Elżbieta Tymińska Wymagania edukacyjne Historia I społeczeństwo. Wojna I wojskowość rok szk. 2017/2018 Klasy: 2g, 2b, Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne ocenyPobieranie 190.86 Kb.
Strona3/3
Data29.10.2017
Rozmiar190.86 Kb.
1   2   3

2. Wojna totalna

1. Sukcesy niemieckie z lat 1939–1941

2. Walki na froncie wschodnim

3. Walki w Afryce

4. Front zachodni w latach 1943–1945

5. Wojna na Dalekim Wschodzie

6. Na czym polegała wojna totalna

7. Rozwój techniki podczas II wojny światowej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna totalna, alianci

– zna daty: II wojny światowej (1939–1945 r.), ataku III Rzeszy na Polskę (1 września 1939 r.), agresji ZSRR na Polskę (17 września 1939 r.), bitwy o Anglię (lipiec – październik 1940 r.), agresji Niemiec na ZSRR (22 czerwca 1941 r.), powstania warszawskiego (1 sierpnia – 3 października 1944 r.), kapitulacji III Rzeszy (8 maja 1945 r.), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 sierpnia 1945 r.), kapitulacji Japonii (2 września 1945 r.)

– omawia cechy charakterystyczne wojny totalnej na przykładzie II wojny światowej.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna błyskawiczna (blitzkrieg)

– zna daty: bitwy nad Bzurą (9–19 września 1939 r.), kapitulacji Warszawy (28 września 1939 r.), ataku Niemiec na Danię i Norwegię (kwiecień 1940 r.), ataku Niemiec na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg (maj 1940 r.), bitwy o Moskwę (1941/1942 r.), ataku na Pearl Harbor (7 grudnia 1941 r.), bitwy o Midway (czerwiec 1942 r.), bitwy o Stalingrad (sierpień 1942 – luty 1943 r.), bitwy na Łuku Kurskim (lipiec – sierpień 1943 r.),

lądowania w Normandii (6 czerwca 1944 r.)

– tłumaczy, jakie znaczenie militarne miały bitwy: o Anglię i pod Stalingradem

uzasadnia, dlaczego bitwę na Łuku Kurskim uznaje się za moment przełomowy II wojny światowej

– wyjaśnia, jakie znaczenie militarne, polityczne i humanitarne miało zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki

– przedstawia rozwój techniki podczas II wojny światowej i jego konsekwencje

– wyjaśnia, dlaczego front wschodni miał decydujące znaczenie podczas II wojny światowej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o Atlantyk, tzw. wilcze stada, kamikaze

– omawia rolę postaci: Erwina Rommla, Bernarda Montgomery’ego, Stanisława Sosabowskiego

– zna daty: przystąpienia Włoch do wojny po stronie III Rzeszy (czerwiec 1940 r.), ofensywy włoskiej w Afryce (czerwiec 1940 r.), agresji Włoch na Grecję (październik 1940 r.), agresji Niemiec na Jugosławię i Grecję (kwiecień 1941 r.), bitwy pod El-Alamejn (listopad 1942 r.), bitwy o Guadalcanal (1942/1943 r.), inwazji aliantów na Sycylię (lipiec 1943 r.), kapitulacji Włoch (8 września 1943 r.), operacji Bagration (czerwiec 1944 r.), operacji Market Garden (wrzesień 1944 r.), kontrofensywy niemieckiej w Ardenach (grudzień 1944 r.), ofensywy styczniowej Armii Czerwonej (1945 r.), kapitulacji Berlina (2 maja 1945 r.),

wyzwolenia Włoch (maj 1945 r.)

– przedstawia przebieg działań wojennych w Europie w latach 1939–1941

– opisuje przebieg działań na froncie wschodnim

– omawia przebieg walk na froncie zachodnim w latach 1943–1945

– wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla ostatecznego wyniku wojny

– prezentuje przebieg działań wojennych w Afryce

– wyjaśnia, dlaczego kobiety dopuszczono do walk na froncie.


Uczeń:

– zna daty: ataku Japonii na Chiny (1937 r.), kapitulacji Helu (2 października 1939 r.), kapitulacji SGO „Polesie” (5 października 1939 r.), kapitulacji Francji (czerwiec 1940 r.), zdobycia Krety przez Niemców (maj 1941 r.), operacji Torch (listopad 1942 r.), zajęcia przez Japończyków Holenderskich Indii Wschodnich, Filipin i Malajów (1942 r.), kapitulacji wojsk niemiecko-włoskich w Afryce (13 maja 1943 r.), bitwy na Morzu Filipińskim (czerwiec 1944 r.), wyzwolenia Paryża (sierpień 1944 r.), bitwy o Iwo Jimę (marzec 1945 r.), bitwy o Okinawę (kwiecień – czerwiec 1945 r.), sforsowania Renu przez wojska alianckie (kwiecień 1945 r.), odzyskania Filipin przez USA (1945 r.)

– przedstawia strategie wykorzystane przez armie: niemiecką i radziecką w trakcie bitwy na Łuku Kurskim

– omawia przebieg działań wojennych w Azji i na Pacyfiku.
Uczeń:

– porównuje przebieg I i II wojny światowej.3. ONZ i pax Americana

1. Powstanie ONZ

2. Rozwój prawa humanitarnego

3. Zimna wojna

4. Od pax Romana do pax AmericanaUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, zimna wojna

– zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (25 kwietnia 1945 r.), podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (26 czerwca 1945 r.), zimnej wojny (1945–1991 r.)

– przedstawia cele i zasady działania ONZ.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. wielka trójka, prawo humanitarne, NATO, Układ Warszawski, żelazna kurtyna, pax Americana

– omawia rolę postaci: Winstona Churchilla, Ronalda Reagana

– zna daty: konferencji w Jałcie (luty 1945 r.), utworzenia NATO (1949 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955 r.)

– prezentuje okoliczności utworzenia ONZ

– wymienia zasady prawa humanitarnego

– wyjaśnia, czym była zimna wojna

– tłumaczy, na czym polega pax Americana.Uczeń:

– zna daty: konferencji w Dumbarton Oaks (1944 r.), zawarcia konwencji haskiej o pokojowym rozstrzyganiu sporów (1899 r.), konferencji haskiej (1907 r.), zawarcia konwencji genewskich (1949 r.)

– wymienia dokumenty będące podstawami prawa humanitarnego

– omawia rolę NATO i Układu Warszawskiego w rywalizacji między Wschodem a Zachodem

– przedstawia etapy rozwoju prawodawstwa humanitarnego.


Uczeń:

– charakteryzuje i porównuje trzy koncepcje ładu światowego: pax Romana, pax Britannica i pax Americana

– podaje czynniki mające wpływ na doskonalenie prawodawstwa humanitarnego.


Uczeń:

– ocenia, czy mimo wykorzystania podczas obu wojen światowych nowych rodzajów broni oraz metod prowadzenia działań zbrojnych zapisy konwencji haskich z 1907 r. pozostały aktualne

– ocenia, czy zachowaniu pokoju światowego bardziej służy model dwubiegunowy, czy taki, w którym dominuje jedno supermocarstwo.


4. Wizje globalnej zagłady

1. Broń atomowa

2. Terroryzm

3. Wizje zagłady świata


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wyścig zbrojeń, terroryzm

– zna datę zamachów w Nowym Jorku (11 września 2001 r.)

– przedstawia przyczyny i skutki terroryzmu.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kryzys kubański

– omawia rolę postaci: Fidela Castro, Johna F. Kennedy’ego, Osamy bin Ladena

– zna datę początku kryzysu kubańskiego (1962 r.)

– wskazuje na mapie regiony świata zagrożone terroryzmem

– przedstawia znaczenie posiadania przez państwa broni atomowej

– tłumaczy, jakie znaczenie miał wyścig zbrojeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego po II wojnie światowej

– wymienia rodzaje terroryzmu.
Uczeń:

– zna daty: zawarcia układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (1968 r.), desantu w Zatoce Świń (1961 r.), zamachów w Madrycie (2004 r.), zamachów w Londynie (2005 r.)

– wskazuje na mapie miejsca konfliktów, w które są wysyłani żołnierze polscy

– omawia cechy charakterystyczne i przykłady różnych rodzajów terroryzmu: etniczno-narodowego, społeczno-rewolucyjnego i islamskiego

– prezentuje wpływ terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład światowy

– przedstawia naukowe i futurystyczne wizje zagłady świata.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu projekt Manhattan

– omawia rolę postaci: Roberta Oppenheimera, Andreasa Baadera, Ulrike Meinhof

– zna daty: przewrotu na Kubie (1959 r.), zdetonowania pierwszej bomby wodorowej (1952 r.), zdetonowania pierwszej bomby neutronowej (1962 r.)

– omawia rozwój i rozprzestrzenianie się broni nuklearnej w okresie zimnej wojny.


Uczeń:

– ocenia metody i sposoby działania organizacji terrorystycznych oraz sposoby walki ze współczesnym terroryzmem.5. Nigdy więcej wojny!

1. Początki ruchu pacyfistycznego

2. Pacyfizm w XX wieku

3. Wojna w Wietnamie

4. Wojna bez broniUczeń:

– zna daty interwencji amerykańskiej w Wietnamie (1964–1973 r.)

– wyjaśnia, jakie znaczenie ideologiczne i polityczna ma Pokojowa Nagroda Nobla.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu ruch pacyfistyczny

– omawia rolę postaci: Mahatmy Gandhiego, Richarda Nixona

– zna daty: interwencji francuskiej w Wietnamie (1945–1954 r.), zawarcia traktatów paryskich (1973 r.)

– tłumaczy, jakie znaczenie miała wojna w Wietnamie dla nasilania się nastrojów pacyfistycznych

– podaje przyczyny klęski polityki USA w Wietnamie

– wyjaśnia, na czym polega wojna bez broni.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Ho Chi Minha, Ngo Dinh Diema

– zna daty: wystąpień studenckich w USA i Europie Zachodniej (1968–1969 r.), zajęcia Wietnamu Południowego przez komunistów z Wietnamu Północnego (1975 r.)

– wyjaśnia, jakie idee i przekonania leżą u podstaw ruchu pacyfistycznego

– określa przyczyny, przebieg i skutki wojny w Wietnamie

– tłumaczy, dlaczego warto podejmować działania określane jako wojna bez broni

– wymienia przykłady wojny bez broni.


Uczeń:

– zna daty: powstania Demokratycznej Republiki Wietnamu (1945 r.), zamachu stanu w Wietnamie Południowym (1963 r.), ofensywy Tet (1968 r.), ofensywy wojsk Wietnamu Północnego (1972 r.)

– przedstawia i porównuje rozwój ruchu pacyfistycznego po I i II wojnie światowej.


Uczeń:

– ocenia rolę wojsk amerykańskich podczas wojny wietnamskiej

– ocenia skutki wojny bez broni

– ocenia, czy pacyfizm może stać się obowiązującą doktryną państwową.
Pobieranie 190.86 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna