Dr hab. Tadeusz Wyrzykiewicz prof. Um (1931-2010) Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu (od 1998 Wydziału Nauk o Zdrowiu) Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999Pobieranie 30.5 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar30.5 Kb.

Dr hab. Tadeusz Wyrzykiewicz prof. UM (1931-2010)

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu (od 1998 Wydziału Nauk o Zdrowiu) Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999

Urodził się 13 maja 1931 roku w Chodzieży.

W 1957 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.

Od grudnia 1957 do stycznia 1959 był asystentem w II i Klinice Ginekologiczno-Położniczej AM, a w latach 1962-1970 starszym asystent i adiunktem. Po likwidacji Katedry zajmował stanowisko adiunkta w Instytucie Ginekologii i Położnictwa AM.

Od lutego 1959 do września 1961 pracował w Miejskim Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym jako asystent.

Specjalizację I stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa ukończył w 1961 roku, specjalizację II stopnia – w 1963.

W roku 1965 uzyskał stopień doktorski na podstawie rozprawy pt. „Czas obkurczania się skrzepu krwi w niedotlenieniu płodu”.

W 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji pt. „Ocena osoczowego układu krzepnięcia metodą mikrotestów globalnych u wcześniaków urodzonych w ciężkim stanie ogólnym”.

Po uzyskaniu habilitacji został oddelegowany do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego ZOZ Poznań-Grunwald, przemianowanego następnie na Oddział Położniczo-Ginekologiczny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem. Do 1994 był ordynatorem, od 1995 do 1996 starszym asystentem.

W 1979 roku otrzymał stanowisko docenta, a w 1992 stanowisko profesora nadzwyczajnego AM.

W 1993 roku został przeniesiony z Instytutu Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego do Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji Wydziału Pielęgniarskiego (później Katedry Pielęgniarstwa).

W 1999 przeszedł z Katedry Pielęgniarstwa do Katedry Nauk o Zdrowiu.

W latach 2000-2002 był kierownikiem Pracowni Promocji Matki i Dziecka w nowo utworzonej Katedrze i Klinice Zdrowia Matki i Dziecka.

W latach 1987-1990 oraz 1990-1993 był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Pielęgniarskiego AM.

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu (od 1998 Wydziału Nauk o Zdrowiu) w latach 1996-1999.

Autor około 100 publikacji. Naukowo zajmował się pięcioma kluczowymi zagadnieniami z dziedziny położnictwa i ginekologii – zaburzeniami układu krzepnięcia krwi u noworodków i osób dorosłych, zastosowaniem kwasu epsilenoaminokapronowego w położnictwie, ginekologii i neonatologii, problemem wczesnego żywienia doustnego po operacjach położniczych i ginekologicznych, opracowaniem metody uproszczonego szycia i pielęgnacji rany pooperacyjnej powłoki brzusznej oraz nowymi technikami operacyjnymi w zabiegach pochwowych.

W latach 1980-1982 był specjalistą wojewódzkim ds. położnictwa i ginekologii w Poznaniu.

Należał do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W latach 1974-1978 był sekretarzem Oddziału Poznańskiego Towarzystwa.

Oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Otrzymał Odznakę Honorową Miasta Poznania i Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”.

Zmarł 28 sierpnia 2010 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina 1.Na podstawie: akta osobowe, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2005, pod red. Michała Musielaka i Tomasza Opali, Poznań 2005

Pobieranie 30.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna