasiataka oraz otoczony mnóstwem legend.

Kiedyś Śiwa został poproszony przez jakąś kobietę o dziecko. Lecz zamiast dziecka dał jej coś do zjedzenia, ale ona to wyrzuciła na kupę gnoju. Po 12 latach Macjendranath (Awalokiteśwara) poprosił ją, by mu pokazała to dziecko, a gdy dowiedział się co zaszło, kazał jej szukać na kupie nawozu.

Znalazła tam wtedy dwunastoletniego chłopca. Był to właśnie Goraknath. Również życie jego było pełne niecodziennych zdarzeń. Kiedyś zabił w złości dwóch chłopców, następnie umył ich wnętrzności "na sposób praczek", a skóry powiesił na drzewie. Jednakże na prośbę Macjendrantha reanimował ich.  Chodzi tu o śmierć i zmartwychwstanie inicjacyjne. Pewnego dnia Goraknath zostawił swe ciało śpiące  na macie i zszedł do podziemnego świata wężów. Wg M. Eliadego chodzi tu o typowe szamańskie "zstąpienie do piekieł", czyli do świata zmarłych.

W mitologi greckiej również spotykamy "zstąpienie do piekieł" przez Orfeusza, który poszedł tam wskrzesić swoją żonę Eurydykę.

W Egipcie Ozyrys zabity przez swojego brata Seta został wskrzeszony przez Izydę, która "zstąpiła do piekieł", by przywrócić do życia swego męża.

W Credo chrześcijańskim Pan Jezus po śmierci "zstąpił do piekieł". List 1. św. Piotra, 3., 18-19.

Podróż astralna – wstąpienie do niebaLot szamański może być poziomy lub pionowy

 Do lotu poziomego można zaliczyć loty wspomniane w Sutrapitace."Właśnie tak jak człowiek może zgiąć wyprostowaną rękę, albo wyprostować zgiętą rękę", tak Moggallana mógł opuścić cieleśnie ludzki świat i pojawić się w świecie niebiańskim. Często robił użytek z tej zdolności w celach dydaktycznych lub w sprawach zakonu.W ten sposób nauczał on trzydziestu trzech bogów o warunkach "wejścia do strumienia", jak również egzaminował Sakkę, króla bogów (Indrę), czy on zrozumiał naukę o zanikaniu pragnienia (Madżdżh, 17). Pewnego razu, gdy Budda nauczał od trzech miesięcy w jednym z niebiańskich światów, Moggallana zjawił się w tym niebie i poinformował Nauczyciela o zdarzeniach jakie miały miejsce we Wspólnocie, pytając go o instrukcje ( Dżat.483E). Odwiedzał on nie tylko bogów w kręgach zmysłów, ale także w świecie Brahmy. Tak więc zjawił się przed Brahmą, który nie wierzył, że istnieje możliwość ascetyczna wejścia do jego królestwa. Podważając to, Moggallana wstrząsnął bezpieczeństwem tego bóstwa (Samy,6,5), gdy zjawił się przed Brahmą pod imieniem Tissa, który poprzednio był mnichem i zmarł niedawno, udzieliwszy mu instrukcji o "wejściu do strumienia" i o wypełnieniu ostatecznej obietnicy (Anguttara IV,34; VII, 53).

W mitologii greckiej spotykamy się z lotami wykonywanymi przez Perseusza, który otrzymał w darze od nimf stygijskich sandały ze skrzydełkami, torbę magiczną i hełm-niewidkę. Celem jego było zdobycie głowy Meduzy, jednej z Gorgon, która miała węże zamiast włosów, olbrzymie zęby, język wywieszony i twarz tak brzydką, że kto na nią spojrzał, kamieniał z przerażenia.. Następnie poleciał Perseusz do kraju Hiperborejczyków, gdzie zastał Gorgony śpiące i patrząc na odbicie Meduzy w tarczy i prowadzony za rękę przez Atenę obciął jednym ruchem sierpa głowę Meduzie, którą to głowę włożył do torby. Następnie pokazał ją Atlasowi i zamienił go w górę. Potem poleciał nad wyspę  Filistię, gdzie ujrzał nagą dziewczynę skowaną do skały. Była to Andromeda, jego późniejsza żona.

Rytuał wniebowstapienia przez słup ofiarny występuje w Indiach wedyjskich. Uderzają pewne podobieństwa między rytuałem indyjskim a wznoszeniem po drzewie szamańskim.

Bramin wznosi się do niebios przez rytualne wspinanie się po drabinie, Budda przekracza kosmos, symbolicznie przechodząc siedem niebios, w medytacji buddyjski jogin dokonuje czysto duchowego wznoszenia się.

W ewangelii  św. Łukasza, 24, 50-53 napisano:

Potem wyprowadził ich do Bretanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do niebios."W Koranie wspomniano o podróży nocnej Proroka z Mekki do Jerozolimy, gdzie następuje lot pionowy do nieba. W miejscu wniebowstąpienia stoi dzisiaj meczet „Kopuły na Skale”.

(podróż na swym magicznym skrzydlatym koniu al-Buraq ze "świętego meczetu" w Arabii do "najdalszego meczetu", a stąd do nieba (Sura 17, Koran).

Pobieranie 0.96 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   46
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu