Elementy kompresji danych – kodowanie nienadmiarowePobieranie 2.53 Mb.
Strona31/32
Data28.10.2017
Rozmiar2.53 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Średnia długość ciągów kodowych dla tego kodu wynosi

L= 2(0,3+0,2) + 3(0,15+0,13+0,12+0,1) = 2,5bita/inf

Na zakończenie rozważań należy podać ważną uwagę dotyczącą przedstawionej metody: procedura Huffmana nie jest jednoznaczna, tzn. w jej wyniku można otrzymać zbiór ciągów kodowych o różnych długościach, ale dających taką samą średnią długość.Przykład 2.5

Konstruuje się kod zwarty zbioru informacjiwystępujących z prawdopodobieństwami

0,4; 0,2; 0,2; 0,1; 0,05; 0,05

Sposób konstrukcji tego kodu przedstawiono w poniższych tablicach.

Średnia długość ciągów kodowych kodu projektowanego w pierwszej tablicy wynosi

L’ = 1*0,4+2*0,2+3*0,3+4*0,1+5*0,05+ =2,3bitu/inf

Zbiór pierwotny

Zbiory zredukowane

X1

X2

X3

X3

0,4

0,2


0,2

0,1


0,05

0,05


0

10

1111101

11001


11000

0,4

0,2


0,2

0,1


0,1

0

10

1111101

1100


0,4

0,2


0,2

0,2


0

10

111110

0,4

0,4


0,2

0

11

100,6

0,4


1

0Pobieranie 2.53 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu