Formularz oferty laboratorium obróbki mechanicznej metali II – obróbka skrawaniem. TokarkiPobieranie 128 Kb.
Data22.03.2020
Rozmiar128 Kb.

…………………………. Załącznik nr 3 (zmieniony)

pieczątka wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Laboratorium obróbki mechanicznej metali II – obróbka skrawaniem.

Tokarki.

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………województwo:………………………………………………………………
osoba do kontaktu w sprawach oferty:……….………………………………………………………………

tel.:…………………

fax……………………
Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na zamówienie p.n.:
„……………………………………………………………………………….”,
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ:

1. oferujemy wykonanie całości zamówienia określonego w SIWZ za cenę „brutto” (wartość netto ogółem x % VAT= wartość brutto)

wynoszącą: …………………………...................................................................zł

(słownie: ………………………………………………………………..zł)

w tym:

podatek VAT w wysokości ……………………......................................zł(słownie : ……………………………………………………………..….zł)

cena „netto”: ………………………………………………….…………zł (słownie:………………………………………………………………….zł),


2. Ponadto oświadczamy ,że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją przez okres min……………………………miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyposażenie, maszyny i urządzenia posiadają wymienione poniżej minimalne parametry oraz wszystkie wyposażone stanowiska będą kompletne, uruchomione i gotowe do pracy.Wykonawca przeprowadzi bezpłatny instruktaż z obsługi dostarczonych urządzeń.Lp.

Nazwa stanowiska

Minimalne elementy stanowiska

Sztuk

Wartość całkowita netto

Wartość całkowita brutto

Część 1 – maszyny1.

Tokarka uniwersalna

1 komplet

2 szt.

Tokarka szkoleniowa ma mieć charakter uniwersalny i przeznaczona ma być do obróbki niewielkich, precyzyjnych przedmiotów. Ma posiadać bezstopniowy napęd, komplet kół zmianowych, osłonę wałka i śruby pociągowej oraz osłonę przeciwwiórową, hartowane łoże żeliwne. Tokarka przystosowana ma być do mocowania przedmiotów obrabianych w uchwycie lub w kłach. Wewnątrz podstawy obrabiarki ma znajdować się miejsce na przechowywanie narzędzi.

Tokarka uniwersalna ma spełniać następujące dane techniczne:

 1. wielkości charakterystyczne:

 • maksymalna średnica toczenia nad łożem w przedziale: 200-350 mm

 • maksymalna średnica toczenia nad suportem w przedziale: 130-200 mm

 • długość toczenia w przedziale: 450-650 mm

 • rozstaw kłów w przedziale: 450-650 mm

 • szerokość łoża w przedziale: 150-200 mm

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w kłach w przedziale: 40-60kg

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w uchwycie z podparciem w przedziale: 30-60kg

 1. posuwy:

 • zakres posuwów wzdłużnych w przedziale:

  • min: 0.01-0.07 mm/obr, max: 0.15-1.5 mm/obr

 • zakres posuwów poprzecznych w przedziale:

  • min: 0.0065-0.02 mm/obr, max: 0.35-0.50 mm/obr

 1. wrzeciennik:

 • bezstopniowy zakres obrotów wrzeciona

 • średnica przelotu wrzeciona w przedziale: 35-50 mm

 • skrócony stożek wewnętrzny wrzeciona

 • moc silnika napędu głównego: 1.0-3.5 kW

 1. konik:

 • średnica pinoli konika w przedziale: 30-50mm

 • wysuw pinoli konika w przedziale: 70-120 mm

 • stożek pinoli konika: Morse’a nr Mk 3-5

 • przestawienie poprzeczne konika w przedziale: ± 5-12mm

 1. gwinty:

 • zakres gwintów metrycznych w przedziale: 0.1-0.5, 7-12.0 mm

 • zakres gwintów calowych w przedziale: 50-80, 2-4 zwoje/cal

 1. wymiary gabarytowe w mm:

 • długość w przedziale: 1200-1500

 • szerokość w przedziale:600-900

 • wysokość w przedziale:1300-1700

 1. masa w przedziale: 300-600 kg

Wyposażenie tokarki:

 1. uchwyt 3-szczękowy samocentrujący, precyzyjny, typ 3534, ø125/4

 2. imak szybkozmienny

 3. zespół liniałów pomiarowych dla 3-ch osi

 4. kieł stały

 5. kieł obrotowy ze stożkiem Morse`a nr 3

 6. tuleja redukcyjna stożek Morse`a 5/3

 7. zabierak

 8. zderzak suportu wzdłużnego

 9. lampa oświetleniowa 24 V

 10. podtrzymka stała ślizgowa

 11. podtrzymka ruchoma ślizgowa

 12. koła zmianowe: komplet kół zmianowych

 13. oprawki nożowe 20-75: 10 szt.

 14. oprawki nożowe 20-90: 10 szt.

 15. przetyczka

 16. komplet kluczy obsługowych: nasadowe, płaskie, trzpieniowe

 17. komplet kluczy do nakrętek z rowkiem

 18. smarownica olejowa

 19. puszka z farbą koloru obrabiarki

 20. układ chłodzenia i zbiornik chłodziwa

 21. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

 22. wibroizolatory

 23. podest maszynowyNazwa oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia (np typ, model, nazwa producenta:, która pozwoli na identyfikacje oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
2.

Tokarka uniwersalna

1 komplet

1 szt.

Tokarka szkoleniowa ma mieć charakter uniwersalny i przeznaczona ma być do precyzyjnego wykonywania części średniej wielkości w zakresie dokładności narzędziowej wg DIN8605. Ma posiadać bezstopniowy napęd, komplet kół zmianowych, osłonę wałka i śruby pociągowej oraz osłonę przeciwwiórową, hartowane łoże żeliwne. Tokarka przystosowana ma być do mocowania przedmiotów obrabianych w uchwycie lub w kłach. Wewnątrz podstawy obrabiarki ma znajdować się miejsce na przechowywanie narzędzi.

Tokarka uniwersalna ma spełniać następujące dane techniczne:

 1. wielkości charakterystyczne:

 • maksymalna średnica toczenia nad łożem w przedziale: 300-500 mm

 • maksymalna średnica toczenia nad saniami poprzecznymi w przedziale: 150-300 mm

 • rozstaw kłów w przedziale: 750-1100 mm

 • szerokość górnej części łoża w przedziale: 240-260 mm

 • wznios kłów nad łożem w przedziale: 150-250 mm

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w kłach w przedziale: 150-200 kg

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w uchwycie z podparciem w przedziale: 90-100kg

 1. posuwy:

 • zakres posuwów wzdłużnych:

  • min: 0.02-0.10 mm/obr, max: 1.5-2.5 mm/obr

 • zakres posuwów poprzecznych:

  • min: 0.01-0.05 mm/obr, max: 0.5-1.5 mm/obr

 1. wrzeciennik:

 • bezstopniowy zakres obrotów wrzeciona

 • średnica przelotu wrzeciona w przedziale: 40-65 mm

 • skrócony stożek wewnętrzny wrzeciona

 • moc silnika napędu głównego w przedziale: 3-7 kW

 1. konik:

 • średnica pinoli konika w przedziale: 40-60mm

 • wysuw pinoli konika w przedziale: 100-120 mm

 • stożek pinoli konika: Morse’a nr Mk w przedziale 3-5

 • przestawienie poprzeczne konika w przedziale: ± 5-15mm

 1. gwinty:

 • zakres gwintów metrycznych w przedziale: 0.2-14.0 mm

 • zakres gwintów calowych w przedziale: 70-80, 1.5-2 zwoje/cal

 • zakres gwintów modułowych w przedziale: min:0.1-0.3, max: 3.5-7.0 mm

 1. wymiary gabarytowe w mm:

 • długość w przedziale: 1900-2200

 • szerokość w przedziale:800-1000

 • wysokość w przedziale:1400-1700

 1. masa w przedziale: 1000-2000 kg

Wyposażenie tokarki:

 1. uchwyt 3-szczękowy samocentrujący, precyzyjny, typ 3534, ø200/5

 2. zespół liniałów pomiarowych dla 3 osi

 3. imak szybkozmienny

 4. kieł stały

 5. kieł obrotowy ze stożkiem Morse`a

 6. tuleja redukcyjna stożek

 7. oprawki nożowe 20-100: 10 szt.

 8. zderzak suportu wzdłużnego

 9. podtrzymka stała rolkowa

 1. podtrzymka ruchoma ślizgowa

 1. koła zmianowe: komplet kół zmianowych

 2. zabierak

 3. komplet kluczy obsługowych: nasadowe, płaskie, trzpieniowe

 4. klucz do nakrętek z rowkiem

 5. przetyczka

 6. lampa oświetleniowa 24 V

 7. smarownica olejowa

 8. puszka z farbą koloru obrabiarki

 9. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

 10. układ chłodzenia i zbiornik chłodziwa

 11. wibroizolatory

 12. podest maszynowy
Nazwa oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia (np typ, model, nazwa producenta:, która pozwoli na identyfikacje oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
3.

Tokarka uniwersalna

1 komplet

1 szt.

Tokarka szkoleniowa ma mieć charakter uniwersalny i przeznaczona ma być do precyzyjnego wykonywania części średniej wielkości w zakresie dokładności narzędziowej wg DIN8605. Ma posiadać bezstopniowy napęd, komplet kół zmianowych, osłonę wałka i śruby pociągowej oraz osłonę przeciwwiórową, hartowane łoże żeliwne. Tokarka przystosowana ma być do mocowania przedmiotów obrabianych w uchwycie lub w kłach. Wewnątrz podstawy obrabiarki ma znajdować się miejsce na przechowywanie narzędzi.

Tokarka uniwersalna ma spełniać następujące dane techniczne:

 1. wielkości charakterystyczne:

 • rozstaw kłów w przedziale: 750-1100 mm

 • maksymalna średnica toczenia nad łożem w przedziale: 350-500 mm

 • maksymalna średnica toczenia nad saniami poprzecznymi: 200-300 mm

 • maksymalna szerokość górnej części łoża: 250-350 mm

 • maksymalny wznios kłów nad łożem: 180-250 mm

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w kłach: 180-250 kg

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w uchwycie z podparciem: 100-150kg

 1. wrzeciennik:

 • bezstopniowy zakres obrotów wrzeciona

 • maksymalna średnica przelotu wrzeciona: 50-70 mm

 • skrócony stożek wewnętrzny wrzeciona

 • moc silnika napędu głównego: 4-13 kW

 1. konik:

 • średnica pinoli konika w przedziale: 50-60 mm

 • wysuw pinoli konika w przedziale: 100-150 mm

 • stożek pinoli konika w przedziale: Morse’a nr Mk 3-5

 • przestawienie poprzeczne konika w przedziale: ± 8-15 mm

 1. posuwy:

 • zakres posuwów wzdłużnych:

  • min: 0.02-0.04 mm/obr, max: 1.5-2.5 mm/obr

 • zakres posuwów poprzecznych:

  • min: 0.01-0.02 mm/obr, max: 0.5-1.0 mm/obr

 1. gwinty:

 • zakres gwintów metrycznych w przedziale: 0.1-14.0 mm

 • zakres gwintów calowych w przedziale: 80-120, 1.5-2 zwoje/cal

 • zakres gwintów modułowych w przedziale:0.1-7.0 mm

 1. wymiary gabarytowe w mm:

 • długość w przedziale: 2000-2200

 • szerokość w przedziale:1000-1300

 • wysokość w przedziale:1500-1700

 1. masa w przedziale: 1500-2000 kg

Wyposażenie tokarki:

 1. uchwyt 3-szczękowy samocentrujący, precyzyjny, typ 3534, ø200/6

 2. zespół liniałów pomiarowych dla 3 osi

 3. imak szybkozmienny klasy

 4. kieł stały MK 4

 5. kieł obrotowy ze stożkiem Morse`a nr 4

 6. tuleja redukcyjna stożek

 7. oprawki nożowe szybkozmienne: 20 szt.

 8. zderzak suportu wzdłużnego

 9. podtrzymka stała rolkowa

 10. podtrzymka ruchoma rolkowa

 11. podtrzymka stała ślizgowa

 12. podtrzymka ruchoma ślizgowa

 13. koła zmianowe: komplet kół zmianowych

 14. komplet kluczy obsługowych: nasadowe, płaskie, trzpieniowe

 15. klucz do nakrętek z rowkiem

 16. zabierak

 17. lampa oświetleniowa 24 V

 18. smarownica olejowa

 19. puszka z farbą koloru obrabiarki

 20. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

 21. układ chłodzenia i zbiornik chłodziwa

 22. wibroizolatory

 23. podest maszynowy
Nazwa oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia (np typ, model, nazwa producenta:, która pozwoli na identyfikacje oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
4.

Tokarka numeryczna CNC

1 komplet

2 szt.

Tokarka szkoleniowa ma mieć charakter uniwersalny wykonana w klasie precyzyjnej zgodnie z normą ISO 1708; 1989. Przeznaczona ma być do wykonywania typowych prac tokarskich. Zapewniać ma uzyskiwanie dużej wydajności i dokładności obróbki. Tokarka ma umożliwiać: toczenie, podcinanie, wcinanie, gwintowanie, wiercenie, pogłębianie, wytaczanie, toczenie stożka, toczenie powierzchni kulistych, imak szybkozmienny, proste programowanie zgodne z normą DIN 66025, łatwy pomiar narzędzi przez zarysowanie. Obrabiarka ma posiadać sterowanie CNC z nakładką w trybie pracy manualnej przy użyciu kółek ręcznych. Z możliwością wykonywania standardowych programów sterujących, zgodnych z normami DIN – ISO, oraz możliwością wpisywania programów CNC do maszyn za pomocą komputera osobistego ze złączem RS-232CNC, jak również za pomocą karty PCIN.
Tokarka numeryczna CNC ma spełniać następujące dane techniczne:

 1. wielkości charakterystyczne:

 • rozstaw kłów w przedziale: 750-1100 mm

 • minimalna długość toczenia w uchwycie: 950 mm

 • średnica toczenia nad łożem w przedziale: 380-500 mm

 • średnica toczenia nad suportem w przedziale: 200-240 mm

 • szerokość górnej części łoża w przedziale: 240-300 mm

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w kłach w przedziale: 130-180 kg

 • maksymalna masa przedmiotu obrabianego w uchwycie z podparciem w przedziale: 170-250kg

 1. wrzeciennik:

 • bezstopniowy zakres obrotów wrzeciona

 • maksymalna średnica przelotu wrzeciona: 50-90 mm

 • moc silnika napędu głównego: 5-13 kW

 • moment nominalny silnika osi X i Z: 2-3 Nm

 1. konik:

 • wysuw pinoli konika w przedziale: 100-150 mm

 • stożek pinoli konika: Morse’a nr Mk 3-5

 • średnica pinoli konika w przedziale: 50- 70 mm

 1. posuwy:

 • zakres posuwów wzdłużnych: 0.025-2.0 mm/obr

 • zakres posuwów poprzecznych: 0.012-1.0 mm/obr

 • przesuw suportu w osi X w przedziale: 200-300 mm

 • przesuw suportu w osi Z w przedziale: 1000-1050 mm

 • szybki przesuw w osi X w przedziale: 4500-9000 mm/min

 • szybki przesuw w osi Z w przedziale: 9000-11000 mm/min

 1. gwinty:

 • zakres gwintów metrycznych: 0.2-14.0 mm

 • zakres gwintów calowych: 80-1.5 zwoje/cal

 • zakres gwintów modułowych:0.1-7.0 mm

 • zakres gwintów diametral pitch:200.0-3.5 zwoje/cal

 1. wymiary gabarytowe w mm:

 • długość w przedziale: 2300-2600

 • szerokość w przedziale:1000-1600

 • wysokość w przedziale:1400-1800

 1. masa w przedziale: 1500-3000 kg

8) System: Sterowanie ma dostarczać zintegrowanych funkcji do prowadzenia skrawania dla tokarek CNC zaprojektowanych tak, aby umożliwić operatorowi przeprowadzenie obróbki bez konieczności tworzenia programów NC(ISO).

Wielkości charakterystyczne:

- wyświetlanie wszystkich informacji koniecznych do pracy na pojedynczym obszarze roboczym,

- prosta obsługa ekranowa

- obsługa cykli obróbki dla tokarek:

- cykle toczenia zgrubnego

- cykle toczenia wykańczającego

- cykle toczenia rowków

- cykl gwintowania

- cykl naprawy gwintów

- cykl toczenia otworów

- cykl toczenia konturu

- cykl wiercenia

Z poziomu ekranu głównego ma mieć możliwość sterowania wszystkimi operacjami obróbki. Czy też obsługi funkcji przygotowawczych takich jak: • ustawianie punktu zerowego przedmiotu,

 • ustawianie szybkości posuwu ustawczego,

 • wybór cyklu obróbki,

 • edycja cyklu obróbki,

 • konfigurowanie parametrów naprawy gwintu,

 • ustawianie naddatku na przejście wykańczające dla wszystkich cykli:

 • stożków,

 • powierzchni kulistych,

 • toczenie rowków zewnętrznych i wewnętrznych,

 • toczenie gwintów.

W pamięci sterownika ma mieć możliwość zapisania od 1 do 40 cykli:

 • cykle obróbki według zapisanej geometrii powierzchni obrabianej,

 • cykle do toczenia stożków,

 • cykle do gwintowania oraz cykl naprawy gwintów,

 • cykle do obróbki rowków,

 • cykle do toczenia powierzchni kulistych zewnętrznych,

 • cykle do wiercenia

 • cykle konturu,

 • cykle do planowania powierzchni.


Wyposażenie tokarki:

 1. uchwyt 3-szczękowy ø200samocentrujący, precyzyjny z tarczą oraz kluczem

 2. głowica na noże: 6-8 - pozycyjna

 3. śruby do poziomowania

 4. kieł stały

 5. kieł obrotowy ze stożkiem Morse`a

 6. tuleja redukcyjna stożek Morse`a

 7. oprawki do wytaczaków: 3szt.

 8. tulejki redukcyjne: 1 kpl.

 9. nóż tokarski zgrubny lewy,

 10. nóż tokarski wykańczający lewy,

 11. nóż tokarski wykańczający prawy,

 12. nóż tokarski neutralny,

 13. nóż tokarski do gwintów zewnętrznych lewy,

 14. nóż tokarski do gwintów zewnętrznych prawy,

 15. nóż tokarski przecinak,

 16. nóż tokarski wytaczak zgrubny,

 17. nóż tokarski wytaczak wykańczający,

 18. nóż tokarski do gwintów wewnętrzny prawy 0,5-1,5,

 19. nóż tokarski do gwintów wewnętrzny prawy 1,75-3,

 20. nóż tokarski do gwintów wewnętrzny lewy 0,5-1,5,

 21. nóż tokarski do gwintów wewnętrzny lewy 1,75-3,

 22. wiertła 1 kpl.,

 23. nawiertak,

 24. płytki skrawające do noży z pozycji od h do t – po 5 szt. w komplecie,

 25. podtrzymka stała

 26. komplet kluczy obsługowych: nasadowe, płaskie, trzpieniowe

 27. lampa oświetleniowa 24 V

 28. puszka z farbą koloru obrabiarki

 29. układ chłodzenia z urządzeniem do chłodzenia i zbiornik chłodziwa

 30. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z instrukcją obsługi sterowania

 31. podest maszynowy
Nazwa oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia (np typ, model, nazwa producenta:, która pozwoli na identyfikacje oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
5.

Szlifierka uniwersalna do wałków i otworów

1 komplet

1 szt.

Uniwersalna szlifierka ma służyć do szlifowania płaskich powierzchni oraz do szlifowania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych. Ma się charakteryzować podwyższoną prędkością szlifowania do 45m/s oraz dużą niezawodnością i żywotnością wrzeciona ściernicy czy też prowadnicom.
Jej możliwości obróbcze powinny się mieścić w zakresie parametrów geometrycznych takich jak:

 • chropowatość Ra 0,16mm,

 • kołowość 0,0015mm,

 • walcowość 0,005mm / 500mm,

 • powtarzalność szlifowania średnic 0,005mm,

Szlifierka uniwersalna ma spełniać następujące dane techniczne:

 1. wielkości charakterystyczne:

 • maksymalna długość szlifowanego przedmiotu w przedziale: 800-1000 mm

 • maksymalna szybkość szlifowania: 45 m/s

 • maksymalna szybkość szlifowania: 45 m/s

 • maksymalna średnica szlifowania zewnętrznego w przedziale: 250-300 mm

 • maksymalna masa przedmiotu szlifowanego w kłach w przedziale: 100-125 kg

 • maksymalna masa przedmiotu szlifowanego w uchwycie w przedziale: 15- 20 kg

 • moc silnika napędu głównego: 3-13 kW

 • instalacja elektryczna wraz z silnikami na 230/400V 50Hz

 1. wrzeciennik przedmiotu:

 • zakres skrętu do operatora / od operatora stopnie: 30/90

 • stożek wrzeciona przedmiotu morse'a nr 3-6

 • zakres posuwów poprzecznych w przedziale: 15-22 mm

 • zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona w przedziale: 25÷500 obr/min

 1. wrzeciennik ściernicy:

 • średnica ściernicy: max./min 400 / 260 mm

 • kąt skrętu wrzeciennika ściernicy stopnie: ± 30

 • przemieszczenie całkowite za pomocą napędu ręcznego 160mm

 • przemieszczenie dodatkowe płyty suportowej w przedziale: 40-80 mm

 • wielkość szybkiego przesuwu hydraulicznego w przedziale: 20-60 mm

 • wielkość dosuwu na jeden obrót pokrętła ręcznego: 1mm

 • wielkość dosuwu przy obrocie pokrętła o jedną działkę elementarną: 0,0025 mm

 • wielkość dosuwu przy obrocie pokrętła o jedną działkę elementarną mikrokontrolera: 0,0005 mm

 • zakres posuwu wgłębnego w przedziale: zgrubny 0,3 - 6,0 m/min, wykańczający 0,08 - 3,0 m/min

 • szerokość tarczy ściernej: 50 mm

 • średnica otworu tarczy ściernej w przedziale: 110-140 mm

 • zakres automatycznych dosuwów przy nawrotach stołu w przedziale: 0,0025 - 0,04 mm/skok

 1. stół

 • zakres prędkości posuwu stołu w przedziale: 75 - 4000 mm

 • wielkość minimalnego posuwu hydraulicznego stołu: 1-6 mm

 1. szlifowanie wewnętrzne

 • maksymalna średnica szlifowania otworu w przedziale: 180-240mm

 • maksymalna długość szlifowania w przedziale: 100-150 mm

 1. konik

 • maksymalny wysuw tulei w przedziale: 20-30 mm

 • stożek w tulei konika: ręcznego / hydraulicznego morse'a nr 2-5 / nr 3-6

 1. wymiary gabarytowe w mm:

 • długość: 1800-3700

 • szerokość:1500-2200

 • wysokość:1600-2000

 1. masa: 1000-5000 kg

Wyposażenie szlifierki uniwersalnej:

 • oprawa diamentu stołowa (bez diamentu)

 • koło pasowe silnika napędu wrzeciennika ściernicy

 • trzpień z nakrętką do wyważania ściernicy

 • podstawka do podtrzymywania części przy zdejmowaniu i zakładaniu: lewa, prawa

 • przyrząd czujnikowy dokładnego skrętu stołu

 • obsada ściernicy

 • ściągacz obsady ściernicy

 • kły do wrzeciennika przedmiotu ze stożkiem morse'a 3-6: specjalny z nakrętką: PZKa-4

 • kły do konika ze stożkiem morse'a 4: specjalne: PZKa-3-6, PZKf-4

 • konik hydrauliczny

 • kluczy do obsługi bieżącej

 • komplet kluczy do szafy aparatury elektrycznej

 • płyta mocująca do blokady wrzeciennika ściernicy

 • wsporniki mocujące do blokady stołu

 • podstawka do poziomowania ze śrubą i nakrętką

 • dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR)

 • puszki z farbą koloru obrabiarki

 • przystawka do szlifowania wewnętrznego wrzeciono wraz z wyposażeniem

 • zderzak twardy z czujnikiem

 • podstawa do statycznego wyważania ściernicy

 • tarcza uchwytowa z rowkami teowymi

 • uchwyt 3 szczękowy

 • podtrzymka 2 punktowa

 • podtrzymka 3 punktowa

 • przyrząd do profilowania ściernicy po promieniu

 • przyrząd do profilowania ściernicy po promieniu i pod kątem

 • zestaw skal do odczytu na średnicę przedmiotu

 • przyrząd do diamentowania ściernicy z przesuwem mikrometrycznym mocowany na koniku

 • przyrząd do diamentowania ściernicy do szlifowania wewnętrznego

 • przyrząd do diamentowania ściernicy z przesuwem mikrometrycznym mocowany na stole

 • konik ręczny

 • obsada ściernicy

 • komplet zabieraków szlifierskich

 • kły do konika ręcznego ze stożkiem Morse'a Nr2:PZKa-2, PZKa-B2, PZKf-2, PZKf-B2

 • kły do konika hydraulicznego ze stożkiem Morse'a Nr 4: PZKf-B4, PZKa-B4

 • obciągacz diamentowy ściernica

 • wrzeciono do szlifowania wewnętrznego, obsada ściernicy, osłona – komplet

 • podest maszynowy
Nazwa oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia (np typ, model, nazwa producenta:, która pozwoli na identyfikacje oferowanego sprzętu/maszyn, urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………

6.

szafka narzędziowa

2szt.Część 2 – wyposażenie laboratorium

Wartość całkow. netto

Wartość całkow. brutto

7.

Wyposażenie laboratorium
1 komplet

gabloty aluminiowe 120 x 80 x 3 (na 10 kartek A4)

Wykonane z : profile aluminiowe, anodowane elektrolitycznie na kolor srebrny mat, szyby przesuwne, poruszające się w prowadnicach na rolkach, zamykana na zamek patentowy systemowy, profile łączone systemowo, półokrągłymi, bezpiecznymi narożnikami3szt.tablice suchościeralne 100x200 cm (wys. x szer.) o właściwościach magnetycznych

2szt.biurko: w całości wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Szafki zamykane zamkami patentowymi. Kolorystyka: kolor naturalny. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm


1szt.ławki: stelaż metalowy z rury kwadratowej 25x25 mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (wymiary blatu: 1300 x 500 mm), obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Konstrukcja stołu umożliwia jego składanie. Rozmiar: Nr 6.

4szt.krzesła: stelaż metalowy wykonany z rury kwadratowej 20x20 mm, siedzisko i oparcie - sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolorystyka: sklejka: kolor naturalny. Rozmiar: 6.

8szt.fotel biurowy: krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości na amortyzatorze gazowym. Z mechanizm. Regulacja wysokości oparcia oraz możliwość jego blokady w dowolnej pozycji. Regulacja głębokości siedziska. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Kolorystyka: kolor czarny

1szt.RAZEM CAŁOŚĆ LABORATORIUM NETTO:………………………………………………….PLN
BRUTTO………………………………………………….PLN

3. Wykonawca siłami podwykonawców zamierza wykonać następujące części zamówienia:

1)………………………………………………….

2) ………………………………………………….

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz z jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą oferta przez cały czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni,

6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ.
…………………… dnia ………………… …………………….………………………….

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Pobieranie 128 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna