Formularz ofery


brutto:...............................................złPobieranie 312.34 Kb.
Strona2/4
Data24.10.2017
Rozmiar312.34 Kb.
1   2   3   4

brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)


Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

1) Termin I ………………………………..

2) Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: 1 osoba.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera:

  1. omówienie i implementacja wdrażania z WDS;

  2. administracja WDS.

 1. Konfiguracja oraz rozwiązywanie problemów z DNS:

 1. instalacja, konfiguracja (stref oraz transferów) serwera DNS;

 2. zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS.

 1. Obsługa Active Directory Domaina Services:

 1. wprowadzenie do AD DS;

 2. implementacja wirtualnych kontrolerów domeny – tylko
  do odczytu;

 3. administracja i zarządzanie bazą AD DS,

 1. Zarządzanie użytkownikami oraz kontami Managed Service Accounts:

 1. automatyzacja zarządzania kontami użytkowników;

 2. konfiguracja zasad haseł oraz ustawień blokady kont użytkowników oraz Managed Service Accounts.

 1. Implementacja infrastruktury zasad grupowych:

 1. wprowadzenie do zasad grupowych;

 2. implementacja GPO;

 3. zarządzanie i przetwarzanie zakresem zasad grupowych;

 4. rozwiązywanie problemów z zasadami grupowymi.

 1. Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych:

 1. implementacja szablonów administracyjnych;

 2. konfiguracja przekserowania folderów oraz skrypty, preferencji zasad grupowych;

 3. zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad instalacji oprogramowania.

 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Dostępem zdalnym:

 1. instalacja i konfiguracja serwera Network Policy Server;

 2. konfiguracja serwerów i klientów RADIUS, metody uwierzytelniania NTS;

 3. monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem Network Policy Server, Implementacja Network Access Protection;

 4. umówienie Network Access Protection;

 5. schemat działania i konfiguracja NAP;

 6. monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP.

 1. Optymalizacja usług plików:

 1. zastosowanie FSRM w nadawaniu limitów przydziału, osłon plików;

 2. raportach wykorzystania magazynów;

 3. implementacja infrastruktury klasyfikacji plików o raz zadań zarządzania plikami;

 4. omówienie DFS oraz konfiguracja przestrzeni nazw;

 5. konfiguracja i rozwiązywanie problemów z replikacja DFS.

 1. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli:

 1. szyfrowanie plików za pomocą EFS;

 2. konfiguracja zaawansowanych polityk kontroli;

 1. Implementacja zarządzania aktualizacjami. Monitorowanie Windows Server 2012 R2:

 1. wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS;

 2. wykorzystanie monitora wydajności;

 3. monitorowanie zdarzeń.
 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 6

Nazwa szkolenia MS Excel 2010 (podstawowy).


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (30 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 10 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe:

Szkolenie Excel dla początkujących ma na celu przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat jak:


 1. Tworzyć i zapisywać skoroszyty, poruszać się między otwartymi skoroszytami;

 2. Dostosowywać do własnych potrzeb opcje aplikacji, takie jak widok dokumentu, wstążka, paski narzędzi;

 3. Wprowadzać dane liczbowe, tekstowe i daty;

 4. Pracować na obszarach komórek;

 5. Modyfikować dane w komórkach w oparciu o wybrane funkcje programu;

 6. Formatować dane;

 7. Formatować sposób wyświetlania tekstu w komórce i wygląd samej komórki;

 8. Tworzyć różne rodzaje wykresów;

 9. Wykonywać operacje na kolumnach i wierszach, w tym ukrywać i blokować wiersze/kolumny;

 10. Wykonywać operacje na arkuszach;

 11. Tworzyć proste formuły obliczeniowe;

 12. Wykorzystywać podstawowe funkcje;

 13. Rozpoznawać i interpretować podstawowe błędy formuł;

 14. Pracować z kilkoma arkuszami/skoroszytami jednocześnie;

 15. Redagować treść nagłówka i stopki;

 16. Tworzyć ograniczenia możliwości wprowadzania danych w tym definiować listy rozwijane dla pól;

 17. Drukować skoroszyty i ich fragmenty;

 18. Wykorzystywać zaawansowane narzędzia formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe;

 19. Importować dane zewnętrzne;

 20. Tworzyć tabele i efektywnie z nimi pracować;

 21. Stosować konspekt;

 22. Chronić arkusz/skoroszyt za pomocą hasła;

 23. Łączyć dane z różnych arkuszy.


 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 7

Nazwa szkolenia MS Excel 2010 (średniozaawansowany).


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 6 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Przypomnienie podstaw Obsługi programu:

 1. rodzaje danych w Excelu;

 2. formatowanie a właściwa wartość w komórce;

 3. zasady poprawnego układu danych przeznaczonych do analizy;

 4. podstawowe grupowanie danych (filtrowanie i sortowanie);

 5. reguły dotyczące operowania na datach i wartości czasu;

 6. praca z funkcjami i formułami (adresowanie).

 1. Funkcje i formuły na praktycznych przykładach:

 1. funkcje logiczne i warunkowe;

 2. funkcje wyszukiwania i adresu;

 3. funkcje tekstowe;

 4. funkcje daty i czasu;

 5. łączenie kilku funkcji w jednej formule.

 1. Formatowanie warunkowe:

 1. formatowanie na podstawie wartości w komórce;

 2. reguły formatowania oparte na formułach;

 3. odwołania względne i bezwzględne w formatowaniu warunkowym.

 1. Zaawansowane grupowanie danych:

 1. stosowanie filtra zaawansowanego;

 2. niestandardowe filtrowanie;

 3. sortowanie wielopoziomowe;

 4. sortowanie według własnego klucza.

 1. Importowanie danych do arkusza;

 1. importowanie z pliku tekstowego lub CSV;

 2. metody oczyszczania danych przeniesionych do arkusza.

 1. Tworzenie raportów podsumowujących:

 1. zastosowanie sum częściowych;

 2. korzystanie z narzędzia Tabela.

 1. Tabele przestawne – elastyczne raporty:

 1. rozmieszczenie pól w tabeli przestawnej;

 2. zmiana wariantu raportu;

 3. selekcja danych w raporcie.

 1. Tworzenie czytelnych i efektownych wykresów:

 1. przygotowanie tabeli źródłowej do wykresu;

 2. wybór odpowiedniego typu wykresu;

 3. poprawa czytelności wykresu;

 4. aktualizacja wykresu.

 1. Sprawdzanie poprawności danych:

 1. ograniczenie możliwości wpisu do komórki;

 2. komunikacja z użytkownikiem arkusza.

 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 8

Nazwa szkolenia MS Excel 2010 (zaawansowany).


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)


Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (24 godziny szkoleniowe, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 7 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Prowadzenie obliczeń na danych;

 2. Tworzenie wykresów i grafiki (formatowanie, wprowadzanie danych);

 3. Tworzenie tabel przestawnych;

 4. Tworzenie wykresów przestawnych;

 5. Zaawansowane formuły (funkcje SUMA.JEŻELI, funkcje finansowe, daty, indeksy);

 6. Formatowanie warunkowe;

 7. Makra (tworzenie, wykorzystanie, modyfikowanie);

 8. Udostępnianie skoroszytu (współpraca z innymi użytkownikami, zarządzanie komentarzem, śledzenie zmian, ochrona skoroszytu, uwierzytelnianie);

 9. Walidacja danych;

 10. Połączenie z bazą danych;

 11. Drukowanie (przygotowanie, formatowanie, wydruk PDF).
 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 9

Nazwa szkolenia MS PowerPoint.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa).

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Wprowadzenie i omówienie możliwości programu PowerPoint;

 2. Tworzenie prezentacji;

 3. Wzorce;

 4. Slajdy tekstowe;

 5. Slajdy zawierające tabele;

 6. Slajdy zawierające wykresy;

 7. Schematy organizacyjne;

 8. Obiekty graficzne w prezentacji;

 9. Wykorzystanie animacji w programie;

 10. Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe);

 11. Przygotowanie i drukowanie prezentacji.

 12. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 10

Nazwa szkolenia MS-6419 Configuring Managing and Maintaining Windows Server 2006 – R2 Services.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)


Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.

1) Termin I ………………………………..

2) Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 12 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Przegląd zagadnień zarządzania Windows Server 2008 (wprowadzenie, omówienie ról i funkcji, narzędzia administracyjne, zarządzanie);

 1. role serwera;

 2. omówienie usługi Active Directory;

 3. narzędzia administracyjne Windows Server 2008 R2;

 4. usługa zdalnego dostępu.

 1. Tworzenie obiektów użytkownika i komputera w Active Directory Domain Services:

 1. zarządzanie kontami użytkowników;

 2. tworzenie kont komputerów;

 3. automatyzacja zarządzania obiektami AD DS.

 1. Tworzenie grup i jednostek organizacyjnych:

 1. wstęp do grup AD DS;

 2. zarządzanie kontami grup;

 3. tworzenie jednostek organizacyjnych.

 1. Konfiguracja dostępu do usług plików (wprowadzenie, zarządzanie);

 2. Zarządzanie dostępem do zasobów w AD DS:

 1. dostęp do plików i folderów NTFS;

 2. dostęp do folderów udostępnionych;

 3. określanie uprawnień efektywnych.

 1. Zarządzanie dostępem do plików z wykorzystaniem File Server Resource Manager (FSRM);

 2. Konfiguracja i zabezpieczanie dostępu zdalnego;

 3. Zarządzanie Active Directory Domain Services;

 4. Konfiguracja administracji obiektami Active Directory oraz relacji zaufania;

 5. Tworzenie i zarządzanie obiektami Group Policy (GPO):

 1. omówienie pojęć związanych z GPO;

 2. konfiguracja zakresu obowiązywania zasady grupy;

 3. wdrażanie oprogramowania przez GPO;

 4. zarządzanie GPO.

 1. Wykorzystanie GPO w konfiguracji ustawień użytkownika i komputera:

 1. konfiguracja skryptów oraz przekserowania folderów;

 2. konfiguracja szablonów administracyjnych;

 3. konfigurowanie preferencji obiektów GPO;

 4. rozwiązywanie problemów związanych z GPO.

 1. Implementacja zestawień zabezpieczeń za pomocą GPO:

 1. konfiguracja zasad zabezpieczeń;

 2. kmplementacja restrykcji haseł;

 3. ograniczanie członkostwa w grupach i dostępu do aplikacji;

 4. zarządzanie bezpieczeństwem z wykorzystaniem szablonów zabezpieczeń.

 1. Zapewnianie wydajnego dostępu do sieci w zdalnych lokalizacjach;

 2. Monitorowanie i utrzymanie Windows Server 2008;

 3. Zarządzanie kopiami zapasowymi, odtwarzanie kopii zapasowych
  oraz odzyskiwanie danych:

 1. planowanie kopii zapasowych Windows Server 2008 R2;

 2. wdrażanie i uaktualnianie polityki tworzenia kopii zapasowych.

 1. Konfiguracja relacji zaufania AD:

 1. delegacja uprawnień administracyjnych do obiektów AD;

 2. konfiguracja relacji zaufania AD.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem serwera:

 1. zabezpieczanie infrastruktury Windows;

 2. konfiguracja audytu;

 3. omówienie Windows serwer Update Services i zarządzanie usługą.

 1. Konfiguracja i zarządzanie magazynami danych:

 1. zarządzanie magazynami danych w Windows Server 2008 R2;

 2. zarządzanie przy użyciu File Server Resource Manager;

 3. konfiguracja przydziałów dyskowych;

 4. omówienie sieci SAN;

 1. Konfiguracja i zarządzanie Distributed File System:

 1. omówienie DFS;

 2. konfiguracja przestrzeni nazw (namespaces)DFS;

 3. konfiguracja replikacji DFS.

 1. Konfiguracja mechanizmu Network Acces Protection:

 1. omówienie usługi NAP;

 2. konfiguracja NAP;

 3. monitorowanie i rozwiązywanie problemów NAP.

 1. Zarządzanie dostępnością zasobów sieciowych:

 1. konfiguracja Shadow Copies;

 2. dostępność usług i serwera.

 1. Monitorowanie i konserwacja systemu:

 1. planowanie zadań obsługi serwera;

 2. określanie poziomu odniesienia;

 3. monitorowanie obiektów wydajności;

 4. określanie narzędzi monitorowania i metod powiadamiania.

 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 11

Nazwa szkolenia Microsoft Office Visio.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VATPobieranie 312.34 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu