Drogie Koleżanki I KoledzyPobieranie 104.41 Kb.
Data16.11.2017
Rozmiar104.41 Kb.

Dotychczasowe OKSHW:
2003 I Gdańsk, 2004 II Białystok, 2005 III Warszawa, 2006 IV Kraków, 2007 V Gdańsk
Uczelnie reprezentowane na niniejszej konferencji:
• Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (APK)

• Akademia Podlaska w Siedlcach (APS)

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)

• Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu (MWSHP)

• Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (PAT)

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

• Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

• Uniwersytet Gdański (UG)

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW)

• Uniwersytet Łódzki (UŁ)

• Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

• Uniwersytet Warszawski (UW)

• Uniwersytet Wrocławski (UWr)

• Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

PROGRAM KONFERENCJI
Piątek, 16 listopada

11:30 uroczysta inauguracja konferencji (WPiA, sala 2026)

12:30 przerwa obiadowa

14:30 obrady w sekcjach (Wydz. Prawa i Administracji)

19:30 bankiet (hol główny WPiA)

21:00 zakończenie I dnia konferencjiSobota, 17 listopada

9:00 prezentacja Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych (WPiA, Aula C)

11:00 rozejście się na wycieczki (zbiórka przy pilotach, w holu głównym WPiA)

• Gdańsk / Główne i Stare Miasto (pilot: Anna Wrońska)

• Gdynia (Oskar Myszor, Jędrzej Jednacz, Monika Rode)

• Twierdza w Wisłoujściu (Łukasz Męczykowski, Barbara Powroźnik)Niedziela, 18 listopada

8:00 obrady w sekcjach (WPiA)

13:00 zamknięcie konferencji i wybór organizatora VI OKHSW (Wydz. Fil.-Hist., aula 039)PORZĄDEK OBRAD

Uwaga: na każdy referat oraz dyskusję po nim przeznaczono 30 minut czasu (na referaty dwuosobowe: 50 minut).Piątek, 16 listopada

Sekcja Historii Starożytnej

WPiA, sala 1028 (I piętro)

moderator: Michał Przepiórka

14:30 Michał Przepiórka (UG): Zarys zastosowania, wyglądu i znaczenia mieczy i sztyletów w XIX-XII wieku p.n.e. na Bliskim Wschodzie

15:00 Marek Dobrzański (UWr): Logistyka w armiach greckich V i IV w. p.n.e.

15:30 Jakub Jaszczak (UAM): Pilum vs sarissa, czyli o rzymskim szczęściu w starciach z macedońską falangą

16:00 Witold Górczyński (UAM): Maharbal: opozycja w sztabie Hannibala?

16:30 Grzegorz Ciechanowski (UKWB): Finis clementiae: bitwa pod Tapsus

17:00 Jonasz Brzozowski (UŁ): Podbój Półwyspu Iberyjskiego przez Republikę Rzymską

17:30 Daniel Budacz (APK): System uzupełnień stanu liczbowego legionów rzymskich w schyłkowym okresie republiki (od reform Mariusza do śmierci Cezara)

18:00 Maciej Szymaszek (PAT): Miecz Tyberiusza: propaganda okresu Augusta

18:30 Paweł Niziołek (UwB): Gladiatorzy w służbie armii rzymskiej

19:00 Konrad Papuziński (UKWB): Rzeka Frigidus: W obronie starych bogów

19:30 zakończenie obrad sekcji
Sekcja Historii Średniowiecznej

WPiA, sala 2006 (II piętro)

moderator: Agata Węgrzyniak

14:30 Artur Kubiczek (UŚ): Zjazd gnieźnieński roku 1000, a wojny Bolesława Chrobrego

15:00 Dawid Bujno (UwB): Taktyka Bolesława Chrobrego w czasie walk z Cesarstwem w latach 1007-1018

15:30 Łukasz Różycki (UAM): Bizantyjska wojna podjazdowa, czyli czego można nauczyć się od Arabów

16:00 Bartłomiej Dźwigała (UKSW): Walki o Antiochię w czasie I wyprawy krzyżowej

16:30 Ewelina Kurzobrocka (UAM): Umocnienia grodu na Zawodziu w Kaliszu w świetle dotychczasowych badań archeologicznych

17:00 Fryderyk Rozen (UKSW): Święci żołnierze i rycerze w polskich graduałach średniowiecznych

17:30 Michał Buława (UW): Ekonomiczny aspekt powstania Williama Wallace'a

18:00 Dorota Lisowicz (APK): Banderia Prutenorum

18:30 Szymon Płoński (UWr): Wybrane aspekty wojny trzynastoletniej

19:00 zakończenie I dnia obrad
Sekcja Historii XIX Wieku

WPiA, sala 2008 (II piętro)

moderator: Piotr Derengowski

14:30 Arek Kaczorek (UŚ): Przebieg kariery oficera armii brytyjskiej na przelomie XVIII/XIX wieku na przykladzie kariery księcia Wellingtona, Peregrine'a Maitland'a i innych oficerow brytyjskich

15:00 Maciej Wiencek (UŚ): Piechota angielska i francuska w czasie wojen napoleońskich

15:30 Łukasz Grasiak (APS): Brytyjska i francuska sztuka wojenna w epoce napoleońskiej

16:00 Joanna Umińska (UKWB): Umundurowanie Wojska Polskiego w okresie Księstwa Warszawskiego

16:30 przerwa

17:00 Mariusz Promis (UAM): Ten zły generał Chłopicki

17:30 Piotr Niziołek (UwB): Wyprawa Józefa Zaliwskiego w 1833 r. do Królestwa Polskiego, a teoria działań partyzanckich pierwszej połowy XIX w.

18:00 Rafał Woźniak (APK): Rewolwery ładowane odprzodowo w wojnie secesyjnej 1861-1865

18:30 Juliusz Tomczak (UAM): Broń strzelecka Konfederacji

19:00 zakończenie I dnia obradSekcja XX Wieku / Historia Polski

WPiA, sala 2003 (II piętro)

moderator: Marcin Wycinek

14:30 Krzysztof Bassara (APK): Muzułmanie w Wojsku Polskim

15:00 Adam Leszczyński (UG): Republika Liberii: potencjalny sojusznik II RP?

15:30 Przemysław Adamski (APK): Rządy pułkowników w badaniach statystycznych

16:00 Wojciech Sługocki (UAM): Współpraca polskiej broni pancernej z broniami głównymi w świetle przedwojennych regulaminów

16:30 Michał Różyński (UAM): Polscy grenadierzy pancerni. Zarys historii 10 pułku dragonów

17:00 Łukasz Kubacki (UW): Lotniska na terenie Polski do 1939 roku: kształt, budowa, ewolucja

17:30 Tomasz Filipowicz (UwB): Ułani w kampanii jesiennej 1939 r. na podstawie bitwy pod Mokrą

18:00 Krzysztof Kukliński (UwB): Przedmoście umocnione w Piątnicy

18:30 Tomasz Sudoł (UKSW): Inżynierowie, technolodzy i kadra kierownicza Wytwórni Amunicji nr 3 (1937-1939) w strukturach konspiracji ZWZ-AK

19:00 zakończenie I dnia obradSekcja XX Wieku / Historia Powszechna

WPiA, sala 2004 (II piętro)

moderator: Ewelina Glonek

14:30 Jacek Jędrysiak (UWr): Podstawy teoretyczne niemieckich koncepcji strategicznych przed I wojną światową. III Paul Bronsart von Schellendorff

15:00 Michalina Petelska (UG): Georga Brandesa spojrzenie na I wojnę światową w świetle artykułu 'A Scandinawian view of the war' z 1915 r."

15:30 Krzysztof Michalski (UJ): Chińskie Termopile: obrona Qingdao w 1914

16:00 Krzysztof Fudalej (UW): Reichswehra i idea Bewegungskrieg

16:30 Marcin Żukowski (UG): Bojowe organy Partii: powstanie i rozwój wojsk WCzK w ZSRR w latach 1917-1938

17:00 Krzysztof Widziński (UWr): Narodziny i rozwój radzieckiej doktryny wojennej. I. Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski

17:30 Jakub Sollich (UG): Udział Hiszpanii w II wojnie światowej: Błękitna Dywizja

18:00 Piotr Krzyżański (UAM): Bitwa pod Moskwą 1941 r. z punktu widzenia Rosjan

18:30 Leszek Molendowski (UG): Lądowe siły zbrojne Włoskiej Republiki Socjalnej (1943-1945)

19:00 Krzysztof Zdulski (UŁ): Niemiecka pomoc wojskowa dla rządu Raszida Aliego al-Kajlaniego podczas antybrytyjskiego powstania w Iraku (maj 1941 r.)

19:30 zakończenie I dnia obrad
Sekcja Historii Morskiej

WPiA, sala 2007 (II piętro)

moderator: Marek Wawrzynkowski

14:30 Ilona Omelańczuk (APS): Flota grecka w V wieku

15:00 Olga Błyskal (APK): Morze i rzeki w życiu Rzymian doby Cesarstwa

15:30 Julian Wieczorkiewicz (UW): Bitwa pod Sluys

16:00 Anna Pastorek (UZ): Pozycja społeczna XVII-wiecznych admirałów pływających pod banderą Republiki Zjednoczonych Prowincji

16:30 Adam Dudkiewicz (UW): Bitwy morskie u ujścia Nilu

17:00 Anna Pleban (UW): Rozbudowa niemieckiej marynarki wojennej w latach 1903-1914

17:30 Jędrzej Jednacz (UG): Geneza i przebieg budowy ORP „Burza“

18:00 Maciej Żuczkowski (UKSW): Zagłada konwoju PQ 17: przyczyny i przebieg

18:30 Oskar Myszor (UG): Dramat w raju - incydent HMBS “Flamingo”

19:00 Marek Wawrzynkowski (UG): Służba polskich eskortowców w II wojnie światowej

19:30 zakończenie obrad sekcj

Niedziela, 18 listopada

Sekcja Historii Średniowiecznej

WPiA, sala 2006 (II piętro)

moderator: Andrzej Gierszewski

9:30 Karol Dowgiało (UKSW): Wojska husyckie: charakterystyka wyposażenia i strategia walki

10:00 Konrad Ziółkowski (UAM): Rola wojsk husyckich w wojnie polsko-krzyżackiej 1431-1435

10:30 Michał Korwin-Szymanowski, Tomasz Dziegielewski (UKSW): Przyczyny religijne wojen husyckich

11:20 przerwa

11:30 Andrzej Gierszewski (UG): Organizacja infrastruktury militarnej zakonu krzyżackiego na Mierzei Kurońskiej w latach 1283-1525

12:00 Mateusz Walkowiak (UAM): Specyfika walk na pograniczu hiszpańsko-arabskim w II połowie XV w.

12:30 zakończenie obrad sekcji
Sekcja Historii Nowożytnej

WPiA, sala [dodatkowa]

moderator: Łukasz Wiliński

8:00 Krzysztof Flażyński (APS): Japońska taktyka wojenna: Kurikara, Kawanakajima

8:30 Robert Górny (APS): Wojny Rzeczypospolitej w XVII w.: bitwa pod Kłuszynem

9:00 Katarzyna Matwiejczyk (UG): „Barbarzyńcy w armii Rzeczpospolitej“. Geneza rejestrów Kozaków Zaporoskich i ich miejsce w wojskowości polskiej do 1648 r.

9:30 Andrzej Gładysz (KUL): Wyprawy mołdawskie Bohdana i Tymofieja Chmielnickich (1650-1653)

10:00 Maciej Żaba (APS): Aktywność militarna księcia Bogusława Radziwiłła w pierwszej fazie Potopu (1655-1657)

10:30 Bartosz Garsztka (UAM): Wpływy Orientu na rozwój i uzbrojenie husarii w XVII w.

11:00 Łukasz Wiliński (UG): Kilka uwag na temat kampanii na Zadnieprzu (1663-1664)

11:30 Krzysztof Polak (UW): Manewr pruski w bitwie pod Lutynią 5 grudnia 1757 r.

12:00 Anna Czepik (UW): „Jak to się Ciołek dogadał z Oślicą, coby świętą Rzeczpospolitą wydać na pastwę szatanów“. Mistrzowie wojennej propagandy i karykatury: literatura konfederacji barskiej

12:30 zakończenie obrad sekcjiSekcja Historii XIX Wieku

WPiA, sala 2008 (II piętro)

moderator: Piotr Derengowski

9:30 Piotr Solecki (UŁ): Gen. por. Thomas „Stonewall“ Jackson: „stracone ramię“ Konfederacji

10:00 Piotr Derengowski (UG): Gen. bryg. Zebulon York: polski plantator?

10:30 Wioleta Gąsowska (UKSW): Zulus Czaka jako jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Afryki

11:00 Bartosz Bolesławski (UW): Wojna burska 1899-1902

11:30 Wojciech Wibkowski (UWr): Broń ręczna w czasie wojen burskich

12:00 Marek Witecki (UW): Wojna w polityce włoskiej przed 1914 rokiem: „dyplomacja kanonierek“ w wojnie włosko-tureckiej w latach 1911-1912

12:30 zakończenie obrad sekcjiSekcja XX Wieku / Historia Polski

WPiA, sala 2003 (II piętro)

moderator: Marcin Żukowski

9:30 Agnieszka Wilamowska (APS): Działalność Armii Krajowej w okręgu siedleckim

10:00 Krzysztof Siemion (APK): Akcja „Burza“ w inspektoracie Nowy Sącz

10:30 Damian Markowski (UW): Operacja Burza na Polesiu: Walki partyzanckie 30 Dywizji Piechoty AK

11:00 Tomasz Budzynowski (APK): Ruch oporu w KL Auschwitz-Birkenau

11:30 Piotr Syczak (UG): Walki obronne w Rumi w 1945 r.

12:00 Mikołaj Klorek (UAM): „Karabinem w imię Czerwonego Krzyża...“, czyli słów parę o Straży Ochronnej PCK, Poznań 1945

12:30 zakończenie obrad sekcji

Sekcja XX Wieku / Historia Powszechna

WPiA, sala 2004 (II piętro)

moderator: Anna Wrońska

8:00 Grzegorz Rutkowski (MWSHP): Jednostki powietrzno-desantowe Cesarstwa Japonii

8:30 Wojciech Wała (APS): Selekcja i szkolenie w XX-wiecznych jednostkach specjalnych

9:00 Dariusz Kołban, Janusz Szmyt (UwB): Wojskowa „prasa specjalistyczna“ III Rzeszy i jej rola w kształtowaniu światopoglądu żołnierza

9:50 przerwa

10:00 Paweł Mazur (APK): Obraz końca II wojny światowej w świetle relacji prasy krakowskiej z 1945 roku

10:30 Justyna Wieczorek (APK): Rola i funkcja Czerwonego Krzyża podczas konfliktów zbrojnych

11:00 Klaudia Chorąży (KUL): Stres żołnierzy jako istotny czynnik wpływający na ich zachowanie na polu walki

11:30 Maciej Bartnicki (APS): Marszałek Żukow i jego rola w operacji berlińskiej

12:00 Waldemar Kotowicz (UwB): M.A.S.H. jako przykład jednostki medycznej

12:30 zakończenie obrad sekcjiSekcja XX Wieku / Dzieje Uzbrojenia i Ekwipunku

WPiA, sala 1027 (I piętro)

moderator: Łukasz Męczykowski

9:00 Grzegorz Gułaj (UAM): Tendencje rozwojowe konstrukcji i użycia artylerii lądowej w latach 1871-1945

9:30 Patrycja Kalotka (UŁ): Użycie gazów bojowych w walkach nad Dolną Bzurą i Rawką (maj-lipiec 1915 r.)

10:00 Mateusz Palka (APK): Umundurowanie i wyposażenie USAAF w II wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem załóg latających nad Europę)

10:30 Adam Kaczyński (UW): Miny-niespodzianki podczas II wojny światowej: sposoby ustawiania i maskowania

11:00 Tomasz Łoś (UG): Stracone szanse. Rozwiązania techniczne, których droga do zastosowania wojskowego była długa, kręta, a czasami wręcz ślepa

11:30 Łukasz Męczykowski (UG): Przeciwpancerne „kozy“ - Bazooka i Offenrohr

12:00 Kazimierz Żurek (APK): Porównanie broni V-1 i V-212:30 zakończenie obrad sekcjiPobieranie 104.41 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna