Egzamin z kryptografii IV rok ft 20Pobieranie 483.76 Kb.
Strona2/6
Data23.12.2017
Rozmiar483.76 Kb.
1   2   3   4   5   6
i.

 • Co nazywamy funkcją Eulera? Ile wynosi jej wartość dla liczby pierwszej ?

 • Podaj własności relacji kongruencji.

 • Co nazywamy pełnym zbiorem reszt modulo m? Znajdź pełny zbiór reszt modulo 4.

 • Co to jest element odwrotny do elementu ciała skończonego? Kiedy istnieje?

 • Jak brzmi Małe Twierdzenie Fermata?

 • Podaj twierdzenie o równości potęg .

 • Jakie znamy własności funkcji Eulera?

 • Podaj chińskie twierdzenie o resztach.

 • Czemu jest równe ?

 • Podaj przykład rozkładu liczby na czynniki.

 • Jaki warunek musi być spełniony, jeśli p jest dzielnikiem pierwszym liczby ?

 • Co nazywamy generatorem grupy multiplikatywnej Fq*?

 • Co nazywamy przekształceniem afinicznym zbioru N elementowego? Jaką postać ma przekształcenie odwrotne?

 • Co nazywamy przekształceniem afinicznym digramu? Objaśnij użyte symbole.

 • Kiedy macierz A wymiaru 2x2 w pierścieniu

  Pobieranie 483.76 Kb.

  Share with your friends:
 • 1   2   3   4   5   6
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna
  warunków zamówienia
  istotnych warunków
  przedmiotu zamówienia
  wyboru operacji
  Specyfikacja istotnych
  produktu leczniczego
  oceny operacji
  rozwoju lokalnego
  strategii rozwoju
  kierowanego przez
  specyfikacja istotnych
  Nazwa przedmiotu
  Karta oceny
  ramach działania
  przez społeczno
  obszary wiejskie
  dofinansowanie projektu
  lokalnego kierowanego
  Europa inwestująca
  Regulamin organizacyjny
  przetargu nieograniczonego
  kryteria wyboru
  Kryteria wyboru
  Lokalne kryteria
  Zapytanie ofertowe
  Informacja prasowa
  nazwa produktu
  Program nauczania
  Instrukcja obsługi
  zamówienia publicznego
  Komunikat prasowy
  programu operacyjnego
  udzielenie zamówienia
  realizacji operacji
  opieki zdrowotnej
  przyznanie pomocy
  ramach strategii
  Karta kwalifikacyjna
  oceny zgodno
  Specyfikacja techniczna
  Instrukcja wypełniania
  Wymagania edukacyjne
  Regulamin konkursu
  lokalnych kryteriów
  strategia rozwoju
  sprawozdania finansowego
  ramach programu
  ramach poddziałania
  kryteriów wyboru
  operacji przez
  trybie przetargu