Formularz ofery


brutto:...............................................złPobieranie 312.34 Kb.
Strona3/4
Data24.10.2017
Rozmiar312.34 Kb.
1   2   3   4

brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

1) Termin I ………………………………..

2) Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe:


 1. Podstawy (podstawowe pojęcia, interfejs programu, szablony);

 2. Tworzenie zawartości (operacje, kształty);

 3. Łączenie kształtów (Łączniki – typy);

 4. Tekst (dodawanie, edytowanie, wypełnianie, wstawianie);

 5. Ochrona dokumentów i obiektów;

 6. Tworzenie harmonogramów projektu;

 7. Tworzenie schematów organizacyjnych;

 8. Tworzenie diagramów (zarządzanie, eksport, diagramy sieciowe);

 9. Warstwy;

 10. Zaawansowane funkcje przydatne wykorzystywane w Visio.

 11. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 12

Nazwa szkolenia MS-20341 Core Solution of Microsoft Exchange Server 2013.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


   1. Termin I ………………………………..

   2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Exchange 2013 (wymagania wstępne, wdrażanie, zarządzanie dla Exchange Server 2013);

 2. Planowanie i konfiguracja skrzynek pocztowych (wprowadzanie, planowanie, konfiguracja skrzynek pocztowych);

 3. Zarządzanie obiektami odbiorców (zarządzanie odbiorcami, zarządzanie listami adresatów, planowanie typów odbiorców, zarządzanie folderami publicznymi);

 4. Planowanie i konfiguracja połączeniami klienta poczty e-mail (planowanie, konfiguracja, zarządzanie);

 5. Planowanie i konfiguracja serwerów dostępu klienta (planowanie, konfiguracja, zarządzanie usługami dostępu klienta);

 6. Planowanie i konfigurowanie zasad transportu wiadomości (planowanie, konfiguracja, zarządzanie regułami);

 7. Planowanie i implementacja wysokiej dostępności (konfiguracja wysokiej dostępności bazy skrzynek pocztowych oraz serwerów dostępności klienta);

 8. Planowanie i konfigurowanie odtwarzania po awarii (metody ochrony, kopie zapasowe, odzyskiwanie kopii zapasowych);

 9. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów (monitorowanie, nadzór, rozwiązywanie problemów z dostępem do bazy, rozwiązywanie problemów z łącznością klientów).

 10. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 13

Nazwa szkolenia MS-10969 Active Directory Service with Windows Server.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

1) Termin I ………………………………..

2) Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Omówienie zagadnień ochrony dostępu i informacji AIP (wprowadzenie do biznesowych rozwiązań AIP, omówienie rozwiązań AIP w Windows Server 2012 , omówienie Forefront Identity Manager 2010 R2);

 2. Zaawansowane wdrożenie i administracja Active Directory Domain Services (wdrażanie AD DS, wdrażanie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny, wdrażanie kontrolerów domeny w Windows Azure, administracja AD DS);

 3. Zabezpieczanie Active Directory Domain Services (zabezpieczanie kontrolerów domeny, implementacja polityki dotyczącej haseł i blokad, inspekcja zasad uwierzytelniania);

 4. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie Active Directory Domain Srvices (monitorowanie AD DS, zarządzanie bazą danych AD DS., kopie zapasowe i opcje odzyskiwania w AD DS);

 5. Implementacja i administracja witryn i replikacji w Active Directory Domain Services (omówienie replikacji AD DS, konfigurowanie witryn AD DS, rozwiązywanie problemów dotyczących replikacji AD DS);

 6. Implementacja polityk grupowych (wstęp do GPO, implementacja i administracja GPOs, zakres i procesy GPO, rozwiązywanie problemów dotyczących zastosowań GPOs);

 7. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą polityki grupowej GPO (implementacja szablonów administracyjnych, konfigurowanie skryptów i przekserowania folderu, konfigurowanie preferencji polityki grupowej);

 8. Implementacja bezpieczeństwa dostępu do plików współdzielonych (omówienie kontroli dostępu dynamicznego, implementacja składników DAC, zastosowanie DAC dla kontroli dostępu, pomoc w przypadku odmowy dostępu, implementacja i zarządzanie folderami roboczymi, zastosowanie przyłącza do zasobów firmowych);

 9. Wdrożenie i zarządzanie Active Directory Certificate Services (wdrażanie urzędów certyfikacyjnych, administrowanie CAs, utrzymanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących CAs);

 10. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami (wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów, zarządzanie procesem wdrażania, odwoływania i odzyskiwania certyfikatów, stosowanie certyfikatów w otoczeniu biznesowym, implemtnacja i zarządzanie kartami inteligentnymi);

 11. Implementacja i zarządzanie Active Directory Rights Management Services (omówienie AD RMS, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS, konfiguracja ochrony zawartości AD RMS, konfiguracja dostępu z zewnątrz do AD RMS);

 12. Implementacja i zarządzanie Active Directory Federation Services (omówienie AD FS, wdrażanie AD FS, zastosowanie AD FS dla pojedynczej organizacji, wdrażanie AD FS w scenariuszu federacji B2B, rozwinięcie AD FS dla klientów zewnętrznych);

 13. Implementacja Windows Azure Active Directory (omówienie Windows Azure Active Directory, zarządzanie Windows Azure Active Directory);

 14. Implementacja i zarządzanie Active Directory Lightweight Directory Services (omówienie AD LDS, wdrażanie AD LDS, konfiguracja wystąpień I partycji AD LDS, konfiguracja replikacji AD LDS). 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 14

Nazwa szkolenia MS-6436 Designing Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

1) Termin I ………………………………..

2) Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 6 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Projektowanie infrastruktury projektu lasu Active Directory w Windows Server 2008:

 1. określanie wymagań projektu lasu Acitve Directory;

 2. projektowanie lasu Active Directory;

 3. projektowanie realacji zaufania lasu Active Directory;

 4. wyjaśnianie usługi zarządzania czasem w Microsoft Windows;

 5. zarządzanie schematem Active Directory.

 1. Projektowanie infrastruktury domen Active Directory:

  1. projektowanie domen Active Directory;

  2. projektowanie integracji przestrzeni nazw DNS;

  3. projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domen;

  4. projektowanie relacji zaufania.

 1. Projektowanie replikacji i lokacji Active Directory:

  1. projektowanie lokacji;

  2. projektowanie replikacji;

  3. projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domen w lokacjach.

 1. Projektowanie struktury administracyjnej domen Active Directory:

  1. planowanie struktury administracyjnej;

  2. projektowanie struktury jednostek organizacyjnych;

  3. projektowanie strategii grup;

  4. planowanie zarządzania kontami komputerów i użytkowników.

 1. Projektowanie GPO:

  1. projektowanie ustawień GPO;

  2. projektowanie przetwarzania GPO;

  3. projektowanie zarządzania GPO.

 1. Projektowanie zabezpieczeń Active Directory w Windows Server 2008:

  1. projektowanie zasad zabezpieczeń AD DS;

  2. projektowanie zabezpieczeń kontrolerów domeny;

  3. projektowanie delegowania kontroli administracyjnej.

 1. Projektowanie rozwiązań wysokiej dostępności Active Directory w Windows Server 2008:

 1. Wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności Active Directory;

 2. Projektowanie strategii wysokiej dostępności.

 1. Projektowanie odtwarzania Active Directory po awarii:

 1. projektowanie strategii utrzymania bazy danych Active Directory;

 2. projektowanie strategii kopii zapasowych oraz ich odtwarzania;

 3. projektowanie strategii monitorowania AD DS;

 1. Projektowanie infrastruktury klucza publicznego PKI (Public Key Infrastrukture) w Windows Server 2008:

 1. podstawowe informacje o PKI oraz usługach certyfikatów;

 2. projektowanie hierarchii urzędu certyfikatów;

 3. projektowanie szablonów certyfikatów;

 4. projektowanie dystrybucji certyfikatów i przedawnień.

 1. Projektowanie infrastruktury Active Directory Rights Management Services (AD RMS):

 1. zbieranie informacji dotyczących projektu AD RMS;

 2. projektowanie dostępu i klastrów AD RMS;

 3. projektowanie kopii zapasowych i odtwarzania AD RMS;

 1. Projektowanie i wdrażanie Active Directory Federation Services (AD FS):

 1. podstawowe informacje na temat projektowania usługi AD FS;

 2. projektowanie federacji w modelu Business-to-Business;

 3. projektowanie żądań do usługi AD FS.

 1. Projektowanie wdrożenia Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS):

 1. scenariusze wdrożenia AD LDS;

 2. przegląd zagadnień z zakresu projektowania wdrożenia AD LDS;

 3. projektowanie replikacji i schematu AD LDS;

 4. integracja AD LDS z AD DS.

 1. Projektowanie migracji Active Directory w Windows Server 2008:

 1. wybór strategii migracji;

 2. projektowanie strategii aktualizacji domen;

 3. projektowanie strategii modyfikacji domen.
 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 15

Nazwa szkolenia MS-6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Sevices.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

1) Termin I ………………………………..

2) Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 6 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Wprowadzenie do usług Active Directory Domain Services (AD DS):

  1. wprowadzenie do Active Directory;

  2. koncepcja i komponenty Active Directory;

  3. instalacja Active Directory Domain Services;

  4. rozszerzenie IDA przez usługi Active Directory.

 1. Zabezpieczanie i efektywne administrowanie Active Directory:

 1. praca z narzędziami AD;

 2. własne konsole i minimalne przywileje;

 3. wyszukiwanie obiektów w AD;

 4. wykorzystanie poleceń DS. do administracji AD.

 1. Zarządzanie użytkownikami:

 1. tworzenie i administrowanie kontami użytkowników;

 2. konfigurowanie atrybutów użytkowników;

 3. automatyzacja tworzenia kont użytkowników.

 1. Zarządzanie grupami:

 1. zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez grupy;

 2. administracja grupami;

 3. najlepsze praktyki w zarządzaniu grupami.

 1. Wsparcie dla kont komputerów:

 1. tworzenie kont komputerów i podłączanie do domeny;

 2. administrowanie kontami i obiektami komputerów.

 1. Implementacja infrastruktury zasad grupowych:

 1. omówienie działania zasad grupowych;

 2. implementacja zasad grupowych;

 3. przeglądanie ustawień i cech;

 4. zarządzanie zakresem zasad grupowych;

 5. przetwarzanie zasad grupowych;

 6. rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem zasad grupowych.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfigurowanie poprzez ustawienia zasad grupowych:

 1. delegowanie wsparcia komputerów;

 2. zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa;

 3. zarządzanie aplikacjami przez GPSI;

 4. audit.

 1. Bezpieczna administracja:

 1. delegacja uprawnień administracyjnych;

 2. audit zmian w AD.

 1. Ulepszenia bezpieczeństwa uwierzytelnienia w AD:

 1. konfiguracja haseł i zasad blokowania kont;

 2. audit uwierzytelniania;

 3. konfiguracja kontrolerów tylko do odczytu (RODOC).

 1. Konfiguracja usługi DNS:

 1. omówienie koncepcji i komponentów;

 2. instalacja i konfiguracja DNS w domenie AD;

 3. AD, DNS i Windows;

 4. Zaawansowana konfiguracja i administracja DNS.

 1. Administracja kontrolerami AD DS;

 1. opcje instalacji kontrolerów;

 2. instalacja kontrolera na systemie Core;

 3. zarządzanie Master Operatorami;

 4. konfiguracja replikacji SYSVOL z wykorzystaniem DFS.

 1. Zarządzanie site`ami AD i replikacją:

 1. konfigurowanie site`ów i podsieci;

 2. konfigurowanie Global Catalogu i partycji aplikacyjnych;

 3. konfigurowanie replikacji.

 1. Ciągłość usługi katalogowej:

 1. monitorowanie AD;

 2. zarządzanie bazą AD;

 3. backup i odzyskiwanie usługi AD i kontrolerów.

 1. Zarządzanie wieloma domenami i lasami:

 1. konfigurowanie poziomu funkcjonalności domen i lasów;

 2. zarządzanie wieloma domenami i relacjami zaufania.

 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 16

Nazwa szkolenia MS-10231 Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastrukture.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VATPobieranie 312.34 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu