From the North Hampshire Hospital, Basingstoke, EnglandPobieranie 3.57 Kb.
Data18.01.2018
Rozmiar3.57 Kb.

Wpływ zaburzeń psychologicznych na objawy, samoocenę i wyniki leczenia chirurgicznego w zespole cieśni kanału nadgarstka
J. L. Hobby, R. Venkatesh, P. Motkur

From the North Hampshire Hospital, Basingstoke, England

W badaniu prospektywnym oceniliśmy wpływ zaburzeń psychologicznych na objawy, samoocenę pacjenta i wyniki leczenia chirurgicznego w grupie 110 pacjentów z zespołem cieśni kanału nadgarstka. Oceniana przez pacjenta dokuczliwość objawów i niesprawność były zostały zmierzone przy pomocy bostońskiego kwestionariusza oceny cieśni kanału nadgarstka. Stan psychologiczny oceniono przy pomocy szpitalnej skali lęku i depresji. Stwierdzono znaczące skojarzenie pomiędzy zaburzeniami psychologicznymi i objawami przedoperacyjnymi i niesprawnością. Jakkolwiek nie stwierdzono znaczącej zależności pomiędzy poziomem zaburzeń psychologicznych przed operacją i wynikiem leczenia chirurgicznego 6 miesięcy po operacji.


Wyciągnęliśmy wniosek, że pacjenci z zespołem cieśni kanału nadgarstka nie powinni być dyskwalifikowani do leczenia chirurgicznego z powodu zaburzeń psychologicznych, ponieważ nie wpływa to niepomyślnie na wyniki leczenia chirurgicznego.
J Bone Joint Surg [Br] 2005;87-B:196-200.

Pobieranie 3.57 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu