Dyskusja o afganistaniePobieranie 9.48 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar9.48 Kb.

DYSKUSJA O AFGANISTANIE
20 grudnia 2006 w Warszawie odbyła się konferencja „Misja w Afganistanie – wyzwanie dla Sojuszu, ludzi i sprzętu. Klucz do sukcesu operacji NATO”.

Przedsięwzięcie to było jednym z pierwszych przejawów publicznej debaty poświęconej problemowi polskiego zaangażowania w Afganistanie.

W trakcie dyskusji postawiono niezwykle ważkie pytanie, którego polski establishment polityczny przez miesiące unikał. Stanęła mianowicie kwestia: „dlaczego angażujemy się w Afganistanie?”. Co istotne, wypracowane odpowiedzi miały merytoryczny charakter i w niczym nie przypominały bogoojczyźnianej nowomowy dominującej w przekazie medialnym. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że polskie uczestnictwo w operacji ISAF w Afganistanie wynika przede wszystkim z:


  • konieczności rozwiązywania sytuacji konfliktogennych w miejscu ich zaistnienia, zanim zdestabilizują one region i ponadregionalną architekturę bezpieczeństwa,

  • potrzeby zapobiegania odrodzenia się struktury logistyczno-szkoleniowej globalnej sieci terrorystycznej,

  • za dążenia do zapewnienia spójności i wiarygodności NATO w zasadniczo odmiennych, w stosunku do epoki „zimnej wojny”, warunkach międzynarodowych.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych elementów. W wystąpieniach wielokrotnie przebijała się bowiem teza, że porażka ISAF w Afganistanie postawiłaby Sojusz na krawędzi dezintegracji.

Za szczególnie interesujące uznać należy wystąpienie ambasadora Adama Kobierackiego, asystenta sekretarza generalnego NATO. Zwrócił on między innymi uwagę na fakt, że w Afganistanie, o czym często się zapomina, toczą się równolegle dwie operacji: przeciwpartyzancka realizowana przez koalicję antytalibańską (rdzeniem, którzy są Amerykanie) oraz stabilizacyjna, prowadzona przez NATO (ISAF). Co ważne Kobieracki przedstawił horyzont czasowy zaangażowania NATO w Afganistanie – jego zadaniem jest to minimum 10 lat.

W kolejnych wystąpieniach omówiono m.in. ocenę sytuacji w Afganistanie i perspektywę rozwoju wydarzeń z perspektywy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Łukasz Kulesza), zasady przygotowywania reguł podejmowania działań przy użyciu siły – ROE, czyli Rulet of Engagement (płk Kerzy Dereń).

Istotną część konferencji poświęcono aspektom organizacyjnym misji w Afganistanie. Głos zabrał Eric Powell z Public Diplomacy Division NATO (NATO Media Operations: Challenges In Afganistan). Inne zagadnienia szczegółowe przedstawili: Maciej Kłopotek, dyplomata, były czynny uczestnik misji NATO/ISAF w Afganistanie, gen. Krzysztof Załęski i mjr Marek Kotowski (obaj oficerowie z Dowództwa Operacyjnego w Warszawie).

Ponieważ NATO prowadzi w Afganistanie misję stabilizacyjną nie zaś bojową, olbrzymią rolę odgrywa współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC – Civilian Military Co-operation). Tematykę tę omawiali: Mirella Łukasik, były szef doradców politycznych Dowódcy NATO/ISAF Kabul, Zoltan Toto, specjalista CIMIC z Czerwonego Krzyż a, Andrzej Dylong, pełniący służbę w CIMIC NATO/ ISAF Kabul. Na podkreślenie zasługuję też wystąpienia przedstawicieli cywilnych ośrodków naukowo- badawczych i analitycznych prof. Jolanty Sierakowskiej Dynto i Szymona Skalskiego z Instytutu Orientalistycznego OW oraz Krzysztofa Strachoty z Ośrodek Studiów Wschodnich.

Misja w Afganistanie to także ekstremalnie trudny test dla sprzętu i wyposażenia wojskowego. Problemom tym poświęcone były wystąpienia: Piotra Wojciechowskiego, prezesa WB Electronics, Marka Borzejko, Andrzeja Kąckiego, Janusza Pieta z Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, Tomasza Gila z Radmoru, Radosława Pochylskiego z Przemysłowego Centrum Optyki oraz Bogdana Tomoszewskiego reprezentującego Biuro Systemów Specjalnych SILTEC. Poszczególne panele prowadzili: Wojciech Łunak, wiceprezes Agencji Lotniczej Altan, Andrzej Karkoszka (były wiceprezes Obrony Narodowej, Grzegorz Hołdanowicz, redaktor naczelnym miesięcznika Raport.

Warszawska konferencja, zorganizowana w gorącym przedświątecznym okresie, była wydarzeniem nader ważnym – pierwszą szeroką dyskusję o powodach, okolicznościach, przyczynach i celach polskiego zaangażowanie w Afganistanie. Co istotne: w sposób otwarty mówiono również o zagrożeniu dla misji ISAF, Prezentując je szczególną uwagę zwrócono na: ewolucję metod stosowanych przez afgańskie ugrupowania oporu, z powodzeniem implementujące, z taktyką iracką (zamachy samobójcze, miny pułapki), ukształtowanie się niezwykle niebezpiecznego sojuszu niedobitków Talibów oraz grup przestępczych zajmujących się oprawą i przemytem narkotyków (według ocen dowódców NATO „żołnierze” narkotykowych lordów to około 70% wszystkich partyzantów”) rolę odgrywaną przez pograniczne obszary Pakistanu, gdzie nie sięga władza rządu w Islamabadzie, w związku z czym pełnią one role swoistego „sanktuarium” dla partyzantów.

Zagrożenie dla powodzenia misji tkwią również wewnątrz Sojuszu. Zdaniem uczestników konferencji są nimi przede wszystkim ograniczenia narodowe, nakładane przez państwa na wojska kierowane do Afganistanu. W zasadzie wyklucza to możliwość sformowania z nich sprawnego grupowania operacyjnego.Końcowa konkluzja konferencji sprowadzała się do stwierdzenia, że misja w Afganistanie jest trudna, niebezpieczna, jest to operacji w której nie odnosi się spektakularnych, relacjonowanych przez media sukcesów. Mimo tego misję tę prowadzić należy, aż do czasu odbudowy elementarnej struktury państwa afgańskiego. Jest to kwestia wiarygodności NATO w nowej rzeczywistości międzynarodowej a nawet zasadności istnienia samego Sojuszu.
Directory: fileadmin -> user upload -> konferencje -> ism
user upload -> Jan Morski
user upload -> Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru systemu informatycznego (stwiosi)
user upload -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego grudzień 2016
user upload -> ZałĄcznik nr 17 do ogłoszenia o konkursie nr i/2011/poryby 1-4 Termin naboru: 30. 07-30. 09. 2011r
user upload -> Instrukcja do sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach
user upload -> Kielce, dnia …
user upload -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego czerwiec 2016
user upload -> Kontakt: Lider Projektu Instytut Maszyn Przepływowych pan; Ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk; Tel.: 58 341 60-71; nip: 584-035-78-82
ism -> O ewolucji nato we Wrocławiu

Pobieranie 9.48 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna